Spinoza: ‘In a free world anyone has the right to say what he thinks’

Image

“In a free world anyone has the right to think what he wants and say what he thinks”

Benedict de Spinoza was born on November 24, 1632 in a Jewish enclave in Amsterdam. When he was 23, his ideas about God, man’s immortal soul, and free will (in reaction to the writings of René Descartes) caused his synagogue to excommunicate him. He published his masterpiece, Ethics, in 1677, making him a leader in rationalist thought, and paving the way to the Enlightenment period.

Benedicto Spinoza (1675) – ETHICS
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ne/spinoza.htm

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Spinoza: ‘In a free world anyone has the right to say what he thinks’

 1. kruitvat says:

  Spinoza’s biografie

  Baruch de Spinoza wordt in 1632, tijdens de ‘Gouden Eeuw’, geboren als kind van joods-Portugese ouders op Vlooienburg in de Amsterdamse jodenbuurt. Zijn vader die een internationaal handelsbedrijf had, sterft in 1654 en Spinoza neemt samen met zijn broer het bedrijf over. In 1656 wordt Spinoza verbannen uit de joodse gemeenschap, mogelijk omdat hij bij een procedure over de nalatenschap van zijn ouders en het faillissement van het bedrijf, de joodse wetgeving had geschonden, mogelijk ook omdat hij de strenge joodse gedragsregels had geschonden en de Thora had onteerd. Handelaar Jarich Jelles ontmoette Spinoza in de beurs tussen 1654-1655 en schrijft later dat die zich toen al in de filosofie en met name in Descartes verdiept had. De gevolgen van de ban waren dramatisch, het betekende dat zelfs zijn familie geen contact meer met hem mocht hebben en dat hij gedwongen was zijn commerciële activiteiten op te geven.

  In de beurs had Spinoza Amsterdamse ‘vrijdenkers’ van allerlei pluimage ontmoet. Zij brachten hem in contact met de verhitte religieuze en intellectuele discussies die in die tijd, mede onder invloed van Descartes, in Nederland woedden.
  De Fransman René Descartes (1596-1650) was rond 1620, vanwege het liberale klimaat, naar Nederland gekomen. Onder invloed van het cartesianisme begint, vanaf de jaren veertig van de 17de eeuw, de confessionele maatschappelijke eenheid in Nederland en in Engeland, snel af te brokkelen. Het is het begin van een van de meest beslissende intellectuele en culturele aardverschuivingen in de westerse geschiedenis. Machtige potentaten en de paus bleken niet in staat om die onrust de kop in te drukken. De cartesianen kwamen op voor het belang van de rede, die tot dan toe geheel ondergeschikt was gemaakt aan de theologie. Hierover ontstaan langdurige en felle discussies binnen de Nederlandse gereformeerde kerk, die ook onder het gewone volk hun weerklank vinden.

  Begin 1656 ontvangt de synode van Zuid-Holland een klacht over cartesiaanse ‘beledigingen’ aan het adres van de bijbel. Een groot aantal dominees vond dat het ‘beledigen’ van de heilige schrift nu algemene praktijk geworden was en in het bijzonder in Leiden. Een kopie van deze klacht werd naar de Staten van Holland gestuurd en gepresenteerd aan de curatoren van de universiteit, die uiteindelijk de senaat benaderde.

  De Staten van Holland vaardigen in 1656 onder druk van de orthodoxe gereformeerden, op advies van Johan de Witt, een gematigde resolutie uit waarin de Leidse filosofie- en theologieprofessoren de order kregen niet de ‘filosofische vrijheid’ te misbruiken en ook niet theologie met filosofie te mengen. De resolutie verbood weliswaar enkele cartesiaanse stellingen, maar niet zijn hele leer.

  Toch was Nederland ondertussen de voornaamste bron geworden van een invloedrijke intellectuele stroming van een aangepast cartesianisme, dat zich in hoog tempo verspreidde over Duitsland en de rest van noordelijk Europa.
  Door het toenemende verzet van de gereformeerde orthodoxie tegen zijn denkbeelden, ziet Descartes zich gedwongen te vluchten naar het koninklijk hof in Zweden, waar hij een paar jaar later in 1650 sterft. Zijn lichaam wordt overgebracht naar Parijs en bij de begrafenis mogen geen toespraken worden gehouden. Door Descartes’ werk was voor het eerst een discussie over de verhouding tussen geloof en rationaliteit ontstaan. Bij Descartes zijn ze nog evenwaardig, Spinoza kiest met veel overtuiging voor het primaat van de rede. Spinoza zag Descartes als een waardevolle en noodzakelijke wegbereider, want hij besefte dat zijn eigen filosofie veel te radicaal was voor die tijd….

  http://www.amsterdamsespinozakring.nl/content/blogcategory/7/4/

 2. kruitvat says:

  Dichter bij Spinoza kun je niet komen

  26 mei 2011, Karel Berkhout

  Aanvankelijk las filosoof Leen Spruit er overheen. Ineens herkende hij de laatste zin van Spinoza’s Ethica: ‘Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam’
  De titelpagina van een nieuwere versie van Spinoza’s Ethica Beeld Wikicommons

  De Nederlandse filosoof en historicus Leen Spruit bekeek vorig jaar oktober in Rome een pdf-document van het Vaticaan op zijn computer. Het was een scan van een handgeschreven lijst met handschriften, in 1922 overgedragen van het archief van de Inquisitie aan de Bibliotheek van het Vaticaan. Er stonden nauwelijks titels of auteursnamen op, maar vooral omschrijvingen en eerste en laatste zinnen.

