Dood Jonathan Jacob: “Procureur heeft zaken achtergehouden”

Image

26 feb 2013

Tijdens een persconferentie heeft de Antwerpse procureur-generaal aangekondigd dat er nieuwe elementen in het onderzoek naar de dood van Jonathan Jacob zijn opgedoken. Procureur Herman Dams zou informatie achtergehouden hebben…

Eindelijk. Na drie jaar leed voor de familie van Jonathan Jacob, de man die doodgeslagen werd in een Mortselse cel door de Antwerpse ‘botinnekes’, beweegt er iets in de zaak. Na de ophefmakende reportage van Panorama vorige week was de verontwaardiging bij het publiek zo groot dat er enige nervositeit binnen de politionele kringen heerste. Nochtans was al deze informatie niet nieuw, maar blijkbaar moet er wat publieke druk bijkomen om de stinkende potjes te openen. 

Tijdens een persconferentie deelde de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois het volgende mee: “De Antwerpse procureur des konings Herman Dams kwam persoonlijk tussenbeide in de zaak-Jonathan Jacob. Er zijn achter de schermen bepaalde elementen gebeurd waarbij hij rechtstreeks betrokken is.”

De procureur-generaal ging nog verder: “Het is ongezien dat een magistraat niet alle gegevens vrijgeeft waarover hij beschikt. Het is een bijzonder ernstige aangelegenheid.” Bovendien kwam hij terug op een eerder genomen beslissing: toen de ouders een klacht hadden ingediend vanwege het verwijderen van onderdelen van het dossier, seponeerde Liégeois het onderzoek. Gezien de nieuwe elementen, zal dit terug geopend worden. 

Procureur Dams heeft gisteren (maandag 25 februari) toegegeven dat hij persoonlijk gecontacteerd werd dat Jonathan Jacob niet in de Mortselse cel kon blijven, wat hij nooit eerder gemeld heeft. Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre er een fout gemaakt werd, maar daar wou Liégeois niet over uitbreiden. Toch is de situatie ernstig, want hij bevestigde dat er zaken achter de schermen zijn gebeurd waarbij Dams rechtstreeks betrokken is. 

Wij stelden ons zondag al de vraag waarom er geen opvolging kwam van de duidelijk aangetoonde beïnvloeding van het dossier. Maar er is nog heel wat werk te verrichten.

Wil je ook dat het gerecht deze zaak tot op de bodem uitspit en het recht laat zegevieren, schaar je dan mee achter het initiatief ‘Justice for Jonathan‘! (KA)

https://www.facebook.com/JusticeForJonathanJacob

http://www.clint.be/actua/dood-jonathan-jacob-procureur-heeft-zaken-achtergehouden

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Dood Jonathan Jacob: “Procureur heeft zaken achtergehouden”

 1. kruitvat says:

  “Binnen een week wordt alles weggehaald uit Antwerpen”

  3 mrt 2013

  Het drama dat drie jaar geleden in een politiecel heeft plaatsgevonden en pijnlijk doodgezwegen leek te worden, werd dankzij de Panoramareportage terug aan de oppervlakte gebracht. Renaat Landuyt geeft in ‘De Zevende Dag’ zijn visie op de zaak.

  Landuyt, die zelf als advocaat, verslaggever van een parlementaire onderzoekscommissie en lid van de commissie justitie behoorlijk beslagen is wanneer het over het Belgische gerecht gaat, drukte de vinger pijnlijk op de wonde: “Het Antwerpse parket wil terug naar het pre-Panoramatijdperk”. Volgens Landuyt worden de rangen in Antwerpen weliswaar gesloten, maar vooral om de zaak toe te dekken en niet om de waarheid aan het licht te laten komen.

  Landuyt heeft de indruk dat het Antwerpse parket liefst geen inmenging van buitenaf wil. “Ofwel maken ze ruzie, ofwel beschermen ze elkaar, maar dan is er een logische evolutie dat binnen een week alles wordt weggehaald uit Antwerpen”, aldus Landuyt. Hij is er stellig van overtuigd dat dit ten laatste binnen een week zal gebeuren. En gezien de ernst van de feiten en de manier waarop het Antwerpse gerecht schaamteloos verantwoordelijkheden in het dossier Jonathan Jacob heeft toegedekt, lijkt dat nog de beste oplossing, al zegt het veel over de manier waarop het ‘ons kent ons’-principe in de hogere sferen van de Belgische justitie nog steeds geldt. (KA)

  http://www.clint.be/actua/binnen-een-week-wordt-alles-weggehaald-uit-antwerpen

 2. kruitvat says:

  27 feb 2013

  Advocaat familie Jacob: “Onderzoek moet elders worden overgedaan”

  De familie van Jonathan Jacob zegt haar vertrouwen in Justitie in Antwerpen op. “We willen een volledig nieuw onderzoek buiten Antwerpen”, zegt Peter Callebaut, de advocaat van de familie.

  “Het deksel is van de beerput en ik hoop dat nu alles naar boven komt.” Zo reageerde advocaat Jef Vermassen op de nieuwe ontwikkelingen in het dossier. Vermassen treedt op als advocaat van de familie, samen met meester Peter Callebaut. “Ik schrik niet. Dit bewijst wat wij al lang vermoeden en dat trouwens iedereen kon lezen in het dossier.”

  De nieuwe onthulling van de procureur-generaal en de heropening van het onderzoek naar het onderzoek veranderen niets aan de houding van de advocaten en de familie van Jonathan Jacob. “Het zal nu voor iedereen wel duidelijk zijn, dit onderzoek kan onmogelijk objectief worden gevoerd in Antwerpen.”

