Terreurcampagne tegenover gezinsleden van bestuurslid vzw Werkgroep Morkhoven

Van.Parys.jpg

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen, het onderstaande sms-berichtje. 
Het sms-je waarin ook sprake is van een poging tot omkoping, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van een zekere Victor Vervloesem die, niettegenstaande zijn crimineel gedrag en analfabetisme, op allerlei hoge politieposten benoemd werd om de ‘Veiligheid van de Burger’ te waarborgen…
Een kopie van het sms-je werd drie maanden geleden aan de klacht bij de Herentalse politie gevoegd.
 
Zowel Minister Milquet (Binnenlandse Zaken, politiek bevoegd voor de politiediensten) als Minister Turtelboom (Justitie, politiek bevoegd voor de goede werking van de justitie), ontvingen een kopie van dit schrijven.
 
Minister Milquet liet weten dat ze contact opnam met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, gewezen Staatssecretaris en Minister van Veiligheid onder het Vice-Premierschap van Elio Di Rupo).
Het probleem in deze zaak is echter dat de genaamde Victor Vervloesem zijn politieke loopbaan (bestuurslid OCMW Herentals, voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, bestuurslid van de Politieraad Neteland,) grotendeels aan Peeters te danken heeft.
 
Minister Turtelboom liet, bij monde van de heer Geert Slootmans van de FOD Justitie, weten dat zij ‘als lid van de uitvoerende macht en gelet op het principe van de scheiding der machten, in deze zaak niet kon tussenkomen’.
Maar deze uitleg klopt niet omdat Turtelboom de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde en het is de Turnhoutse justitie die, met medeweten van de Minister, nalaat om op te treden zodat de terreurcampagne reeds drie maanden duurt en er zelfs een aanslag op de moeder van het meisje werd gepleegd.
 
Ook de Minister van Ambtenarenzaken S. Van Ackeren (CD&V) werd terzake ingelicht. 
Hij vond het echter niet de moeite waard om te reageren.
 
De Hoge Raad voor de Justitie werd eveneens geinformeerd maar reageerde niet.
Komt dat misschien omdat Tony Van Parys (CD&V), gewezen justitieminister, één van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Justitie is ?
Van Parys was toevallig diegene die een cd-rom van de kinderpornozaak Zandvoort die de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Koningshuis overmaakte, ‘voor verder onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen bezorgde’ waarna deze zaak werd dichtgedekt.
 
Het kabinet van Premier Elio Di Rupo antwoordde reeds twee maal in deze zaak maar, in tegenstelling tot het antwoord van Minister Milquet, bevatten de antwoorden geen enkel concreet element.
 
Zowel Premier Di Rupo (PS), Minister Milquet (cdH) als Minister Turtelboom (Open VLD) namen deel aan het veiligheidsoverleg met de burgemeesters van de 15 grootste gemeenten en steden van het land waarin over de veiligheid van alle burgers en over de ‘straffeloosheid’ werd gesproken.
 
 
===

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

(Victor Vervloesem werd niet verhoord en blijft gewoon voor de ‘Veiligheid van de Burger’ instaan terwijl dit sms-je gevolgd werd door een drie maanden durende terreurcampagne waarbij er zelfs een aanslag werd gepleegd.  Een van de leden van de terroriserende bende beschuldigde Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven begin vorig jaar opnieuw van ‘sexueel misbruik’.  Hij deed dat, zoals Victor Vervloesem dat in 1998 heeft gedaan, door met een verzonnen verhaal naar Het Nieuwsblad te stappen)

Foto: Tony Van Parys (CD&V), een persoonlijke vriend van de gewezen justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V)

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Terreurcampagne tegenover gezinsleden van bestuurslid vzw Werkgroep Morkhoven

 1. kruitvat says:

  ‘Magistraten voortaan voor tuchtrechtbank’

  2/3/13

  Magistraten die in opspraak komen, zullen zich in de toekomst moeten verantwoorden voor een tuchtrechtbank. ‘Vanaf dan zijn we zeker dat een onafhankelijke rechtbank oordeelt over overtredingen’, juicht minister van Justitie Turtelboom (Open Vld) de nakende wet toe.

  Een tuchtrechtbank zal binnenkort kunnen oordelen of magistraten, gerechtspersoneel, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders de regels respecteren en hun boekje niet te buiten gaan. Al jaren zijn alle politieke partijen in ons land overtuigd van de noodzaak van een dergelijke rechtbank maar een concrete invulling bleef uit. Een wetsvoorstel dat nu in de Senaat ligt, moet nog deze maand goedgekeurd geraken.

  Externe rol
  De tuchtrechtbank zal bestaan uit drie magistraten en een externe. Vooral op dat laatste drong Open Vld aan. “Een tuchtrechtbank moet elke zweem van partijdigheid de kop indrukken”, zegt Open Vld-senator Martine Taelman. “Als je rechters enkel laat berechten door andere magistraten, blijft die indruk van corporatisme bestaan.” De externe rol is weggelegd voor een stafhouder die als onafhankelijk advocaat een adviserende stem krijgt en de beraadslaging van de rechtbank zal volgen.

