Bestel het boek “Kinderen Te Koop”, Marcel Vervloesem

Brief aan Dutch Amazing News Blog

Bedankt voor de her-bekendmaking van het boek.

Want de wekenlange sluiting van alle onze skynetblogs en de reeds drie maanden durende terreur tegenover Marcel Vervloesem’s oudste kleindochtertje en dochter die ermee gepaard ging, waren natuurlijk bedoeld om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort en het boek af te leiden.

Doordat de Justitie deze terreur toelaat en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken onze brieven terzake niet beäntwoorden, wordt ook de met Marcel Vervloesem’s dochter bevriende familie (met minderjarigen kinderen) nu geterroriseerd.

Na de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die uitgevoerd werd met een snelrijdende wagen die vanuit de tegenovergestelde richting, zich plots op hetzelfde baanvak begaf en zijn koplampen aanstak (waarna er een waarschuwend sms-berichtje volgde), waren er ‘s nachts ook geweerschoten te horen rond het huis van Marcel Vervloesem’s dochter. Er er worden nu zelfs brandbommen gegooid nadat één van de bendeleden die bij de Justitie maar al te goed bekend is omdat men hem begin vorig jaar gebruikte om Marcel opnieuw aan te klagen, schreef dat hij het ‘huis ging platbranden’.

De criminelen maken deel uit van dezelfde bende die de Belgische overheid gebruikte om Marcel jarenlang van sexueel misbruik te beschuldigen en zij worden beschermd door dezelfde rechters die ondermeer alle ontlastende stukken uit Marcel’s strafdossier lieten verdwijnen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

De Belgische minister van Justitie A. Turtelboom is van al deze feiten op de hoogte maar reageerde tot nogtoe niet. Zij benoemde toevallig één van de procureurs van het gerechtshof te Turnhout dat de criminelen verder blijft beschermen, tot kabinetschef…
Ook Turtelboom’s politieke vriendin, de minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet, werd ingelicht. Maar ook zij weigerde om te reageren terwijl de terreur in gang werd gezet door een bestuurslid van de politieraad die zijn kameraad, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals, ertoe wist te overhalen om geen proces-verbaal op te maken van de aanslag. Voor een Minister van Binnenlandse Zaken die bevoegd is voor de goede werking van de politiediensten zou dit toch een voldoende zwaarwichtige reden moeten zijn om een disciplinair onderzoek in te laten stellen.

Zowel Turtelboom als Milquet praten bovendien al maandenlang over het Nationale Veiligheidsplan van de Belgische regering.

De ‘veiligheid van alle burgers is de absolute prioriteit van de regering’, zei Premier Di Rupo die het Nationaal Veiligheidsplan aan de pers voorstelde.

Ik heb ook Premier Di Rupo reeds verschillende keren geschreven in verband met de uitgeoefende terreur en, in tegenstelling tot de Minister Turtelboom en Milquet, liet deze mij antwoorden dat ‘het team van de Eerste Minister mijn bedenkingen verder zal onderzoeken’.
In officiële regeringskringen worden terreur en terreuraanslagen dus ‘bedenkingen’ genoemd.
Maar kom, het is al veel beter dan een Minister van Justitie die voortdurend voor de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit, terwijl dat simpelweg gelogen is.

Omdat deze terreur wordt uitgevoerd door criminelen die door de Justitie en bepaalde regeringsinstanties stilzwijgend ondersteund worden en omdat onze brieven toch weinig uithalen, gaan we nu opnieuw documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort op het net zetten.

Ik probeerde zopas over de door de Belgische overheid goedgekeurde maffiapraktijken tegenover kinderen, kleinkinderen en vrienden van aktievoerders, nog een Open Brief aan de Nederlandse kamerleden op de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ te publiceren.
Het artikel werd echter onmiddellijk geblokkeerd en ik was zelfs verplicht om mijn computer herop te starten (wat ik sinds een jaar niet meer hoefde te doen).
Justitie en Binnenlandse Zaken beschikken namelijk ook over een afdeling computercriminaliteit die nu blijkbaar tegen aktiegroepen wordt ingezet nadat de Belgische regering verklaarde ‘geen voorrang te willen verlenen aan de bestrijding van de zware criminaliteit’.

http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2013/03/03/bestel-het-boek-kinderen-te-koop-marcel-vervloesem/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s