Belgische Justitie weigert uitlevering Turnhoutse criminelen aan Nederland

Image

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft besloten om de vijf  Turnhoutse jongeren die verdacht worden van de geweldpleging in Eindhoven, niet aan Nederland uit leveren.

De vzw Werkgroep Morkhoven klaagt bij de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet, de Minister van Justitie A. Turtelboom en Premier Di Rupo al een paar maanden de terreur van een bende jongeren tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en enkele buurtbewoners aan, waartegen de Justitie van Turnhout blijkbaar niet wil optreden.

Minister Turtelboom (Open VLD) die, via een FOD-attaché, liet weten dat zij ‘gelet op het principe van de scheiding der machten niet tussenbeide kan komen’, benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Minister Milquet (cdH) deelde in haar brief van 4.3.2013 mede dat zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) contacteerde. Peeters die tevens sp.a-kamerlid is, benoemde de aanstoker van deze maandenlange terreurcampagne, het Herentalse gemeenteraadslid Victor Vervloesem, echter mee tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van Herentals en tot bestuurslid van de Politieraad Neteland. Peeters was onder het Vicepremierschap van Premier Di Rupo (1995-1999) de Staatssecretraris en Minister van Veiligheid…

Het schrijven van Minister Milquet haalt blijkbaar niets uit want de vzw Werkgroep Morkhoven diende in haar brief van 22.3.2013 aan Minister Milquet mede te delen dat de politie, die met een zogenaamd ‘onderzoek’ belast schijnt te zijn, de slachtoffers ervan beschuldigde dat zij de bedreigingen zelf hebben aangemaakt.  De politie beweert voorts dat de in deze zaak gepleegde aanslag en de brandbommen die volgden op de voortdurende dreigingen om de huizen in brand te steken, ‘niets met elkaar te maken hebben’. 

Doordat de slachtoffers gecriminaliseerd worden, vermoedt de vzw Werkgroep Morkhoven dat een werkelijk onderzoek in deze zaak, door de betrokken magistraten en politici, geblokkeerd wordt.

Minister Turtelboom en Minister Milquet waren beiden aanwezig bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan waarbij Premier Di Rupo stelde dat de ‘De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’. 

===

Drie ‘kopschoppers’ worden niet uitgeleverd

28 maart, 2013

Drie van de vijf Turnhoutse jongeren die verdacht worden van de geweldpleging in Eindhoven, worden niet uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen donderdag beslist. De KI ziet daar simpelweg geen reden meer voor, nadat het openbaar ministerie in Nederland zijn uitleveringsverzoek voor wat hen betrof, had ingetrokken.

Na een nieuw verhoor vorige week was duidelijk geworden dat de drie niet actief hadden deelgenomen aan de mishandeling van het slachtoffer. De twee andere verdachten hadden de man wel geslagen en geschopt en wat hen betreft blijft Nederland op een uitlevering aandringen.

‘Kopschoppers’ Brent L. (17) en Brett Smits (19) verzetten zich daar tegen. De kamer van inbeschuldigingstelling hakt op 25 april de knoop door.

http://www.vandaag.be/buitenland/121292_drie-kopschoppers-worden-niet-uitgeleverd.html

===

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen, het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je waarin ook sprake is van een poging tot omkoping, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van Victor Vervloesem. Het was het startsein voor een maandenlange terreurcampagne. 

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

===

Van Victor Vervloesem die bij de kinderpornozaak Zandvoort is betrokken, bestaat er ook een lijst van 27 processen-verbaal inzake zedenfeiten met minderjarigen, die dateert van voor dat hij gemeenteraadslid werd en tot voorzitter van de commissie van Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd werd.

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:

“Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan “.

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:

” Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001.”

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:

” Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. “

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:

” Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje.”

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:

” Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet .”

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:

” Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. “

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:

” Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. “

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:

” Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan ” stekkesvijver ” te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. “

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:

” In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen.”

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 – pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:

” Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. “

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:

” Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. “

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:

” Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. “

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:

” Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. “

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:

” Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V .”

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 – TU.37.10102448 / 98:

” Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. “

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 – TU.37.10.102448.98:

” Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. “

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:

” Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. “

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 – 98:

” Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht .”

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:

” Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt .”

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 – TU.37.10.102448 – 98:

” Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto’s van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen.”

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen – TU.L3.100118 – 2006 verhoor D.L.M.:

” Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen.”

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 – 05:

” Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. “

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 – 2003 – dd 5.7.2005 – TU. 37.10.102448 /98F:

” Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen.”

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:

” Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken.”

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:

” Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel.”

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout – TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:

” Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen.”

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:

” Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. “

Op 6 februari 2013, stuurde de genaamde Dimitri, de kompaan van Victor Vervloesem, het volgende sms-je aan Sanne Helsen:

‘heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde – ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald’ – ‘hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot – gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde’.
 
De genaamde Dimitri vindt de politie maar niks (alhoewel men hem, gezien het feit dat de politie het soms eerder voor criminelen opneemt, voor een deel gelijk kan geven).
‘GSD – Fuck de politie’:
http://youtu.be/zIach647UfY
“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
 
“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”
 
“België wil Europees veiligheidsplan tegen 2014′- ‘Onze prioriteit zal uitgaan naar de rondtrekkende daderbendes”:
 
Deontologische code van de Gemeente Herentals:
 
Victor Vervloesem (sp.a-gemeenteraadslid Herentals)

Kopie: Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk, Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, Nederlandse parlementsleden, Minister Milquet (2° x), Minister Turtelboom, Beleidscel Premier Di Rupo, 

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Belgische Justitie weigert uitlevering Turnhoutse criminelen aan Nederland

 1. kruitvat says:

  Turnhoutse relschopper blijkt zoon van Conny (Boer zkt. Vrouw)

  Gepost op 5 feb 2013

  Brett S., één van de agressievelingen die in Eindhoven een man tot moes trapten, blijkt de zoon van een ‘niet onbekende’ te zijn. Familie vertelt ook dat de jongen als jongetje al een krapuultje was.
  Acht Belgische krapuultjes die een 22-jarige jongeman zwaar toetakelen: de beelden deden zowel België als Nederland rillen. De stoere jongens werden aan de schandpaal genageld en verwerden tot opgejaagd wild.
  Ook Brett uit Ravels was van de partij. Brett is de zoon van lesbische boerin Conny uit Boer zkt. Vrouw. Story sprak met bepaalde mensen die het gezin goed kennen. “De jongen zorgde als kind al voor heel wat problemen. Veel opvoeding hebben Brett en zijn tweelingzus niet gekregen. Als zij ergens op bezoek gingen, verstopten de mensen best hun waardevolle spullen of ze waren er mee ribbedebie. Brett kwam al op heel jonge leeftijd in aanraking met drank en drugs.”
  Er zou ook af en toe eens ingebroken worden in de nabije omgeving en de mensen zijn er zo goed als zeker van dat Brett de dader is, maar ze hebben niet voldoend bewijzen. “In de streek van Turnhout staat hij bekend als herrieschopper. In de afleveringen van Boer zkt. Vrouw is hij zoveel mogelijk uit beeld gebleven omdat hij schrik had met naam en toenaam herkend te worden.”
  Conny zelf heeft er in datzelfde weekblad maar één ding over te zeggen, en dat is dat ze er geen commentaar over geeft.

  http://www.clint.be/entertainment/eindhovense-relschopper-blijkt-zoon-van-conny-boer-zkt-vrouw
  http://www.clint.be/node/91276

 2. kruitvat says:

  27 januari 2013

  ‘ACHT VAN EINDHOVEN’ MET NAAM EN FOTO OP NEDERLANDSE WEBSITE
  Politie bewaakt woningen Turnhoutse relschoppers
  Brent L., die het heftigst tekeerging, heeft spijt, zegt zijn advocaat.
  Het zinloze geweld in Eindhoven zindert na in Nederland. Zozeer dat gevreesd wordt voor de veiligheid van de verdachten.

  TURNHOUT – Sinds gisteren worden de woningen van de vijf Turnhoutse relschoppers, die in Eindhoven een voorbijganger bewusteloos sloegen, door de politie speciaal in de gaten gehouden. Want na een reeks gerichte bedreigingen via sociale media werden de ‘acht van Eindhoven’ in Nederland met naam en foto op het internet gezet.
  De voorlopige vrijlating van de vijf jongeren door de Turnhoutse onderzoeksrechter is in Nederland in het verkeerde keelgat geschoten. Want daar zijn de drie mededaders wel aangehouden. Vooral het feit dat ‘hoofdschopper’ Brent L. (17) niet werd opgesloten in afwachting van de beslissing om de Belgische relschoppers aan Nederland uit te leveren, wordt bij onze noorderburen op boegeroep onthaald. De reactie heeft niet lang op zich laten wachten: de ‘acht van Eindhoven’ staan met foto, naam en toenaam op een Nederlandse website.

  Het gevaar dat deze zet ook aan onze kant van de grens tot wraakacties kan aansporen, wordt zeer ernstig genomen. De Turnhoutse lokale politie stuurt daarom sinds gisteren haar patrouilles vaker langs de woningen van de vijf verdachten. ‘Er worden geen extra middelen ingezet. En zij krijgen geen specifieke politiebescherming’, zegt politiewoordvoerder Bart Raeymaekers. ‘Maar wij sturen onze patrouilles wel vaker langs dan normaal.’

  Tot dusver zijn geen incidenten gemeld. ‘Het lijkt wel alsof de storm stilaan gaat liggen. De mensen beginnen te begrijpen dat politie en gerecht hun werk doen’, zegt Raeymaekers nog.

  Tim Smet, de advocaat van Ismail B. (18), een van de Belgische verdachten, is daar minder gerust op. ‘Mijn cliënt heeft zijn facebookpagina moeten sluiten en een ander telefoonnummer moeten nemen. Dat allemaal als gevolg van zware bedreigingen die hij gekregen heeft. Nochtans is de beslissing van de onderzoeksrechter om hem niet aan te houden correct. Niet alle verdachten moeten over dezelfde kam geschoren worden. Op de beelden is te zien dat hij het slachtoffer nooit geslagen heeft. Hij heeft die man weliswaar geen hulp geboden, maar dat is gewoon een domme reactie geweest van hem. Dat is iets anders dan iemand in mekaar slaan.’

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130126_00447263

 3. kruitvat says:

  Volgende week beslissing over uitlevering Belgische relschoppers

  5 februari 2013
  Auteur: ima, jns

  TURNHOUT – De vijf Belgische verdachten van de groepsmishandeling in Eindhoven zijn dinsdagvoormiddag verschenen voor de raadkamer in Turnhout. Het Openbaar Ministerie vroeg de uitlevering van de vijf aan Nederland.

  De vijf verdachten waren allen aanwezig op de zitting. De minderjarige hoofddader Brent L. (17) werd vergezeld door zijn ouders. Het gerecht in Den Bosch wil de vijf jongeren vervolgen voor poging tot doodslag. De verdediging verzet zich tegen de uitlevering. De raadkamer neemt volgende week dinsdag een beslissing.

  De vijf jongeren worden verdacht van de mishandeling van een 22-jarige jongeman op 4 januari in het centrum van Eindhoven. Bij de feiten waren ook drie Nederlandse jongeren betrokken, die ook in de omgeving van Turnhout wonen. Zij hebben zich in Nederland bij de politie aangemeld.

  De vechtpartij werd gefilmd door bewakingscamera’s. Toen de beelden van het geweld verspreid raakten, ontstond er heel wat heisa. De ‘acht van Eindhoven’ werden in Nederland met naam en foto op het internet gezet en ontvingen via sociale media zelfs gerichte bedreigingen.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130205_00457999
  ===

  ‘Heksenjacht in media is verzachtende omstandigheid’

  6 februari 2013
  Bron: VRT/NOSAuteur: dgs

  De advocaat van verdachte Ismail B., die betrokken was bij de mishandeling van een jongeman in Eindhoven, verzet zich tegen een mogelijke uitlevering aan Nederland. ‘De heksenjacht in de Nederlandse media is overgeslagen op het parket,’ verklaarde advocaat Tim Smet dinsdagavond in Reyers Laat.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130206_005&s=1
  ===
  Nederlandse journalist belaagt verdachte mishandeling Eindhoven

  6 februari 2013
  Bron: de volkskrant, omroep brabant

  Een journalist van de Nederlandse zender PowNed heeft gisteren één van de verdachten van de mishandeling in Eindhoven achtervolgd. De man trok de kap van over het hoofd van een van de verdachten en achtervolgde hoofdverdachte Brent L.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130206_008&s=1

 4. kruitvat says:

  26/03/13 Bron: Belga

  Mishandeling Eindhoven: “Balen als mijn cliënt als enige uitgeleverd wordt”

  De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslist op 25 april of twee Turnhoutse jongeren aan Nederland worden uitgeleverd voor de mishandeling van een man in Eindhoven. Voor wat de drie andere verdachten betreft, heeft het openbaar ministerie in Nederland het uitleveringsverzoek ingetrokken.

  De Nederlandse politie heeft de vijf afgelopen donderdag opnieuw verhoord op het commissariaat in Turnhout. Drie van hen ontkenden dat ze het slachtoffer geslagen of geschopt hadden en verklaarden dat ze enkel hadden toegekeken. Het openbaar ministerie in Den Bosch besliste daarop om niet meer op hun uitlevering aan te dringen.

  “Mijn cliënt is heel blij dat hij zijn examens kan afleggen en zijn school kan afmaken. Hij beseft ook wel dat hiermee de kous nog niet af is en dat hij later nog vervolgd kan worden als het onderzoek is afgerond. En als hij inderdaad voor de rechter moet komen, dan zal hij daar ook zijn”, zei advocaat Tim Smet.

  Formaliteit
  De kamer van inbeschuldigingstelling velt over die drie verdachten op 28 maart al een arrest, maar dat zal slechts een formaliteit zijn. Over de twee andere verdachten -die het slachtoffer wél sloegen en schopten- wordt pas volgende maand beslist.

  De twee blijven zich verzetten tegen de vraag tot uitlevering. “Mijn cliënt is meerderjarig, de andere is minderjarig. Aangezien het Hof van Cassatie onlangs beslist heeft dat minderjarigen niet meer uitgeleverd mogen worden, dreigt hij dus als enige te worden overgeleverd aan Nederland. Dat zou balen zijn”, aldus advocaat Jean Marie Paklons.

  Voetganger in elkaar geslagen
  De vijf waren in januari betrokken bij een brutale aanval op een weerloze voetganger. Hij werd zwaar geslagen en geschopt. Beelden van de mishandeling veroorzaakten veel verontwaardiging en een heksenjacht op de daders. Drie verdachten meldden zich daarop bij de Nederlandse politie en werden aangehouden. Vijf anderen -vier meerderjarigen en een minderjarige- gaven zich bij de Belgische politie aan en mochten na verhoor weer naar huis.

  De Nederlandse justitie vroeg om hun uitlevering en de raadkamer in Turnhout ging daar vorige maand op in. Ze tekenden allemaal beroep aan, waardoor de zaak voor de KI in Antwerpen belandde. De vijf worden verdacht van poging tot doodslag en de vier meerderjarigen ook nog van openlijke geweldpleging. Mogelijk wordt die kwalificatie nog aangepast, maar daar moet de Nederlandse officier van justitie over beslissen.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1603509/2013/03/26/Mishandeling-Eindhoven-Balen-als-mijn-client-als-enige-uitgeleverd-wordt.dhtml

 5. kruitvat says:

  Drie verdachten van mishandeling Eindhoven worden niet uitgeleverd

  Peter Luysterborg
  25/03/13 – Bron: ANP

  Het Nederlandse openbaar ministerie (OM) heeft het uitleveringsverzoek voor drie van de vijf verdachten van de geruchtmakende mishandeling in Eindhoven ingetrokken. De reden is dat het drietal geen actieve bijdrage heeft geleverd aan de mishandeling. Ondermeer advocaat Tim Smet van verdachte Ismail B. heeft dat vandaag te horen gekregen.
  Omdat een beslissing over de uitlevering veel langer duurde dan verwacht en gehoopt, zijn Nederlandse agenten voor het verhoor van de verdachten naar België gegaan, aldus een woordvoerster in een toelichting. Door de uitkomst van de verhoren is definitief duidelijk geworden dat drie van de vijf verdachten geen actieve bijdrage hebben geleverd en is uitlevering niet meer nodig. “Ze blijven echter wel verdachten”, luidt het. Een woordvoerster legde uit dat er nog geen beslissing is genomen of de drie worden vervolgd en of ze dan in Nederland of in België voor de rechter worden gebracht.

  Opgelucht
  Advocaat Tim Smet van één van de drie jongeren is opgelucht. “Het OM in Nederland volgt nu eindelijk onze stelling dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de mensen die geslagen en geschopt hebben, en mensen die toeschouwer waren”, zegt Smet. Hij verwacht dat zijn cliënt Ismail B. nog wel in Nederland zal worden berecht.

  Het hof in Antwerpen behandelt dinsdag het beroep van de twee overige verdachten tegen hun uitlevering. Beelden van de mishandeling veroorzaakten in januari veel verontwaardiging en een heksenjacht op de daders. Drie verdachten meldden zich bij de Nederlandse politie en werden aangehouden. Vijf verdachten meldden zich bij de Belgische politie. Zij werden niet aangehouden en mochten vrijwel meteen weer naar huis.

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1602795/2013/03/25/Drie-verdachten-van-mishandeling-Eindhoven-worden-niet-uitgeleverd.dhtml

 6. kruitvat says:

  Mishandeling Eindhoven: “Iedereen kijkt me aan op straat, dat is niet leuk hoor”

  16/02/13 -Bron: belga.be, AD.nl

  Kort voordat acht jongeren begin januari een man ernstig mishandelden in het centrum van Eindhoven, was iemand de hele tijd ruzie aan het zoeken met hen. Dat zegt een van de acht jongeren, Brett S., aan PowNews. Wie die ruziezoeker was, wil S. niet met zoveel woorden zeggen. “Ik denk dat wel algemeen bekend is over wie dat gaat”, luidt het. Tijdens het interview barstte S. vol zelfmedelijden in tranen uit. “Iedereen kijkt me aan op straat. Dat is niet leuk hoor.”
  In het interview zegt S. huilend dat hij spijt heeft van de mishandeling en graag telefonisch met het slachtoffer zou willen spreken. Hij zegt erg te lijden onder de ophef over de mishandeling. “Ik slaap er zelfs niet goed door. Lukt niet meer. Omdat je beseft dat je in één minuutje tijd meer dan de helft van je leven kwijt bent, dat je alles opnieuw kan gaan doen.”

  Trappen op hoofd
  S. en zeven vrienden worden ervan beschuldigd op 4 januari een man ernstig te hebben mishandeld in het centrum van Eindhoven. Het slachtoffer werd meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt, waardoor hij onder meer een zware hersenschudding opliep.

  Stilzitten kan S. niet wanneer hij zijn relaas doet. Op straat kijkt iedereen hem aan. “Niet leuk hoor, maar het is mijn eigen fout”, en dat beseft hij maar al te goed. Het aandeel van S., een van hoofdverdachten in de zaak, zou uit twee klappen bestaan.

