Aangiftes seksueel misbruik in Nederland: Zaak Van Den Brink

Image

Het is nog niet gezegd dat er een doorbraak komt in de zaak Van Den Brink omdat de computer van Ben Van Den Brink, vader van de meisjes Demi en Nirwana, voortdurend gehackt schijnt te worden door de pedo-maffia en/of politie.

Alhoewel de zaak reeds jaren aansleept, stellen bepaalde overheidsinstanties zich nu wel opener op.

De zaak Van Den Brink roept ernstige vragen op over de manier waarop klachten over het sexueel misbruik van kinderen (op basis van een medisch verslag en een psychologische expertise) door de Nederlandse autoriteiten worden afgehandeld.

Het kan niet dat de aangevers van sexueel misbruik als ‘verdachten’ worden beschouwd en de kinderen, voor hun zogenaamde ‘veiligheid’, van de ouders ontnomen worden en in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst om het onderzoek af te sluiten. Zoals geweten, komen sexuele misbruiken ook veelal in jeugdinstellingen voor.

De Werkgroep Morkhoven ontving het volgende rapport van de heer Frides Laméris, de vertrouwenspersoon van de ouders Van Den Brink.

=====

Zuidlaren, 13 juni 2013

Ik sprak vandaag rond 17.00 uur gedurende ca 10 minuten met de heer R.
die mij terugbelde nadat ik hem eerder zelf telefonisch had proberen te bereiken.
 
Hij vertelde dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de eenheidchef Utrecht en bevestigde mijn
opmerking dat dit nog  een stadium VOOR het mogelijk inschakelen van de rijksrecherche is, die normaal gesproken wordt ingeschakeld als de criminaliteit een politiemedewerker betreft.

Inzake M. H. bevestigde hij dat deze zaak een van de aandachtspunten is bij het onderzoek.

Hij herhaalde daarbij nog een uitdrukking die hij ook al eerder tegen Ben had gebruikt: `Als er een rotte appel is in een organisatie, dan moet daaraan natuurlijk wat gedaan worden.`

Er wordt ook de nodige zorgvuldigheid daarbij betracht omdat men geen mensen onnodig wil beschadigen.

Vervolgens heb ik hem wat specifieker bevraagd op evt. medewerking van recherche Utrecht bij het ophalen (bevrijden) van de beide meisjes uit het Wilmahuis omdat dit voor ons het meest urgente punt is.

Het klonk alsof hij niet direct dat als een ´brandend´punt in zijn eigen bewustzijn had, maar hij snapte wel onze eigen prioriteit daarin. Ook dit punt zou aan de orde gesteld worden, zei hij.

Vervolgen ben ik met hem nog even teruggekomen op de ´vorige ronde´. Die begon ca 9 febr. 2013 rond onze aangifte tegen de 3 (corrupte) Amsterdamse rechters. R. zei dat al dat materiaal in het systeem was ingevoerd en meegenomen kon worden.

Ik vroeg daarbij ook specifiek aan hem of hij wist wat (zijn leidinggevende) R. A. destijds tegen mij had gezegd toen de zaak verder geen doorgang vond. Dat wist hij niet zo duidelijk en ik heb hem toen gezegd dat ik van A. had begrepen dat er weliswaar materiaal in en uit het politiesysteem was verzameld maar dat in overleg met een Officier van Justitie (F …’ ) was besloten dat Utrecht het niet zou afhandelen. Daarbij had A. mij ook verteld dat er verder niets met het materiaal gedaan zou worden en dat we maar in Alkmaar aangifte moesten doen. Met dit antwoord was ik toen in het geheel niet tevreden, en heb dat ook aan R. gezegd.

R. vertelde veder dat de  officier van justitie zou ook deze keer weer in de zaak betrokken zou worden.

Het zijn volgens hem zaken die wat tijd nemen maar hij hoopte toch dat we niet weer een week zouden hoeven wachten voordat we weten wat voor ´beslissing´ ze gaan nemen.

Ik neem aan dat hij daar in ieder geval minimaal ´vervolging van M. H.´ mee bedoelt en dat kan natuurlijk niet los gezien worden van de rest van Case van den Brink.

R. refereerde toen het over de beide meisjes in het Wilmahuis ging ook nog aan politie Zoetermeer. Daarop heb ik toen gezegd dat dit buro geen aangifte wilde opnemen in verband met seksueel misbruik in het Wilmahuis en daarover ook nooit documenten in ontvangst heeft willen nemen.

Dit is wel de essentie van het gesprek denk ik.  Komt het tot daadwerkelijke vervolging van ´M. H.´ , dan zal dat zeker veel in beweging gaan zetten. Korte termijnactie voor de meisjes (vanuit recherche U) is niet erg waarschijnlijk volgens mij.

Verder is het nu dus weer even afwachten geblazen.

===

Rond 17.00 uur belde ik (Frides) met Recherche Utrecht over diverse aspecten van de zaak familie van den Brink. Het eerste aspect betrof de aangifte tegen de van hacking beschuldigde Utrechtse rechercheur M.H. die er inmiddels ook van beschuldigd wordt een dubbele identiteit te hebben, hetgeen ook strafbaar is.

Recherche Utrecht liet weten dat de zaak nu wordt voorgelegd aan de chef Eenheid Utrecht. Dat is nog een voorstadium van het eventuele inschakelen van Rijksrecherche, hetgeen gebruikelijk is als de rechercheuse daadwerkelijk vervolgd gaat worden.

Ook de situatie van Demi en Nirvana zal aan de orde komen. Verder liet men ons weten dat de politie Utrecht ook nog al het materiaal paraat heeft dat al in februari en maart van dit jaar is ingebracht in verband met een aanklacht tegen 3 Amsterdamse rechters wegens rechtbankfraude. Opnieuw zal ook een Officier van Justitie bij dit alles betrokken worden. Een beslissing over dit alles wordt op niet al te lange termijn verwacht.

Wordt vervolgd

Groetjes

Frides Laméris

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s