Minister Milquet en de Veiligheid van de burger: Politie Herentals

Image

Brussel, 5.5.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen,
Wetstraat 2
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: Mijn klachtbrief van 11.2.2013 inzake het terroriseren van gezinnen en buurtbewoners

Ik stuurde U op 11 februari 2013 een klachtbrief inzake bovenvermeld onderwerp.

Op 4 maart 2013 schreef U terzake naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a).
Er werd blijkbaar een onderzoek bevolen maar doordat bepaalde agenten van de politie van Herentals toen de slachtoffers in de rol van daders duwden, ging het om een doofpotoperatie.
Toen ik U hierover inlichtte, schijnt het onderzoek de goede richting te zijn uitgegaan.
Victor V., het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid dat de terreurcampagne op 17.12.2012 met zijn sms-je aan de 15-jarige Sanne Helsen en door zijn contacten met de leden van een lokale bende, in gang zette, schijnt intussen door de politie opgepakt en ondervraagd te zijn geweest.
Het is vreemd dat dit pas na vier maanden gebeurde.
Maar zoals ik U schreef, heeft dit te maken met het feit dat Victor V. die quasi analfabeet is, steeds op de steun kon rekenen van het Herentalse sp.a-bestuur en burgemeester Peeters die, in zijn functie van burgemeester, ook aan het hoofd staat van de Herentalse politie en de lokale politieraad. 
Het is aldus immers dat Victor V. tot voorzitter van de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie alsook tot bestuurslid van de politieraad Neteland werd benoemd.

Alhoewel het politieonderzoek een tweetal weken geleden de goede kant scheen op te gaan, zou ik van U willen vernemen hoe dit dossier nu verder afgehandeld zal worden.

Ook een aantal Nederlandse kamerleden die ik terzake heb aangeschreven, vinden het uiterst bizar dat iemand die dergelijke sms-jes aan minderjarigen zendt en goede contacten onderhoudt met de leden van een lokale bende, de Voorzitter van de gemeentelijke Commissie van Veiligheid en Politie en tevens een bestuurslid van de Politieraad kan blijven.
Zij zijn verbaasd over het feit dat de Belgische federale en lokale overheden op die manier het Nationaal Veiligheidsplan van de regering dat, volgens Premier Di Rupo, de ‘Veiligheid van alle burgers tot een absolute prioriteit stelt’, willen uitvoeren.

Volgens mij is dit te verklaren door het feit dat Victor V. vanwege zijn rol in het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, van hogeraf beschermd wordt.  Vandaar dat, noch de Turnhoutse Justitie, noch justitieminister Turtelboom (Open VLD) die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, wensten op te treden.
Het feit dat burgemeester Peeters van 1994 tot 1999 (ten tijde dat Premier Di Rupo nog Vicepremier was) ook de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was, wijst niet alleen op een gerechtelijke maar ook op een politieke bescherming.

Gezien U als Minister van Binnenlandse Zaken het Nationaal Veiligheidsplan mede hebt onderschreven en politiek verantwoordelijk bent voor de goede werking van de politiediensten, zou ik graag uw standpunt willen vernemen in deze zaak.

Vindt U dat Victor V. waarvan zelfs een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan (waarvan ik U en de Beleidscel van Premier Di Rupo meermaals een kopie bezorgde), zijn politie-functies mag blijven uitoefenen omdat U van mening bent dat de veiligheid van de burger daarmee het best verzekerd wordt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Minister Milquet (cdH) en Minister-President Charles Picqué van de Brusselse Gewestregering (PS)

PS. De naam van de verdachte werd afgekort tot ‘Victor V.’

====

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem, het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor V. die allerlei politiefuncties kreeg toegewezen om de ‘Veiligheid van alle Burgers’ te waarborgen.

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Minister Milquet en de Veiligheid van de burger: Politie Herentals

 1. kruitvat says:

  van: Jan Boeykens
  aan: milquet@lecdh.be
  cc: Info premier Di Rupo, Minister Turtelboom
  bcc: Redactie Argusoog,
  katholieknieuwsblad, redactie.nu.nl, volkskrant.nl, redactie.stadsomroep,
  redactie.parool, Redactie Sp00kje Nieuws, redactie.telegraaf.nl,
  Liga Voor Mensenrechten, politics.freemetro.be, eerstekamer.nl,
  spfractie.tweedekamer.nl,
  datum: 6 mei 2013 14:25
  onderwerp: Mijn klachtbrief van 11.2.2013 inzake terroriseren van gezinnen en buurtbewoners

 2. kruitvat says:

  Burgemeesters eisen gesprek met minister Milquet

  26 april 2013

  VILVOORDE/MECHELEN – De burgemeesters van Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde maar ook die van Maaseik, zijn gisteravond opnieuw samengekomen om overleg te plegen over de jongeren die naar Syrië vertrekken. Ze vragen onder meer een overleg met minister Joëlle Milquet (CDH) om maatregelen te treffen opdat er geen kinderen meer naar oorlogsgebied kunnen vertrekken.

  Naast de steden Mechelen, Antwerpen en Vilvoorde neemt nu ook Maaseik deel aan het overleg over de radicale jongeren die naar Syrië vertrekken om er te gaan vechten in de bloedige burgeroorlog.

  De burgemeesters gaan samen een brochure over radicalisering uitwerken voor wie op het terrein aanwezig is. ‘We willen die handleiding laten gebruiken door buurtwerkers, jeugdwerkers en mensen uit het onderwijsveld. Mensen die het meest in contact komen met de risicogroep. Het is wel niet de bedoeling om alleen te focussen op de jongeren die naar Syrië vertrekken. We willen de radicalisering in het algemeen aanpakken’, zeggen de burgemeesters.

  Bart Somers (Open VLD), Bart De Wever (N-VA), Hans Bonte (SP.A) en waarnemend burgemeester Antoine Schaefer (CD&V) van Maaseik hebben een aantal punten opgesteld die ze willen voorleggen aan de federale en Vlaamse overheden. ‘Het is uiteraard niet onze bevoegdheid om de nodige maatregelen te nemen. Maar we willen wel dat het stopt dat kinderen van 15 à 16 jaar oud naar oorlogsgebied vertrekken. Daarover willen we met minister Joëlle Milquet praten’, klinkt het.

  De burgemeesters eisen onder meer dat er een controle op de leerplicht komt. Daarbij moet men vooral die jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering in de gaten houden. ‘Maar het is eveneens noodzakelijk de moskeeën te erkennen en de imams degelijk op te leiden. Scholen moeten opvang voorzien voor jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering. Daarnaast willen we van de aanpak van radicalisering een prioritair punt maken in de zonale veiligheidsplannen van de lokale politie.’

  De burgemeesters vragen ook aandacht voor de gedetineerden en ex-gedetineerden. ‘ Gevangenissen zijn potentiële oorden van radicalisering. Er moet ook werk gemaakt worden van de reïntegratie van ex-gedetineerden die zich met radicale ideeën bezighouden.’

  Ondertussen willen de betrokken steden ook de actie 1212 extra ondersteunen en zal er in de maand oktober een themadag rond radicalisering worden georganiseerd.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130425_00556579

 3. kruitvat says:

  Milquet: ‘Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft’

  13/2/2013

  Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) laten weten in een reactie op de uitspraken van Renaat Landuyt. Milquet vindt wel dat Staatsveiligheid verbeterd kan worden. Permier Elio Di Rupo (PS) en Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) roepen intussen op tot sereniteit en gematigdheid.

  Milquet begint haar reactie door te stellen dat het ontbinden van de dienst Staatsveiligheid praktisch onmogelijk is, aangezien dat niet in het regeerakkoord is opgenomen. Ze is echter ook van mening dat de dienst onmisbaar is. ‘het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is bovendien onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land.’

  ‘De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top’, meent Milquet.

  Meer transparantie

  De minister vindt wel dat de dienst voor verbetering vatbaar is: ‘Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering.’

  Milquet heeft een rapport over Staatsveiligheid overhandigd aan premier Elio Di Rupo. ‘Dat omvat meerdere pistes ter verbetering van de rol van de staatsveiligheid alsook wat betreft een versterking van de coördinatie tussen de verschillende diensten zoals bijvoorbeeld met de politie en het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) en tussen de diensten en het ministerieel comité’, aldus de minister.

  ‘De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen’, besluit Milquet.

  ‘Sereniteit en gematigdheid’

  Premier Elio Di Rupo en minister van Justitie Annemie Turtelboom roepen op tot ‘sereniteit en gematigdheid’ in verband met de eventuele evolutie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De federale regering wacht de resultaten af van de onderzoeken die werden gevraagd, stellen de premier en de minister.

  Ze herinneren eraan dat het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, onder het voorzitterschap van de eerste minister, op 22 februari samenkomt. Intussen wordt deze vergadering voorbereid door het College voor Inlichtingen en Veiligheid. Parallel daarmee zal een interkabinettenwerkgroep samenkomen.

  http://www.standaard.be/cnt/DMF20130213_072?s=1

 4. kruitvat says:

  ‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’
  16/1/2013

  Eén enkel motto voor 2013: bescherming van burgers zowel tegen strafbare feiten (I) als tegen externe gebeurtenissen en rampen (II). Onze ambitie, die voortbouwt op de ABN 2012, is een transversale strategie te ontwikkelen voor de bescherming en de veiligheid met betrekking tot strafbare feiten, meer bepaald bijzonder gewelddadige acties en dat op basis van drie pijlers: preventie, bestraffing en herinschakeling.

  http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-binnenlandse-zakenpolitie-de-veiligheid-van-de-burgers-versterken

 5. kruitvat says:

  Bijkomende maatregelen om criminaliteit in de grensstreek aan te pakken
  11/5/2012

  Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet bracht vandaag, op uitnodiging van burgemeester Stefaan De Clerck, een bezoek aan Kortrijk om met alle betrokken bestuurlijke, gerechtelijke en politionele autoriteiten te overleggen over de veiligheidsproblematiek in de grensstreek naar aanleiding van de recente plaag van diefstallen, ramkraken, home- en carjackings.

  In overleg met alle betrokken actoren werden volgende maatregelen besproken en voorgesteld om de georganiseerde bende(s) die actief zijn in de grensregio nog efficiënter te kunnen aanpakken.

  http://www.milquet.belgium.be/nl/bijkomende-maatregelen-om-criminaliteit-de-grensstreek-aan-te-pakken

 6. kruitvat says:

  Begrotingsconclaaf : Meer veiligheid dankzij een toename van 500 politie-inspecteurs in 2013 (na de 400 extra in 2012) en voortaan de aanwerving van 1.400 politie-inspecteurs per jaar in plaats van 1.000, dus 900 politie-inspecteurs meer sedert het begin

  18/7/2012
  Zowel in het regeerakkoord als in haar regeringsverklaring, heeft de regering uiting gegeven aan haar voornemen om de veiligheid van de burgers, een van haar topprioriteiten, te verhogen. Joëlle Mliquet, Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, is derhalve tevreden met de consensus binnen de regering wat betreft de maatregelen die zij heeft voorgesteld als onderdeel van deze budgettaire aanpassing.

  http://www.milquet.belgium.be/nl/nieuws?page=18

 7. kruitvat says:

  Strijd tegen homofobie en geweld tegen holebi’s wordt concreet
  7/11/2012
  In het voorjaar 2012 beslisten vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, samen met premier Elio di Rupo en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, om een reeks maatregelen te nemen om de strijd tegen homofobie en holebi-geweld te versterken. Begin mei dit jaar werd ons land nog opgeschrikt door de gruwelijke moord op Ihsane Jarfi (32) op basis van homofobe motieven, en er waren verschillende andere voorbeelden van geweld tegen holebi’s. Naar aanleiding van de uitzending van het VRT-programma ‘Volt’ deze avond over homofobie en geweld tegen holebi’s, geven we een stand van de zaken van de acties die de bevoegde ministers ondernomen hebben.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/nieuws?page=12

 8. kruitvat says:

  Balans Binnenlandse Zaken 6/12/11 – 6/12/12 : 12 maanden onophoudelijk in dienst van de veiligheid
  5/12/2012

  Van december 2011 tot december 2012 werd er onophoudelijk gewerkt ten dienste van de veiligheid. De belangrijkste elementen van het document in bijlage zijn:

  1. Veiligheid en criminaliteit : dagelijkse acties en aandacht
  Een nieuw Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 « Waken over een veilige en leefbare samenleving », dat tien prioriteiten bepaalt inzake criminaliteitsbestrijding.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/balans-binnenlandse-zaken-61211-%E2%80%93-61212-12-maanden-onophoudelijk-dienst-van-de-veiligheid

 9. kruitvat says:

  Voorstel om de zonale veiligheidsplannen en de strategische veiligheids- en preventieplannen te verlengen tot 31 december 2013
  29/11/2012

  Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet kondigde vandaag in de Senaat aan dat zij, op verzoek van de Verenigingen van Steden en Gemeenten, besloten heeft aan de Ministerraad de verlening voor te stellen, met één jaar voor de huidige zonale veiligheidsplannen en met 6 maanden voor de strategische veiligheids- en preventieplannen, met andere woorden tot 31 december voor de twee categorieën. Dit moet de nieuwe meerderheden in de gemeenten de mogelijkheid bieden, hun veiligheidsstrategie grondig voor te bereiden en af te stemmen op de nieuwe doelstellingen en het toekomstige kader. De geldigheidsduur van deze plannen is 4 jaar.

  Ter herinnering : een zonaal veiligheidsplan moet rekening houden met het Nationale Veiligheidsplan en heeft als voornaamste doel, tegemoet te komen aan de specifieke verschijnselen op het vlak van veiligheid waarmee een politiezone wordt geconfronteerd.
  De strategische veiligheids- en preventieplannen zijn conventies afgesloten tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeesters bedoel om een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid te ondersteunen, op basis van de prioritaire oriëntaties en actiedomeinen van de toekomstige kadernota rond integrale veiligheid.

  Deze verlenging zal bijdragen tot het uitvoeren, met de verschillende partners, van een ambitieuze herziening van de strategische veiligheids- en preventieplannen, zoals de minister die wenst. Daarmee wil ze, op een gecoördineerde manier, de doelstellingen bereiken van een veiligheids- en preventiebeleid dat is afgestemd op de evolutie van de onveiligheid.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/voorstel-om-de-zonale-veiligheidsplannen-en-de-strategische-veiligheids-en-preventieplannen-te

 10. kruitvat says:

  55 miljoen voor de veiligheid in Brussel vanwege de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  7/12/2012

  Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, verheugt zich over de goedkeuring door de Ministerraad vandaag van meerdere projecten met betrekking tot de versterking van de veiligheid en de preventie in ons land.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/55-miljoen-voor-de-veiligheid-brussel-vanwege-de-federale-overheidsdienst-binnenlandse-zaken
  ===

  Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken
  16/1/2013
  Eén enkel motto voor 2013: bescherming van burgers zowel tegen strafbare feiten (I) als tegen externe gebeurtenissen en rampen (II). Onze ambitie, die voortbouwt op de ABN 2012, is een transversale strategie te ontwikkelen voor de bescherming en de veiligheid met betrekking tot strafbare feiten, meer bepaald bijzonder gewelddadige acties en dat op basis van drie pijlers: preventie, bestraffing en herinschakeling.
  ===

  Joëlle Milquet vertegenwoordigt België bij de Verenigde Naties in New York tijdens de opening van de ‘Commissie over de Status van de Vrouw’, die in het teken staat van de strijd tegen geweld
  4/03/2013
  Op enkele dagen van de Internationale Vrouwendag (8 maart), is vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, aanwezig in New York om België te vertegenwoordigen bij de opening op 4 maart van de 57ste sessie van de ‘Commissie over de Status van de Vrouw’, die afsluit op 15 maart. Deze Commissie zal de vooruitgang evalueren die bereikt is op het vlak van gendergelijkheid, zal concrete beleidsprogramma’s uitzetten om de gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen wereldwijd te promoten. Het thema van dit jaar luidt als volgt : Het wegwerken en de preventie van elke vorm van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/nieuws?page=4
  ===

  Het wetsontwerp GAS-sancties heeft één doel: een maatschappij van respect bevorderen, respect voor regels en het respect voor de andere. Het gaat om een fundamentele waarde voor de toekomst van de jongeren en niet tégen hen
  17/04/2013
  In de marge van de besprekingen vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel over de GAS-sancties, wenst vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, eraan te herinneren, dat de mogelijkheid voor de gemeenten om de leeftijd van betrokken minderjarigen te verlagen van 16 tot 14 jaar, deel uitmaakt van het regeerakkoord van december 2011 dat de 6 partijen van de meerderheid onder leiding van de premier, hebben onderschreven, lang voor Joëlle Milquet minister van Binnenlandse Zaken werd.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/nieuws?page=1
  ===

  Grootschalige actie tegen personen verdacht van terroristische activiteiten : strijd tegen radicalisme en terrorisme – door ons land als prioritair beschouwd – is efficiënter dan ooit
  16/04/2013
  Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, ondersteunen het proactief optreden, het werk, de doeltreffendheid en de samenwerking van de verschillende diensten van de politie, de inlichtingen, de veiligheid en van justitie, die na maanden van onderzoek tot de grootschalige actie van deze ochtend hebben geleid. De gerechtelijke tussenkomst kadert in een federaal strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de antiterrorismewet, dat het federaal parket en het parket van Antwerpen al sinds het begin van het jaar 2012 verrichten.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/nieuws?page=1
  ===

  Strijd tegen terrorisme en gewelddadig radicalisme: Joëlle Milquet op bezoek in Washington, onder meer met de Commissaris-Generaal van de federale politie voor besprekingen met de Amerikaanse overheden en de veiligheidsdiensten
  21/04/2013
  Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, is vandaag naar Washington vertrokken voor een officieel, driedaags bezoek voorzien sinds januari. Ze is er in het gezelschap van Commissaris-Generaal, Catherine De Bolle, en van André Vandoren, directeur van het OCAD – het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse – en coördinator van het plan in de strijd tegen het radicalisme.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/nieuws

 11. kruitvat says:

  Ploeg en contact

  Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen
  Wetstraat, 2

  1000 Brussel

  Telefoon : +32 (2) 504 85 13
  Fax : +32 (2) 504 85 25
  E-mail: milquet@ibz.fgov.be
  Website: http://www.milquet.belgium.be, http://www.joellemilquet.be.

  Verantwoordelijken politiek secretariaat en politiek beleid van de minister
  Pascale Boulanger, adjunct-kabinetschef : pascale.boulanger@ibz.fgov.be – +32 (0)2/ 504 85 36.

  Communicatie

  Verantwoordelijken voor dossiers met betrekking tot Binnenlandse Zaken en algemeen beleid
  Emilie Rossion (F): emilie.rossion@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 75 en +32 (0)473/13 97 58.
  Ingrid Van Daele (N): ingrid.vandaele@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 28 en +32 (0)470/32 02 62.

  Verantwoordelijke voor dossiers met betrekking tot Gelijke kansen en communicatie die geen verband heeft met de pers
  Dorothée Klein: dorothee.klein@ibz.fgov.be – +32 (0)478/87 20 53 en +32 (0)2/504 85 69.
  Ingrid Van Daele (N): ingrid.vandaele@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 28 en +32 (0)470/32 02 62.

  Kabinetchefs

  Cel Binnenlandse Zaken:
  Peter Vansintjan – peter.vansintjan@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).
  Nora Serrokh (adjunct-kabinetschef) – nora.serrokh@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 67.

  Cel algemeen beleid
  Philippe Donnay – philippe.donnay@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


  Cel Gelijke kansen
  Peter Vansintjan (ook bevoegd voor algemeen management en opvolging dossiers met betrekking tot werk (vice kabinet) en relaties met de vakbonden) : peter.vansintjan@ibz.fgov.be – +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


  Verantwoordelijken verbinding met de politie

  Verbindingsofficier
  Michel Goovaerts – michel.goovaerts@ibz.fgov.be.

  Directeur van het SAT (Technisch en Administratief Secretariaat)
  Marc De Mesmaeker – marc.demesmaeker@ibz.fgov.be.
  http://www.milquet.belgium.be/nl/ploeg-en-contact

 12. kruitvat says:

  7.5.2013

  Ze zouden opnieuw een paar ‘journalisten’ naar Marcel Vervloesem gestuurd hebben. Het gaat hier vermoedelijk om de zoveelste poging om de Werkgroep Morkhoven die niet toelaat dat er gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners geterroriseerd worden, het zwijgen op te leggen. Denkt de regering Di Rupo dat zij haar Nationaal Veiligheidsplan waarin ‘de veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit van de regering’ wordt genoemd, op deze manier het best kan realiseren ?

  Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/05/06/minister-milquet-politiediensten-moeten-veiligheid-van-burge.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s