  Politie
  Op 21 januari zond de Nederlandse politie op Omroep Brabant beelden
  van de mishandeling uit die waren gemaakt door bewakingscamera’s. De ‘Acht van Eindhoven’ meldden zich, nadat hun namen en foto’s openlijk op het internet werden gezet, de dag na de uitzending uiteindelijk zelf bij de politie.

  S. zegt “enorm veel spijt te hebben” van de brute mishandeling. Toch weerhield de kans op straf hem ervan zich direct aan te geven. Op de weg naar huis zouden de jongens zich wel meerdere malen hebben afgevraagd hoe het met hun doelwit was. Hoewel ze zich realiseerden hun boekje te buiten te zijn gegaan, werd er onderling nooit over aangifte gesproken.

  Uiteindelijk kreeg S. een bolwassing van een moeder van een vriend die het filmpje zag. “Ze heeft me goed op mijn plaats gezet”, zegt S. met betraande ogen. Het spreekt niet in zijn voordeel dat S. carnavalsfoto’s van zichzelf, getooid met felgekleurde pruik, op Twitter zette, en daarmee het slachtoffer kwetste.

  Toneelstukje
  Het interview, met zijn advocaat buiten beeld aan zijn zijde, lijkt dan ook een ingestudeerd toneelstukje. S. herhaalt de woorden van zijn raadsman als hij zegt: “zijn straf niet te willen ontlopen, maar door de media al gestraft te zijn.”

  De constatering van de interviewer dat het nu wel lijkt alsof híj het slachtoffer is, weerlegt hij. “Nee, hij is het slachtoffer”, doelend op de mishandelde man. Op de vraag waarom hij en zijn vrienden zich dan niet neerleggen bij een uitlevering aan Nederland, geeft S. geen antwoord. “Daar kan ik niets op zeggen, ik volg daarin mijn advocaat.” Hij en de anderen gaan in beroep tegen de rechterlijke uitspraak, eerder deze week.

  Hij denkt niet zijn straf te zullen ontlopen. “Het is nog niet gedaan. Ik krijg mijn straf nog”, zegt S. “Het liefst zo snel mogelijk, en dan vergeten.” Als hij aan Nederland wordt overgeleverd, wordt hem waarschijnlijk poging tot doodslag aangerekend.

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1580475/2013/02/16/Mishandeling-Eindhoven-Iedereen-kijkt-me-aan-op-straat-dat-is-niet-leuk-hoor.dhtml

 7. kruitvat says:

  Politie: “Jongerenbendes grijpen ook in kleinere steden de macht”

  3 augustus 2012

  De liberale vakbond VSOA-Politie reageert scherp op de vrijlating van de zes relschoppers in Vilvoorde. “Het wordt tijd dat politiek en justitie niet meer aarzelen en de ernst van de situatie inzien. Er dienen echte straffen worden uitgesproken”, klinkt het vrijdag in een perscommuniqué.

  VSOA-Politie heeft de laatste dagen opnieuw “met verbijstering” kennis genomen van zware geweldpleging tegenover politieambtenaren, waarbij collega’s ernstig gewond raakten in Mechelen en Vilvoorde, klinkt het.

  “Politiek en magistraten moeten stoppen met talmen. De politie en de bevolking wachten op een standvastige en ondubbelzinnige reactie”, aldus het VSOA.

  BHV
  De politievakbond vindt het bovendien “zeer goedkoop” dat de beslissing van de onderzoeksrechter gemengd wordt met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

  Volgens het VSOA zijn er ook in Vlaanderen nog steeds rechters die geweld tegen de politie “inherent aan de functie vinden”.

  Tenslotte wijst de politievakbond er op dat door een gebrek aan krachtdadig optreden van de beleidsmensen jongerenbendes nu ook in kleinere steden “de macht over de straat proberen te grijpen”, terwijl volgens hen dergelijke bendes enkel in grootsteden actief waren.

  http://www.vandaag.be/binnenland/102314_politie-jongerenbendes-grijpen-ook-in-kleinere-steden-de-macht.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s