Minister Milquet’s akties tegen terroristische activiteiten zijn geen sukses

Image

Brussel, 21 april 2013

In tegenstelling tot wat de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op haar website beweert, zijn de akties tegen terroristische activiteiten in België geen sukses.
Dat blijkt uit de reeds maandenlange terreurcampagne van een geörganiseerde bende tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals waartegen de Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet niet optreden.
Doordat de lokale en federale overheid in gebreke blijven, werd er zelfs een aanslag gepleegd in deze zaak en een buurtbewoner kreeg onlangs een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich ‘niet moest moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen’.

Terwijl de Nederlandse politici de jeugdbendes daadwerkelijk trachten te bestrijden, wordt er door de Belgische beleidsvoerders alleen maar gepraat over de strijd tegen de jeugdbendes en over ‘de veiligheid van alle burgers die een absolute prioriteit is van de regering’ (Premier Di Rupo).

Daardoor grijpen de jeugdbendes, vooral in de kleinere steden, steeds meer en meer de macht. In sommige kleine steden bestaan er zelfs samenwerkingsverbanden tussen de leiders van de criminele bendes en bepaalde politieambtenaren.

Dat is ook de reden van het feit dat België de Turnhoutse bendeleden die enkele weken geleden een 22-jarige Eindhovenaar half-dood sloegen, niet aan de Nederlandse justitie wil uitleveren.

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-werkgroep-morkhoven-wil-onderzoek-en-maatregelen/

=====
‘Grootschalige actie tegen personen verdacht van terroristische activiteiten : strijd tegen radicalisme en terrorisme – door ons land als prioritair beschouwd – is efficiënter dan ooit’

16.4.2013

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, ondersteunen het proactief optreden, het werk, de doeltreffendheid en de samenwerking van de verschillende diensten van de politie, de inlichtingen, de veiligheid en van justitie, die na maanden van onderzoek tot de grootschalige actie van deze ochtend hebben geleid. De gerechtelijke tussenkomst kadert in een federaal strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de antiterrorismewet, dat het federaal parket en het parket van Antwerpen al sinds het begin van het jaar 2012 verrichten.

Zoals beide ministers al meermaals hebben herhaald, is de strijd tegen radicalisme en terrorisme hun prioriteit. Meer dan ooit geeft de actie van deze morgen, naast alle reeds genomen maatregelen op dit vlak, duidelijk aan, dat deze strijd op alle fronten en ononderbroken wordt gevoerd, maar dat er niet altijd over kan gecommuniceerd worden in de media.

Sinds het begin volgen alle diensten de situatie op de voet, beheren ze de dossiers met de nodige discretie en in nauwe samenwerking. De gecoördineerde actie van vandaag is dan ook het resultaat van vele maanden van intensieve voorbereiding en werk achter de schermen. Zoals we een paar dagen geleden in herinnering brachten, wordt deze delicate materie om voor de hand liggende redenen van veiligheid en doeltreffendheid, met discretie beheerd, met name om de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beschermen.

Dankzij het werk, de afgelopen maanden, van de federale politie, de federale gerechtelijke politie en de lokale politie (lokale politie van Antwerpen en Vilvoorde, directeuren-coördinatoren van Antwerpen, Brussel en Asse, DAO), het Crisiscentrum van de federale Regering, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst (ADIV) en het OCAD, kon het onderzoek vandaag culmineren in een reeks invallen die op verschillende plaatsen werden uitgevoerd. Het gerechtelijk onderzoek zal de resultaten hiervan bepalen.

Beide ministers willen er tot slot nog op wijzen dat het onderzoek, ook al houdt het verband met de recente ontwikkelingen in ons land naar aanleiding van de oorlog in Syrië, deel uitmaakt van een breder onderzoek tegen het terrorisme.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft voor de ministerraad van vrijdag een preventieprogramma tegen radicalisme neergelegd.

De kern die aan deze kwestie wordt gewijd, zal eveneens vrijdag plaatsvinden.

http://www.milquet.belgium.be/nl/grootschalige-actie-tegen-personen-verdacht-van-terroristische-activiteiten-strijd-tegen-radicalisme

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Minister Milquet’s akties tegen terroristische activiteiten zijn geen sukses

 1. Pingback: België en de ‘strijd tegen het terrorisme’: terroriserende bendes | Nieuws

 2. kruitvat says:

  De Belgische Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet is enkele uren geleden naar de Amerikaanse hoofdstad Washington vertrokken ‘om er de aanpak van de Amerikaanse veiligheidsdiensten in de strijd tegen terrorisme te analyseren’.

  Laat ons hopen dat de Minister van de directeur van de CIA en de verantwoordelijken van de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook leert wat het verschil is tussen aktiegroepen en echte terreurgroepen en jeugdbendes die in de strijd tegen aktiegroepen en tegen voor hun rechten opkomende burgers (recht op veiligheid, recht om niet dagelijks geterroriseerd te worden), gebruikt worden.

  ====

  ‘Joëlle Milquet in de leer bij CIA en FBI’

  21/04/2013 – 16:34 Kevin Calluy

  Federaal vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is vertrokken naar de Amerikaanse hoofdstad Washington om er de aanpak van de Amerikaanse veiligheidsdiensten in de strijd tegen terrorisme te analyseren.
  Joëlle Milquet reist samen met onder meer Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie en André Vandoren, directeur van het OCAD, het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse- en coördinator van het plan in de strijd tegen het terrorisme.

  De Belgische delegatie zal spreken met de leiders van verschillende veiligheidsdiensten om een inzicht te krijgen in de aanpak en gebruikte technieken in de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Staan onder meer op het programma:

  John Brennan: directeur van de CIA
  Vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en FBI
  Janet Napolitano: minister van Binnenlandse Veiligheid
  De politie van Washington
  Michael McCaul: voorzitter comité binnenlandse veiligheid (Congres)

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130421_MilquetVS

 3. Pingback: Minister Milquet naar Washington ‘om strijd tegen terrorisme te analyseren’ | Nieuws

 4. kruitvat says:

  Ook Groen heeft zijn idee over de ‘Veiligheid van de burger’

  Waarschijnlijk gaat het, zoals bij Di Rupo en de minister Turtelboom en Milquet, om niet meer dan een reeks holle woorden die indruk moeten maken….

  ====
  Groen! is van oordeel dat veiligheid een basisrecht is voor alle burgers. Ons uitgangspunt is dat enkel een integrale aanpak van criminaliteit en overlast een blijvend resultaat garandeert.

  Naast een snel en specifiek optreden bij crisismomenten is er nood aan structurele maatregelen die de volledige ‘strafrechtketen’ aanpakken: preventie, de werking van de politiediensten (met meer aandacht voor basispolitiezorg en wijkwerking), de opvolging door justitie, de uitvoering van de straffen en de reïntegratie in de maatschappij van veroordeelden. Groen! wil elk onderdeel van de ketting versterken, anders breekt ze. Met een ‘integraal’ veiligheidsbeleid bedoelen we het beleid dat gecoördineerd verloopt over alle bestuurlijke niveaus (wijk, stad, regio, landelijk,…) (vertikaal) en bevoegdheidsdomeinen (horizontaal), en dat de hele ‘keten’ aanpakt van factoren die ten grondslag liggen aan onveiligheid, tot en met bestraffing en re-integratie, inclusief een beleid rond subjectieve onveiligheidsgevoelens. Op al deze niveaus en in al deze dimensies is er nood aan een beleid van preventie, repressie en nazorg.

  http://www.verkiezingssite.be/programmavergelijking/standpuntenmatrix/Veiligheid/Groen!/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s