Monthly Archives: March 2013

Belgische Justitie weigert uitlevering Turnhoutse criminelen aan Nederland

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft besloten om de vijf  Turnhoutse jongeren die verdacht worden van de geweldpleging in Eindhoven, niet aan Nederland uit leveren. De vzw Werkgroep Morkhoven klaagt bij de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet, de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 7 Comments

Veiligheid is niet voor alle burgers: Brief Minister Milquet

Brussel, 30.3.2013 Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen (cdH)Wetstraat 2, 1000 Brussel Geachte Mevrouw Milquet,   Betreft: ‘De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’   Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kentering in de Nederlandse politiek: politieke spelregels en besluitvorming

‘Als het erop aankomt, gaat in de politiek het partijbelang voor op het landsbelang. Het is hoog tijd voor een hervorming van het kiesstelsel’, betoogde Philippe Wildemast in de Volkskrant van 29.4.2012. ‘Founding father’ van de politicologie in Leiden, professor … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 4 Comments

Werkgroep Morkhoven antwoordt op brief Ombudsdienst Telecommunicatie

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving het volgende schrijven van de Ombudsdienst Telecommunicatie inzake haar klacht over de wekenlange versleuteling van alle skynetblogs… — 26 maart 2013  onderwerp: Klacht 2013/31 – GDG Geachte, U vindt in bijlage een schrijven met betrekking … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Nationaal Veiligheidsplan: Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister

Brussel 22.3.2013 Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister t.a.v. Premier Di Rupo Wetstraat 16 1000 Brussel Geachte Heer, Betreft: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’ Nogmaals dank voor uw antwoorden inzake de manier waarop enkele gezinnen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Werkgroep Morkhoven: klacht bij Comité P

Ik wens een klacht in te dienen wegens corruptie bij de politie te Herentals (wat niet wil zeggen dat alle Herentalse politieagenten corrupt zijn) en voeg hierbij een kopie van mijn brief aan Minister Milquet. — Brussel, 21.3.2013 Joëlle Milquet
, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Regeringsbeleid: Brief Beleidscel Premier Di Rupo

Brussel, 21 maart 2013 Aan de Beleidscel van de Eerste minister   Geachte Heer,   Betreft: Nationaal Veiligheidsplan is tot mislukken gedoemd     Nogmaals mijn hartelijke dank voor uw antwoord van 18.3.2013.   Zoals u uit ons bijgaand schrijven … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments