Werkgroep Morkhoven antwoordt op brief Ombudsdienst Telecommunicatie

Image

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving het volgende schrijven van de Ombudsdienst Telecommunicatie inzake haar klacht over de wekenlange versleuteling van alle skynetblogs…

26 maart 2013 

onderwerp: Klacht 2013/31 – GDG

Geachte,

U vindt in bijlage een schrijven met betrekking tot uw klacht ingediend bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Met vriendelijke groeten,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

===

Brussel, 26/3/2013

Geachte heer BOEYKENS,

De Ombudsdienst ontving nog volgend bijkomend antwoord van Belgacom:

“Hiermee sturen wij u de nodige antwoordelementen ter vervollediging van uw klachtendossier.

Belgacom doet een beroep op de specialisten van Blogspirit om het beheer van haar blogpagina’s te organiseren.

Uit haar gegevens blijkt dat het gehanteerde anti-spamsysteem op gebruikersniveau werkt: bijgevolg hebben wij de blogpagina’s verbonden aan eenzelfde account preventief geschorst.

Wij verzoeken onze klant om de overige elementen van juridische en/of wetgevende aard aan de betrokken instanties over te maken. “

Graag ontving ik uw eventuele reactie op dit schrijven vóór 9 april  2013.

Met de meeste hoogachting,

Luc Tuerlinckx

Ombudsman

===

Brussel, 26.3.2013

Ombudsdienst Telecommunicatie

 
 
Geachte Heer Tuerlinckx,

 
 
Zoals U weet, waren wij verplicht om een klacht bij u in te dienen omdat onze blogs op 21.12.2012, zonder aanwijsbare reden, plotseling versleuteld werden. 
 
Wij dienden toen verschillende keren een klacht in bij de Skynet Klantendienst maar na verschillende weken, bleken wij  nog altijd geen antwoord te hebben ontvangen. 
Omdat onze webpagina’s één na één van de zoeklijsten van de zoekrobotten verdwenen, dienden wij een klacht in bij uw dienst.
 
U verklaarde onze klacht toen ontvankelijk en u nam contact op met Belgacom.
 
Mogen wij er u nogmaals op wijzen dat de wekenlange versleuteling van onze blogs toevallig plaatsvond nadat de genaamde Victor Vervloesem, een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals, een sms-je met een poging tot omkoperij en doodsbedreigingen naar het 15-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem van onze vereniging, stuurde ?
Dat sms-je was blijkbaar het startsein tot een terreurcampagne want Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en dochter werden maandenlang door de kompanen van de genaamde Victor Vervloesem die tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals en bestuurslid van de Politieraad Neteland werd benoemd, door middel van sms-jes met doodsbedreigingen bestookt.
 
Doordat de Justitie niet optrad, werd er zelfs een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter gepleegd waarvan de hoofdcommissaris van de Politie te Herentals, geen proces verbaal wilde opmaken en waarnaar dus ook geen onderzoek werd gevoerd.
De aanslag gebeurde door middel van een snelrijdende wagen die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en die zich plots op hetzelfde baanvak begaf en zijn koplampen aanstak.
 
Ik informeerde Minister Turtelboom (Justitie), Minister Milquet (Binnenlandse Zaken) en Premier Di Rupo regelmatig over deze zaak. Deze brieven werden ook op onze skynetblogs gepubliceerd.
Van de beleidscel van Premier Di Rupo en Minister Milquet ontvingen we een gepast antwoord alhoewel geen van de problemen werd opgelost.
Justitieminister Turtelboom liet ons, bij monde van een FOD-attaché weten dat zij ‘gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenbeide komen’ terwijl zij procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat in deze zaak in gebreke blijft, juist tot kabinetschef benoemde.
De Hoge Raad voor de Justitie vindt het niet de moeite om enige aandacht aan deze zaak te besteden.
 
Het is mogelijk dat bepaalde politici verveeld zitten met het publiceren van bepaalde brieven en de daarbij voortdurend gestelde vraag waarom het Nationaal Veiligheidsplan van de regering niet voor iederéén geldt en waarom de ‘veiligheid van alle burgers die een absolute prioriteit is van de regering’ (dixit Premier Di Rupo) geen rekening houdt met het terroriseren van gezinnen met minderjarige kinderen.
 
We vermijden echter het ‘spammen’ op onze blogs waarbij telkens eenzelfde bericht op een en dezelfde of op de verschillende blogs wordt verspreid.
 
Zoals u misschien weet, werden er reeds verschillende politieke pogingen ondernomen om onze blogs te sluiten.
In 2005 liet de genaamde Victor Vervloesem in een nietszeggende petitie eisen dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’. Door de tussenkomst van een lokaal gemeenteraadslid, werd die eis in de Herentalse gemeenteraad besproken.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die, als sp.a-kamerlid en als gewezen Staatssecretaris en Minister van Veiligheid, de quasi analfabete Victor Vervloesem hielp te benoemen, verklaarde toen dat hij het ‘voorstel aan de juridische dienst van de gemeente zou voorleggen’, wat toch wel zeer verregaand is.
In 2007 eiste de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (gewezen kabibinetsmedewerkster van sp.a-minister Freya Vanden Bossche) dan weer dat de blogs uit de lijsten met zoekresultaten van de kleine zoekrobot Metatele zouden geschrapt worden. Op die manier kon zij haar eigen blog waarin zij, als sp.a-kandidate, wat goedkope publiciteit maakte voor de verkiezingen, waarschijnlijk beter promoten.
Kort nadien diende een vriend van Van Eeckhaut een klacht in bij de Skynet Klantendienst waardoor drie blogs, waaronder de skynetblog ‘Doofpot Justitie’ die toen zeer populair was, versleuteld werden.
 
De blog ‘Doofpot Justitie’ werd enkele maanden geleden, tesamen met de andere blogs, echter opnieuw ontsleuteld zodat dat probleem weer van de baan was.
 
Hopelijk u hiermede voldoende geinformeerd te hebben en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem met een van zijn vier kleinkinderen
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s