  Momenteel is het de korpschef die de tuchtprocedure van een magistraat moet leiden. “Dat is lastig, want in de meeste gevallen gaat het om rechtstreekse medewerkers”, zegt Taelman. “Dan is het uiteraard moeilijk om een onafhankelijke procedure te starten, zonder emotionaliteit.”

  Corruptieschandaal
  Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) slaagde erin een globaal akkoord voor een tuchtrechtbank te bereiken nadat schandalen zoals Fortisgate en het corruptieschandaal rond Francine De Tandt, toen voorzitter van de Brusselse Rechtbank van Koophandel, het imago van justitie rake klappen toedienden.

  Ook Annemie Turtelboom is opgelucht dat de wet bijna gestemd wordt. Maar: “We willen meer mogelijkheden, maar misschien vooral om ze niet te moeten gebruiken. Want wat je echt wilt, is dat alles naar behoren loopt.”

  Introspectie voor alle partijen
  De justitieminister stelde gisteren haar langverwachte hervorming van het gerechtelijk landschap voor maar een oorlog tussen Antwerpse magistraten overschaduwde dit gloriemoment. Die brak uit naar aanleiding van de controversiële zaak-Jonathan Jacob, die stierf in een cel.

  Turtelboom stelt vast dat Justitie op haar grondvesten davert en aan grondige introspectie doet. “Maar andere zouden dat ook moeten doen,” beklemtoont ze. “We moeten de samenwerking van psychiatrie, justitie en politie herbekijken.”

  Excuses aan de familie Jacob kan de minister niet bieden. “De beelden zijn traumatisch en dramatisch. Meer kan ik niet zeggen. Het onderzoek loopt immers nog.”

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1589077/2013/03/02/Magistraten-voortaan-voor-tuchtrechtbank.dhtml

  Ann Van den Broek en Sara Vandekerckhove
  “Excuses aan de familie Jacob kan ik nu nog niet geven”, zegt minister van Justitie.

 2. kruitvat says:

  “Gerecht heeft niet geblunderd in zaak-Priscilla”

  13/02/13

  Het gerecht heeft niet geblunderd in het dossier van het 14-jarige omgekomen meisje Priscilla uit Huizingen. Dat heeft Luc Hennart, eerste voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, gezegd op Radio 1. Volgens Hennart gaat het om een interpretatie van de wet.

  De 41-jarige hoofdverdachte in het dossier Priscilla, de buurman van het meisje, werd dinsdag voorlopig vrijgelaten. Omwille van een procedurefout, zo werd gesteld. Luc Hennart, eerste voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel ontkent dat. “Op basis van de informatie waarover ik beschik, gaat het niet over een procedurefout, maar gaat het over een interpretatie van de wet”, aldus Hennart op Radio 1.

  Hennart zegt voorts dat hij hoopt dat de wetgever hier de nodige lessen uit trekt. Radio 1 zegt dat ook de eerste voorzitter van het Hof van Beroep de visie van Luc Hennart deelt en de oorzaak van de voorlopige vrijlating bij een interpretatieverschil van de wet legt.

  Priscilla werd in juli vorig jaar dood teruggevonden in een veld in Dworp. Een maand later werden drie verdachten opgepakt: de 41-jarige buurman van het meisje en twee minderjarige buurjongens. Een van die buurjongens heeft intussen een klacht ingediend tegen de buurman wegens aanranding van de eerbaarheid.

  Actie van Turtelboom
  Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) laat de wet op de voorlopige hechtenis onderzoeken naar aanleiding van het dossier van het 14-jarige omgekomen meisje Priscilla uit Huizingen. Gisteren werd de hoofdverdachte van 41 vrijgelaten, omdat er verschillende interpretaties van een wet bestaan. Dat kan niet, zo zei minister Turtelboom vanavond aan de nieuwsredactie van de radiozenders Q-music en JOE fm. “Er is blijkbaar onduidelijkheid in de wetgeving. Ik ga nu vragen om die te analyseren en de onduidelijkheden zo snel mogelijk uit de wereld te helpen”, aldus de minister. “De fouten die nu gebeurd zijn, zijn eigenlijk onaanvaardbaar.”

  Onderzoek
  Turtelboom heeft een onderzoek gevraagd aan het college van procureurs-generaal. “Als we op een bepaald ogenblik merken dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn van een bestaande wetgeving, en zeker in zo’n gevoelige materie, dan moeten we die verschillen uitklaren en zorgen voor duidelijkheid”, legt de minister uit.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1579088/2013/02/13/Gerecht-heeft-niet-geblunderd-in-zaak-Priscilla.dhtml

  Door: Annelies De Becker − Bron: Radio 1

 3. kruitvat says:

  ‘Fortis-rechter haakt af’

  26/02/13

  De voorzitter van de raad­kamer kan niet zetelen in de zaak-Fortis omdat “een dichte familierelatie” bij de groep werkt. Dat staat in de Coreliokranten. Het is voorlopig onduidelijk wie de raadkamer zal voorzitten die moet oordelen over de vraag welke partijen zich moeten verdedigen voor de strafrechter.