  “We gaan zelf stappen ondernemen en moeten nog kiezen tussen twee mogelijke pistes. We kunnen een formele klacht indienen bij de minister, die dan via haar positief injunctierecht het onderzoek kan laten overdoen door een ander parket-generaal. Dat is dan Brussel of Gent. Of we kunnen naar cassatie stappen voor gewettigde verdenking lastens de leden van het parket van Antwerpen. Cassatie zou dan kunnen tussenkomen en het doorverwijzen naar een ander hof van beroep.”

  De advocaat geeft nog mee dat Jan Jacob, de vader van Jonathan, er bijna aan onderdoor gaat. “Toch blijft hij de strijd voeren in het besef dat hij daarmee zijn zoon niet terugkrijgt. Maar hij wil dat dit nooit meer gebeurt.”

  http://www.clint.be/actua/advocaat-familie-jacob-onderzoek-moet-elders-worden-overgedaan

 3. kruitvat says:

  26 feb 2013

  Onderzoek naar procureur Dams in zaak-Jonathan Jacob

  Het Antwerpse parket-generaal start een onderzoek naar de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob in de Mortselse politiecel.

  Dams heeft toegegeven dat hij op 6 januari 2010 persoonlijk gecontacteerd werd, omdat Jonathan Jacob niet langer in de doorgangscel van het politiekantoor in Mortsel kon blijven. Zijn verdere tussenkomsten daarin maken nu deel uit van een gerechtelijk onderzoek.

  “Het is mij ter oren gekomen en ook bevestigd door procureur des Konings Herman Dams zelf dat hij actief is tussengekomen in het dossier. Dat zijn nieuwe elementen die nooit onderzocht zijn maar waarvan wij op de hoogte hadden moeten zijn”, zei de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois dinsdagmiddag op een persconferentie.

  http://www.clint.be/actua/onderzoek-naar-procureur-dams-zaak-jonathan-jacob

 4. kruitvat says:

  22 feb 2013

  Milquet vraagt schorsing politieambtenaar in zaak Jonathan Jacob

  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) vraagt aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) om de politieambtenaar, die Jonathan Jacobs in een Mortselse cel sloeg en die naar de correctionele rechtbank is gestuurd, te schorsen.

  De minister zegt geschokt te zijn door de camerabeelden. Milquet vraag aan het Comité P om richtlijnen op te stellen voor politiemensen die in dergelijke situaties zitten. Ze wil ook dat de opleiding geweldbeheersing wordt verbeterd. De samenwerking tussen politie en psychiatrie moet ook verbeterd worden.

  Onderzoek voorbereid

  Het Comité P voert momenteel geen onderzoek naar de feiten van politiegeweld in Mortsel in 2010. Dat verklaarde Diane Reynders van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, zoals het comité officieel heet, vrijdag. Wel bereidt het comité een onderzoek voor naar de tussenkomsten van de Bijzondere Bijstandsteams en naar het politieoptreden bij psychische problemen. Maar dit onderzoek zit nog in een voorbereidende fase, aldus Reynders die om die reden geen verdere informatie kwijt kon.

  De feiten zelf worden door de algemene inspectie van de politie onderzocht, voegde ze er nog aan toe.

  http://www.clint.be/actua/milquet-vraagt-schorsing-politieambtenaar-zaak-jonathan-jacob

 5. kruitvat says:

  26 februari 2013
  Onderzoek naar Herman Dams in zaak-Jacob

  Het Antwerpse parket-generaal opent een onderzoek naar de tussenkomsten van procureur Herman Dams in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob. Dat zei de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois op een persconferentie. Dams geeft toe dat hij persoonlijk werd gecontacteerd in de zaak.

  De zaak van Jonathan Jacob veroorzaakt nu ook grote heibel binnen het Antwerpse parket. In de nacht van 6 januari 2010 kwam de 26-jarige jongeman, een psychiatrische patiënt, in verdachte omstandigheden om het leven in een Mortselse politiecel.

  De Antwerpse procureur des Konings Herman Dams heeft toegegeven dat hij die dag persoonlijk gecontacteerd werd, omdat Jonathan Jacob niet langer in de doorgangscel van het politiekantoor in Mortsel kon blijven. Zijn verdere tussenkomsten daarin maken nu deel uit van een gerechtelijk onderzoek. Dat maakte de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois dinsdag bekend op een persconferentie.

  Yves Liégeois, Antwerps procureur-generaal Liégeois vervolgt: ‘De Antwerpse procureur des Konings Herman Dams kwam persoonlijk tussenbeide in de zaak-Jacob. Er zijn achter de schermen bepaalde elementen gebeurd waarbij hij rechtstreeks betrokken is.’

  Autopsie wees al eerder uit dat de jongeman bezweken is aan interne bloedingen, veroorzaakt door de harde aanpak van leden van het Bijzondere Bijstandsteam. De beelden die de VRT donderdag uitzond in het programma ‘Panorama’, bevestigden die harde aanpak. Zo is onder meer te zien hoe de celdeur opengaat en vijf mannen zich op de naakte Jacob storten om hem in bedwang te houden zodat de dokter hem een kalmeringsspuit kan geven. Jacob stierf voor de dokter in de cel aankwam.

  De schokkende beelden leidden tot kritiek op het Bijzondere Bijstandsteam, een apart interventieteam dat ter plekke komt in extreem gevaarlijke situaties. Vooral de vaststelling dat de agenten na de feiten gewoon aan het werk konden blijven, roept vragen op.

  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Onderzoek_naar_Herman_Dams_in_zaak_Jacob.9309379-3136.art?ckc=1
  ==
  ‘Het is ongezien dat een magistraat niet alle gegevens vrijgeeft waarover hij beschikt’, citeert deredactie.be Liégeois. ‘Het is een bijzonder ernstige aangelegenheid.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s