Federale verkiezingen 2013: Geen tweede regering Di Rupo !

Image

Verstuurd aan: annemie.turtelboom,milquet.ibz.fgov.be,premier.Di.Rupo.fed.be,vandelanotte,olivier.chastel,
wathelet, pierre.crevits.wathelet,pascal.englebert.wathelet,courard.minsoc.fed,
maggiedeblock.ibz.fgov.be,crombez.fed.be,
datum: 14 april 2013 23:06
onderwerp: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering’
Kopie: Nederlandse ministers, kamerleden, pers,

GEEN ANTWOORD van de regering Di Rupo die beweert dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute priotiteit is van de regering’ en die onschuldige burgers, waaronder minderjarigen, maandenlang laat terrroriseren om  misdaden dicht te dekken.

===

De vzw Werkgroep Morkhoven diende wekenlang geleden een klacht in bij justitieminister Turtelboom (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH), Premier Verhofstadt (PS), de Hoge Raad voor de Justitie, Comité P enzoverder inzake de terreur waarvan een minderjarig meisje (15 jaar), twee gezinnen en verschillende buurtbewoners in Herentals het slachtoffer worden.  Het gaat hier ondermeer om de oudste kleindochter en dochter van Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde en die vervolgd werd omdat men deze zaak wilde dichtdekken.

De terreur komt van een zekere V. en de leden van een geörganiseerde bende die door de Justitie worden beschermd. De Justitie heeft V. en een aantal bendeleden immers gebruikt heeft om Marcel Vervloesem aan te klagen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.  V. werd daarvoor politiek benoemd en schopte het in korte tijd tot sp.a gemeenteraadslid.

Minister Turtelboom liet Geert Slootmans van de FOD Justitie antwoorden dat de Minister, ‘gelet op het principe van de scheiding der machten niet kan tussenkomen’. Maar dat is klinkklare onzin omdat Turtelboom uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat juist nalaat om tegen V. en de bendeleden op te treden, tot kabinetschef benoemde…

De beleidscel van Premier Di Rupo reageerde 3 maal met een nietszeggend antwoord. Men kan spreken van nietszeggende antwoorden omdat de terreur gewoon doorgaat en de uitspraak van Di Rupo inzake de bestrijding van de bendes en de veiligheid van alle burgers, pure nonsens blijkt te zijn. In de loop van de voorbije nacht werd Marcel Vervloesem’s dochter door de bendeleden die, gesterkt door de bescherming van de Justitie, ook reeds een aanslag pleegden en die al wekenlang met brandbommetjes gooien, voortdurend wakker gebeld en bedreigd.

Van het Comité P., dat als parlementair orgaan zogezegd de werking van de politiediensten moet kontroleren, kwam er geen antwoord. Zij onderzoekt dergelijke klachten blijkbaar niet. Een vroegere klacht van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door het Comité P. destijds naar de politiediensten gestuurd waartegen een klacht werd ingediend. Zij mochten die klacht zelf ‘onderzoeken’ en konden vanzelfsprekend geen enkel bezwarend feit vaststellen. Het Comité P valt onder de politieke bevoegdheid van Minister Milquet.

Ook van de Hoge Raad voor de Justitie die door de Belgische pers steevast  de ‘waakhand van de Justitie’ wordt genoemd terwijl het geen enkele bevoegdheid heeft en enkel maar wat advies kan geven, kwam er geen reactie. Minister Turtelboom liet onlangs weten dat ‘magistraten aan tuchtmaatregelen moeten kunnen onderworpen worden’. Maar Turtelboom is gespecialiseerd in zulke sterke uitspraken en is wel de laatste persoon waarvan magistraten tuchtmaatregelen moeten vrezen omdat zij magistraten zoals Herman Dams onvoorwaardelijk beschermt.  Turtelboom hoopt met haar uitspraken zoals ‘ik wil een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ en de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, enkel de kiezer strikken.  De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 waarbij de arrogante Turtelboom en haar partij er flink van langs kregen, heeft echter bewezen dat die goedkope truken niet meer werken.

Minister Milquet (cdH) schreef op 4.3.2013 naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters. Maar Peeters die ook sp.a-kamerlid is en die onder het Vice-premierschap van Elio Di Rupo, de Staatssecretaris en Minister van de Veiligheid was, is een politicus die V. om de één of andere reden beschermt. In zekere zin is dit onbegrijpelijk omdat V. zogoed als analfabeet is en er van hem zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die door de Justitie niet onderzocht werden.  Mede dank zij Peeters werd V. in 2005 tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd; in 2006 als spa.-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen naar voren geschoven; als gemeenteraadslid aangesteld; en tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie + tot bestuurslid van de politieraad Neteland benoemd.

Peeters ondersteunde destijds in de gemeenteraad van Herentals ook V’s voorstel om Marcel Vervloesem uit zijn wijk te zetten en uit de sociale woning van de Geelse Huisvesting te drijven. V.  is tevens een bestuurslid van de Geelse Huisvesting en betrekt zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting in dezelfde wijk.
Het zou dus best kunnen dat Peeters die toen verklaarde dat hij ‘wel oren had naar het voorstel omdat de goede naam van Herentals en omgeving door de aanwezigheid van Marcel Vervloesem werd aangetast’, zich ook stilzwijgend achter de terreurcampagne schaart die ondermeer tot doel heef om Marcel Vervloesem’s directe familie (die echter niets met de vzw Werkgroep Morkhoven te maken hebben) tot verhuizen te dwingen.  Peeters stond destijds ook achter V.’s eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. Hij beloofde deze eis immers voor te zullen leggen aan de juridische dienst van de gemeente Herentals.

Opvallend is dat de terreurcampagne die door V. op 17.12.2012 zelf door middel van een sms-je naar een minderjarige met een poging tot omkoperij en doodsbedreigingen werd opgestart, onmiddellijk gevolgd werd door het wekenlange afsluiten van de skynetblogs.  Men wou de terreur waarschijnlijk laten doorgaan zonder dat de Werkgroep Morkhoven daarover op het internet kon rapporteren en misschien dacht men dat het moment gekomen was om de Werkgroep Morkhoven daadwerkelijk van het internet te verwijderen.

Nog opvallender is het feit dat enkele vrienden van Marcel Vervloesem die een 82-jarige zieke vrouw ten huize verzorgden, enkele jaren geleden door de Geelse Huisvesting ook al uit hun sociale woning werd gedreven die ze meer dan 20 jaar betrokken. Dat gebeurde, zoals in het geval van Marcel Vervloesem, door middel van een kleine petitie waarin zij vals beschuldigd werden en waarbij een bevriende politieagent van V. betrokken was. De Werkgroep Morkhoven diende daarvoor en voor het feit dat de Geelse Huisvesting de sociale woningen gebruikte om aan vriendjespolitiek te doen, een klacht in bij Minister Freya Van Den Bossche (sp.a). De klacht werd echter zonder gevolg geklasseerd, wat nogmaals de politieke betrokkenheid van de sp.a aantoont.

Van het schrijven van Milquet aan Peeters moet men dus niet veel verwachten. Dat blijkt trouwens ook uit het feit dat de nachtelijke terreur tegen de gezinnen nog altijd voortduurt en de slachtoffers van de terreur, er nu door enkele politieagenten die zogenaamd onderzoek moeten voeren, van beschuldigd worden de terreur ‘zelf geörganiseerd te hebben’.  Vermoedelijk gaf Peeters de opdracht tot het ‘onderzoek’ dat in feite niets meer is dan een doofpotoperatie die V. en de bendeleden moet beschermen. Zoals vermeld, werd V. mede door Peeters die oud-minister van Veiligheid is en die ongetwijfeld met de Staatsveiligheid samenwerkte, tot voorzitter van de Politiecommissie en bestuurslid van de lokale politieraad (Neteland) benoemd.

Milquet werd opnieuw van deze feiten op de hoogte gebracht maar reageerde echter niet, wat bewijst dat zij deze zaak niet wil aanpakken.

Milquet’s uitspraak dat de GAS-boetes die tot 250 euro kunnen oplopen, bedoeld zijn het gevoel van straffeloosheid onder 14-jarigen te bestrijden, is dus puur uit de lucht gegrepen.  Want waarom laat de Minister hardhandig optreden tegen 14-jarigen omdat zij zich met bellleken-trek hebben geamuseerd terwijl zij 17-jarige bendeleden die burgers (waaronder gezinnen met minderjarigen) voortdurend met de dood bedreigen en zelfs aanslagen plegen, ongestoord hun gang mogen blijven gaan ?

De uitspraken van Di Rupo (‘veiligheid van alle burgers’,), Milquet (‘het gevoel van straffeloosheid moet bestreden worden’,) en Turtelboom (‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’,) zijn m.a.w. gelogen.
De burger wordt met al deze zogeheten veiligheidsmaatregelen die helemaal niet ten dienste van de burger staan, bedrogen.
Minister Milquet, Minister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo gebruikten deze leugens reeds bij de persvoorstelling van het zogenoemde Nationaal Veiligheidsplan dat op de website van Milquet weer te vinden is.
Dat is een voldoende ernstige reden om bij de eerstvolgende federale verkiezingen van 2014, niet meer op de politici die thans deel uitmaken van de regering Di Rupo te stemmen.
Laat ons niet vergeten dat ook de zaak Fortis en Belfius door de regering Di Rupo werden dichtgedekt…

====

Ook op Facebook weer te vinden.

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/04_april/15/binnenland/probleem_jeugdbendes_nog_niet_opgelost.xml

31.3.2013 – Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

17.4.2013 – ‘Jeugdbendes grijpen de macht: Turnhout’: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/jeugdbendes-grijpen-de-macht-turnhout.html

17.4.2013 – ‘Regering Di Rupo bindt de strijd aan tegen jeugdbendes’:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/regering-di-rupo-bindt-de-strijd-aan-tegen-jongerenbendes.html

14.3.2013 – Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Federale verkiezingen 2013: Geen tweede regering Di Rupo !

 1. kruitvat says:

  “Zelfs kleinste misdrijf moét bestraft worden”

  (16.06.2012)

  PREMIER NOEMT VEILIGHEID ‘TOPPRIORITEIT’ OP MEETING MET 15 BURGEMEESTERS

  Premier Di Rupo wil dat er een einde komt aan het gevoel van straffeloosheid dat bij een groot deel van de bevolking leeft. Hij neemt “uit persoonlijke overtuiging” de leiding van het veiligheidsbeleid in handen. “Een misstap mag niet zonder gevolgen blijven. Zelfs het kleinste misdrijf moet gestraft worden”, zei de premier gisteren bij de start van het allereerste veiligheidsoverleg met de burgemeesters van de 15 grootste steden van het land.

  Omringd door zijn twee veiligheidsministers, Annemie Turtelboom (Justitie) en Joëlle Milquet (Binnenland), luisterde Elio Di Rupo drie uur lang naar wat de burgemeesters te zeggen hadden. Die waren gelukkig dat ze op het hoogste niveau gehoord werden – maar ze willen nu ook dat de premier de daad bij het woord voert. Di Rupo heeft een verwachtingspatroon geschapen en de burgemeesters willen dat dit niet zonder resultaat blijft.

  Tasje gestolen

  Meer agenten, snellere rekrutering, betere strafuitvoering, snellere justitie, uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties: dat waren de wensen van alle burgemeesters – Vlaamse, Waalse, Brusselse, allemaal gelijk, van Patrick Janssens over Louis Tobback tot Bart Somers. Di Rupo luisterde en noteerde ieder punt, met kleurtjes, rood, blauw, geel, systematisch zoals hij is. De eerste minister was vroeger zelf burgervader en kent de problematiek dan ook goed. Hij wil niet lichtvaardig heen gaan over zelfs het kleinste misdrijf. “Een tasje stelen wordt niet als een zwaar misdrijf beschouwd, maar het kan voor het slachtoffer wel heel traumatisch zijn. We moeten ook kleine overtredingen en misdrijven bestraffen. Iedere straf moet ook een gevolg krijgen. Dat kan in de gevangenis, maar ook via het systeem van enkelbanden of met werkstraffen. Maar een straf moet altijd voelbaar zijn”, zei de premier in een gesprek met de krant Metro. Zijn remedies: een combinatie van preventie en repressie. Di Rupo: “Die twee gaan hand in hand. Met degelijk onderwijs, een fatsoenlijk inkomen en goede gezondheidszorg kun je 80% van de problemen voorkomen. Maar tegelijk moeten misdrijven repressief aangepakt worden. Meer agenten op straat, minder achter hun bureau om rapporten te schrijven, wijkagenten, stadswachten, genoeg magistraten. Het is voor mij een topprioriteit.” De burgemeesters kwamen met een goed gevoel uit het overleg. “Ik heb het gevoel dat iedereen op één lijn zit”, zei Mechels burgemeester Bart Somers. “Er moet een einde komen aan de straffeloosheid. Het is onaanvaardbaar dat celstraffen onder de drie jaar niet worden uitgevoerd.”

  Daniël Termont, burgemeester van Gent, vond naar eigen zeggen een luisterend oor bij de drie ministers. “Ik heb hen duidelijk gemaakt dat de administratieve last bij de politie omlaag moet”, zei hij. “Een agent steekt nu 70% van zijn tijd in papierwerk. Dat moet ophouden. Een agent dient politiewerk te verrichten.” Ook de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens bracht de politie ter sprake. “Er moeten meer agenten worden gerekruteerd. Geld is het probleem niet, wij zullen wel betalen, maar het federale niveau moet zorgen voor de rekrutering. Er moeten meer plaatsen komen in de politiescholen.”

  Ontmijnen

  Elio Di Rupo gaat ook pal achter zijn justitieminister staan. Hij steunt Annemie Turtelboom volledig voor haar aanpak van Fouad Belkacem en Shariah4Belgium. “Minister Turtelboom moest de bevolking geruststellen en het onveiligheidsgevoel wegnemen. Ze heeft dat goed gedaan, in eer en geweten”, zei de premier. “Ze ontmijnde zo een extreem gespannen situatie.” Het eerste overleg van burgemeesters en regering krijgt zeker een vervolg. Over zes maanden komen ze opnieuw bijeen. “Of sneller, als het nodig is”, zei de premier.

  ZIJ ZATEN MEE AAN TAFEL

  1. Patrick Janssens (sp.a) Antwerpen (509.000 inwoners) 2. Daniël Termont (sp.a) Gent (249.000 inwoners) 3. Eric Massin (PS) Charleroi (205.000 inwoners) 4. Willy Demeyer (PS) Luik (198.000 inwoners) 5. Freddy Thielemans (PS) Brussel-stad (168.000 inwoners) 6. Bernard Clerfayt (FDF) Schaarbeek (130.000 inwoners) 7. Patrick Moenaert (CD&V) Brugge (118.000 inwoners) 8. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) Anderlecht (113.000 inwoners) 9. Maxime Prévot (cdH) Namen (111.000 inwoners) 10. Louis Tobback (sp.a) Leuven (98.000 inwoners) 11. Philippe Moureaux (PS) Molenbeek (95.000 inwoners) 12. Marc Barvais (PS) Bergen (93.000 inwoners) 13. Willy Decourty (PS) Elsene (84.000 inwoners) 14. Bart Somers (Open Vld) Mechelen (83.000 inwoners) 15. Ilse Uyttersprot (CD&V) Aalst (82.000 inwoners)

  Di Rupo wil niets onbestraft laten (De Standaard 16.6.2012)
  Veiligheidsoverleg met 15 burgemeesters
  ‘We kampen in alle steden met dezelfde problemen’
  Het veiligheidsoverleg tussen de premier en de belangrijkste burgemeesters leverde geen concrete engagementen op.

  Premier Elio Di Rupo (PS) pleegde gisteren veiligheidsoverleg met de burgemeesters van ‘s lands grootste steden. Het is de bedoeling voortaan tweemaal per jaar zo’n rondetafelgesprek te houden. De premier wil een einde maken aan het gevoel van straffeloosheid. ‘Zelfs de kleinste overtreding moet worden bestraft. Dat kan ook met een enkelband of met huisarrest, maar de straf moet in ieder geval voelbaar zijn. Een handtas stelen, lijkt niet zo heel erg, maar kan voor het slachtoffer erg traumatiserend zijn’, zei Di Rupo gisteren nog in een interview met Metro.

  Pijplijn
  De bijeenkomst met de burgemeesters duurde dik drie uur. ‘Het was zeer nuttig, we blijken in onze steden allemaal met dezelfde problemen te kampen. Maar nieuwe dingen heb ik niet gehoord’, zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A). ‘De federale regering heeft nog een aantal dingen in de pijplijn zitten.’ Vooral de vele administratieve taken die agenten moeten uitvoeren, zitten Termont dwars. ‘De hele rompslomp die boetes met zich meebrengen, moeten we in handen van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders geven. Dan kunnen agenten opnieuw de straat op.’ Het idee om militairen in te zetten om politietaken over te nemen, verhitte deze week stevig de gemoederen. De MR plaatste het opnieuw op de agenda, waarop minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) het afknalde. De Franstalige liberalen verwijten Milquet dat ze al maanden niets doet aan het veiligheidsprobleem. ‘Ik heb in februari twaalf miljoen extra gevraagd om agenten aan te werven en toen was het uitgerekend de MR die alles blokkeerde’, reageert Milquet gepikeerd. Ze wil met minister van Defensie De Crem (CD&V) overleggen over een korps met specifiek opgeleide militairen en agenten om internationale instellingen en ambassades te bewaken. Di Rupo bestempelde de MR-communicatie als ‘politieke recuperatie’.

  http://www.danieltermont.be/16062012hln.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s