Premier Elio Di Rupo wil veiligheid voor ALLE burgers !

Image

Brussel, 14 maart 2013

Geachte Heer Di Rupo,

Betreft: ‘Veiligheid van alle burgers’ 

Gezien U stelde dat de ‘Veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’ terwijl zij nauwelijks aandacht besteedt aan de veiligheid van minderjarigen en gezinnen met minderjarigen kinderen, heb ik contact opgenomen met de Europese Unie die vindt dat de ‘mensen een veilig leven moeten kunnen leiden’.
Ik zend U hierbij een kopie van onze brief aan de Europese Unie in bijlage.

In bijlage zend ik U ook opnieuw een kopie van het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem met een poging tot omkoping en doodsbedreiging tegenover het 15-jarige meisje Sanne Helsen uit Hulsthout (Herentals).
Zoals U weet, werden het meisje en haar ouders, na het sms-je van de genaamde Victor Vervloesem, gedurende drie maanden lang met doodsbedreigingen bestookt zonder dat de overheid optrad.
Zoals ik U tevens schreef, werd hierbij ook een aanslag op de moeder van het meisje gepleegd; werd ook een ander gezin met minderjarige kinderen het slachtoffer van doodsbedreigingen; werd er s’ nachts geschoten en met brandbommen gegooid na de bedreiging om het huis ‘plat te branden’, en kreeg een buurman die tussenbeide wilde komen, een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij ‘er zich moest buitenhouden indien hij geen last met de bende wilde hebben’.

Zowel justitieminister Turtelboom (Open VLD); minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH); minister van Ambtenarenzaken Van Ackere (CD&V); de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, als tal van kamerleden werden terzake ingelicht.
Minister Milquet contacteerde ook de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) terzake.

Zoals ik U reeds meermaals schreef, benoemde justitieminister Turtelboom uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat in deze nalaat om op te treden, tot kabinetschef, wat voor een deel verklaart waarom er geen einde komt aan de terreur.

Zoals ik U tevens schreef, werd de genaamde Victor Vervloesem dan weer dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd.

Peeters, was, zoals U zich ongetwijfeld wel zal herinneren, de Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid in de periode dat U de Minister van Verkeer en Overheidsbedrijven (1994-1995), de Minister van Economische Zaken (1995-1999), de Minister van Buitenlandse Handel (1998-1999), de Minister van Telecommunicatie (1995-1999) en Vicepremier (1994-1999) was.

Ook dit laatste en het feit dat Victor V. een getrouwde homosexueel is alhoewel er tevens zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over hem bestaan, kan wel eens de reden zijn van het feit dat hij en de leden van de terroriserende bende waarmee hij nauwe contacten onderhoudt, door de gerechtelijke en politieke overheid beschermd worden.

Ik berichtte U trouwens ook over het geknoei met sociale woningen van de Geelse Huisvesting waarvan Victor V. bestuurslid is.

Mag ik daarom nogmaals beroep doen op uw tussenkomst terzake ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

——

Brief aan de Europese Unie

Brussel, 14.3.2013

Algemeen Secretariaat van de Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
B-1048 Brussel (België)

Geachte Heer,

Betreft: mensen moeten een veilig leven kunnen leiden

Op de site http://europa.eu/pol/justice/index_nl.htm van de Europese Unie lees ik: ‘Om optimaal van hun vrijheid gebruik te maken, moeten mensen een veilig leven kunnen leiden, en toegang hebben tot het lokale rechtsstelsel en erop kunnen vertrouwen dat hun grondrechten overal in de EU gerespecteerd worden.’

Vandaar dat ik niet begrijp waarom de Belgische overheid niet optreedt in een zaak waarbij een minderjarige, twee gezinnen met minderjarige kinderen en verschillende buurtbewoners reeds maandenlang het slachtoffer zijn van een terroriserende bende.

Ik schreef hiervoor reeds herhaaldelijk naar de Belgische Premier Di Rupo en de Belgische ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Belgische minister van Ambtenarenzaken, de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en naar tal van kamerleden.

Premier Di Rupo zei bij de voorstelling van het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan immers dat de ‘Veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is van de regering’.

Ik schreef hiervoor ook herhaalde malen naar Neelie Kroes, de Vicepresident van de Europese Unie, die mij niet antwoordde terwijl de Europese Unie ons zegt dat de ‘mensen een veilig leven moeten kunnen leiden’.

Doordat de Belgische overheid niet optreedt, werd er intussen ook een aanslag gepleegd op de moeder van een gezin met vier minderjarige kinderen, worden er nog dagelijks sms-jes met doodsbedreigingen gestuurd, wordt ermee gedreigd om de huizen van de beide voornoemde gezinnen in brand te steken, weerklonken er nachtelijke geweerschoten, werd er met brandbommen gesmeten en kreeg een buurman die tussenbeide kwam, een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij ‘zich niet moet moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen’.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel (België)
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

——

Sms-je met doodsbedreigingen

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen uit Hulshout (nabij Herentals) een sms-berichtje.
Het sms-je met een poging tot omkoping en een doodsbedreiging, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem.
Een kopie van dit geprinte sms-je werd toegevoegd aan een klacht bij de politie van Herentals.

Het is dus met dergelijke mensen in de commissies van Veiligheid en Politie en in de politieraden dat de regering Di Rupo, de ‘veiligheid van alle burgers’ wil garanderen…

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Premier Elio Di Rupo wil veiligheid voor ALLE burgers !

 1. kruitvat says:

  NV-A: ‘de veiligheid van alle burgers’…

  ACTIEPLAN VEILIGHEID 2013‐2018

  ‘Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N‐VA heeft de overheid de plicht om de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en – zo nodig – radicaal aan te pakken.
  DeN‐VA zet zich echter aftegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is zeker een kwestie van ‘meer blauw op straat’, maar ook van burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen voor
  zichzelf, voor elkaar en samen met anderen. Slechts als gemeenschap kunnen we erin slagen de risico’s op onveiligheid te beperken.
  Veiligheid is dus meer dan een goedwerkende politie en justitie. De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaatsin de aanpak van de voedingsbodem ervan.
  De N‐VA wil daarom een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus: onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting en inburgering. Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk kunnen doen. Veiligheid vraagt dan ook een integrale aanpak.
  Gemeenten en steden spelen daarin een belangrijke rol’…

  http://izegem.n-va.be/files/afdeling/izegem.n-va.be/dossier_veiligheid_izegem.pdf

 2. kruitvat says:

  Wat is het nationaal veiligheidsplan?

  Het nationaal veiligheidsplan is een document dat de ministers van Binnenlandse zaken en van Justitie vierjaarlijks opstellen. Door de krachtlijnen van het politiebeleid vast te leggen in dit plan wordt gezorgd voor de goede (samen)werking van en tussen de federale en de lokale politie.

  Het nationaal veiligheidsplan 2012-2015 is goedgekeurd door de ministerraad van 1 maart 2012. Dit veiligheidsplan vormt tevens het fundament van de samenwerking tussen politie en justitie. Het is het scharnier tussen politie en justitie. Het heeft de ambitie de werkrelatie te verbeteren tussen het openbaar ministerie en de politiediensten.

  In het plan heeft de regering vastgelegd welke veiligheidsfenomenen als prioriteit aangepakt moeten worden. Dit betekent dat de politiediensten samen met alle andere betrokken instanties daar de komende jaren bijzonder aandacht moeten aan besteden. Naast de prioritaire veiligheidsfenomenen vinden we in het plan ook een reeks onderwerpen die met de politiewerking te maken hebben en waarvoor ook maatregelen voor aangekondigd worden.

  http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_nl.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s