  Een nauwe familierelatie van de voorzitter – volgens ingewijden gaat het om zijn echtgenote – werkt bij de groep. Daarom zou hij intern hebben aangegeven niet onafhankelijk te kunnen oordelen.

  Specialisten menen dat het niet zo eenvoudig is om een onafhankelijke rechter voor de raadkamer te vinden. Zo zijn er door de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde minder Nederlandstalige rechters in Brussel dan voorheen. “Het aandeel-Fortis (Ageas) was ook een ‘goedehuisvader-aandeel’. Wellicht zullen toch wat personen op die grote kapitaalverhoging hebben ingetekend”, luidt het nog in de kranten.

  Als een rechter zou tussenkomen die op een of andere manier een belangenconflict heeft, kan dat tot een wraking leiden. De uitdaging zal zich niet alleen stellen voor de raadkamer, maar ook voor de correctionele rechtbank. Daarvoor zijn naar alle waarschijnlijkheid drie Nederlandstalige rechters nodig, wegens de complexiteit van de zaak. Dus moet men ook drie mensen vinden die geen enkele link hebben met het dossier.

  Maar het probleem stelt zich nog niet meteen: waarschijnlijk zullen zowel de verdachten als de burgerlijke partijen in de Fortis-zaak extra onderzoeksdaden vragen en dus lijkt een beslissing van de raadkamer niet meer voor dit jaar.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1586116/2013/02/26/Fortis-rechter-haakt-af.dhtml

  Bron: belga.be

 4. kruitvat says:

  ‘Overzicht problemen parket en parket-generaal in Antwerpen’

  26/02/13

  De zogenaamde ‘diamantoorlog’ tussen het Antwerpse parket en het parket-generaal is nog maar net bekoeld, of de gelederen worden al opnieuw in stelling gebracht met een gerechtelijk onderzoek van het parket-generaal naar de tussenkomst van procureur des Konings Herman Dams in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

  De aanleiding voor de ‘diamantoorlog’ was het HSBC-dossier, een onderzoek van het Antwerpse parket naar de zwarte rekeningen van diamantairs bij het Zwitserse filiaal van die bank. Substituut Peter Van Calster, die zich gespecialiseerd had in fraudezaken binnen de diamantsector, kwam in 2010 in conflict met zijn sectiechef Christiaan Nys over de manier waarop het onderzoek moest aangepakt worden. Van Calster was voor een harde aanpak, Nys wilde meer pragmatisch te werk gaan. Via Nys werd ook het Antwerpse parket-generaal bij het conflict betrokken.

  Informatie
  In december 2011 opende procureur-generaal Yves Liégeois een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke schriftvervalsing die Van Calster gepleegd zou hebben in het HSBC-onderzoek. Hij gaf begin 2012 opdracht om huiszoekingen uit te voeren op het kantoor van Van Calster en zijn naaste medewerkers. Hij vermoedde dat Van Calster een cd-rom met HSBC-klanten al enkele weken in zijn bezit had zonder dit officieel te melden.

  In maart 2012 haalde procureur Herman Dams hem van het onderzoek en gaf het dossier in handen van een fiscaal substituut die niet bij het conflict betrokken was. Twee weken later kreeg advocaat-generaal Dirk Schoeters, vroeger al sectiechef bij de financiële en fiscale afdeling, tijdelijk opnieuw de leiding over de afdeling om ze grondig te herstructureren.

  Liégeois en Dams kondigden in juni 2012 samen aan dat het HSBC-onderzoek moet worden overgedaan, omdat uit het gerechtelijk onderzoek tegen Van Calster gebleken was dat hij naast het opsporingsonderzoek tegen HSBC ook parallelle onderzoeksdaden had gesteld met de fiscus, die in de zaak de benadeelde partij was. Dat zou kunnen leiden tot nietigheid en daarom moet het onderzoek overnieuw. Dat Van Calster schriftvervalsing pleegde, werd niet aangetoond.

  Enkele maanden later diende Van Calster klacht in tegen Liégeois bij het Hof van Cassatie wegens schriftvervalsing in het kader van de huiszoeking op zijn kantoor en laster. Met de buitenvervolgingstelling van Liégeois in januari 2013 leek de diamantoorlog voorlopig beslecht.

  Verzwegen
  Maar aan de soms problematische verhouding tussen het parket en het parket-generaal werd vandaag een vervolg gebreid met de aankondiging van Yves Liégeois dat er een gerechtelijk onderzoek gevoerd wordt naar procureur Herman Dams in het dossier rond de dood van Jonathan Jacob. Hij had drie jaar lang verzwegen dat hij op 6 januari 2010 persoonlijk gecontacteerd werd en zijn tussenkomst wordt nu verder onderzocht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1586679/2013/02/26/Overzicht-problemen-parket-en-parket-generaal-in-Antwerpen.dhtml

  Bron: belga.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s