  Bij een lemma met de omschrijving ‘tractatus theologiae’, theologische verhandeling, ontdekte Spruit de zin ‘Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam’ – in het Latijn. „Die zin herkende ik direct als de beroemde laatste zin van de Ethica”, zegt Spruit. Dit boek is het hoofdwerk van Spinoza, een van de invloedrijkste filosofen ooit. „Dat het om iets unieks ging, besefte ik onmiddellijk. Want mij stond bij dat er van de Ethica geen handschriften waren overgeleverd.”

  Spruit moest geduld hebben. Hij vroeg bij de bibliotheek een afschrift aan, dat pas in december binnenkwam. „Zes weken lang zat ik in spanning te wachten, als een kind op Sinterklaas. En al die tijd was ik bang dat iemand anders het manuscript intussen ook zou ontdekken”, vertelt Spruit. Het was het wachten waard: „Dit is een unieke vondst, het enige handschrift van het werk van Spinoza dat tot nu toe boven water is gekomen.”

  Spinoza voltooide zijn Ethica Twee jaar voor zijn dood, dus in 1675. Om problemen met het gezag te voorkomen, besloot hij om het na zijn dood te laten uitgeven. Begin 1678 verscheen de Ethica in druk. Het oorspronkelijke manuscript van Spinoza is verdwenen, waarschijnlijk werd het weggegooid nadat het boek was gedrukt. Spinoza had zelf al afschriften voor zijn vrienden laten maken, door zijn vriend Pieter van Gent. „Van Gent heeft het handschrift woord voor woord met de hand gekopieerd”, vertelt Spruit, „waarschijnlijk in meerdere exemplaren.”

  Men dacht dat die verloren waren gegaan. „Het handschrift van Van Gent herkende ik door het te vergelijken met Nederlands archief materiaal: facsimiles van brieven van Van Gent. Deze editie is vervaardigd tijdens Spinoza’s leven; dichter dan dit kun je niet komen bij Spinoza.”

  Spruit is van origine filosoof en studeerde op Spinoza af. Het laatste decennium heeft hij zich ontwikkeld tot historicus en onderzoekt hij de geschiedenis van de Inquisitie. Samen met de Italiaanse historicus Ugo Baldini schreef hij er vier dikke boeken over. Spruit: „Aanvankelijk bestreed de Inquisitie de ketterij nogal ad hoc: de ene keer de Albigenzen in het zuiden van Frankrijk, de andere keer de joden in Portugal en Spanje. Maar in de tijd van Spinoza was de Inquisitie één grote organisatie, die alle ketterij bestreed onder de vlag van de contrareformatie.”
  Een belangrijke vertegenwoordiger van de contrareformatie was de Deense geleerde Niels Stensen (1638-1686).

  Deze anatoom was van lutherse komaf en bevriend met Spinoza. In Italië bekeerde Stensen zich tot het katholicisme en verbrak de vriendschap met Spinoza. Toen Stensen lucht kreeg van de Ethica, spande hij bij de Inquisitie een zaak aan tegen Spinoza. Stensen wist een vriend van Spinoza in Rome het nu teruggevonden handschrift te ontfutselen. „Zo kwam het als een processtuk in bij de Inquisitie”, zegt Spruit. „Rome heeft druk op de Nederlanden uitgeoefend om op te treden tegen de verspreiding van de werken van Spinoza. Het protestantse Nederland had hier uiteraard niet zo veel interesse voor.” Het manuscript raakte in vergetelheid, totdat Spruit het daaraan ontrukte.

  In augustus verschijnt het manuscript in boekvorm. Spruit en zijn co-auteur vergelijken in die publicatie het manuscript met de postume algemeen bekende editie. „Er zijn geen inhoudelijke verschillen, maar wel tekstuele”, zegt Spruit. „Spinoza beheerste het Latijn heel goed, maar hij was geen klassiek filoloog. Degenen die na zijn dood de Ethica uitgaven waren wel geschoolde Latinisten.”

  Die taalkundigen hebben onder meer werkwoordsvormen aangepast – een indicativus (aantonende wijs) in een coniunctivus (aanvoegende wijs) bijvoorbeeld en andersom. Spruit: „In het algemeen kun je zeggen dat in de latere editie de tekst wat lekkerder loopt. Bovendien kun je goed zien dat er oorspronkelijk vier delen waren in plaats van vijf; meermalen wordt er verwezen naar teksten in het vierde deel, die wij nu kennen als tekst in het vijfde deel.”

  Nog steeds is Spruit verbaasd dat niemand eerder het manuscript heeft ontdekt op de handschriftenlijst van het Vaticaan, die sinds de jaren dertig circuleerde. „Er zijn hele scholen die Spinoza bestuderen, maar die zoeken blijkbaar niet in dit archief.” Spruit geeft toe dat hij er aanvankelijk overheen had gelezen: „Maar mijn collega Baldini was opgevallen dat er een handschrift op de lijst stond dat door Niels Stensen was ingeleverd. Ik keek opnieuw en zag toen meteen waar het om ging. Het is niet te geloven dat ik de eerste ben.”

  Spinoza
  Baruch Spinoza (1632- 1677) werd in Amsterdam geboren als zoon van joodse vluchtelingen uit Portugal. Voordat hij zich wijdde aan de filosofie was hij brillenslijper en leraar . Door zijn twijfels over het bestaan van wonderen en het bovennatuurlijke, kwam hij in botsing met rabbijnen. In 1656 deed de joodse gemeenschap hem in de ban, waarschijnlijk na een conflict over de erfenis van zijn vader.

  http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/interview/dichter-bij-spinoza-kun-je-niet-komen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s