Werkgroep Morkhoven blijft tegen kindermisbruiken strijden

morkhoven

21.6.2013

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, bekend vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort en daarvoor eindeloos vervolgd door de Belgische autoriteiten, is opnieuw met spoed opgenomen in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier.

Hij voelde zich al enkele weken niet goed.

Zijn familie en vrienden maakten zich gisteren ernstige zorgen omtrent zijn opname maar zijn toestand lijkt intussen bevredigend te zijn.

De aktievoerder diende reeds tal van operaties, waaronder hart- en nier-operaties, te ondergaan. Hij herstelde ook van kanker.

Alhoewel hij tevens aan een ernstige vorm van suikerziekte lijdt, is hij zich steeds voor de slachtoffertjes van sexueel misbruik blijven inzetten.

De Belgische overheid heeft de voorbije 15 jaren al het mogelijke gedaan om hem definitief het zwijgen op te leggen (talloze valse beschuldigingen; een jarenlang mediaproces waarbij hij als ‘zelfverklaarde pedojager’ en ‘ kindermisbruiker’ door het slijk werd gehaald; verdwijning van alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout; herhaalde opsluitingen waarbij hij het slachtoffer werd van éénzame isolaties, folteringen, willekeurige sancties, achterhouden van briefwisseling, bezoekverbod, het langdurig onthouden van de nodige medicatie; een spreekverbod met de pers; een reisverbod; een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven; een verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen; herhaalde huiszoekingen; voortdurende administratieve en juridische pesterijen; uitdrijving door de Geelse Huisvestingsmaatschappij; de verbanning uit Morkhoven; een maandenlange georchestreerde terreurcampagne tegenover zijn dochter en kleinkinderen met medeweten van de Turnhoutse Justitie, de Herentalse politie, het Comité P, de Hoge Raad voor de Justitie, Minister Milquet (CD&H), Minister Turtelboom (Open VLD), het kabinet van Premier Di Rupo (PS), talrijke kamerleden en de mainstream pers… enzoverder).

Zijn opname in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier is ongetwijfeld mede het gevolg van de voornoemde middelen die de Belgische overheid voor haar doofpotoperatie aanwendde.

Het feit dat de Belgische overheid ook allerlei pogingen heeft ondernomen om Marcel Vervloesem het leven te ontnemen, wijst erop dat zij contacten onderhoudt met de geörganiseerde misdaad, waaronder de kinderhandel en de kinderporno-industrie.

Enkele maanden geleden ontving Minister Turtelboom van de Werkgroep Morkhoven een aantal documenten die betrekking hadden op de kindermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben. Zij verzocht de Minister om deze informatie dringend aan de Nederlandse justitie over te maken omdat het proces tegen Robert M., bijgenaamd het Monster van Riga, toen in een eindfase beland was.  De Minister antwoordde echter niet en heeft de stukken vermoedelijk niet overgemaakt. Turtelboom die voor een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid pleit en voortdurend herhaalt dat zij het gevoel van straffeloosheid wil bestrijden, benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, tot kabinetschef.

Aangezien de Belgische overheid een doofpotpolitiek voert, zouden de kinderpornozaak Zandvoort en de hiermee aanverwante zaken, door een onafhankelijk internationale instantie moeten onderzocht worden. Maar het probleem is echter dat de Belgische overheid allerlei sleutelposities op europees en internationaal gebied bekleedt zodat zij dergelijk onderzoek kan blokkeren.

Verhofstadt.Guy.davignon.Sofina

De hypocriete houding van de Belgische regering inzake de bestrijding van kindermisbruiken, vindt men ook weer in de Belgische politiek ten opzichte van Syrië.

Politici zoals Guy Verhofstadt (Open VLD, voorzitter van de ALDE-groep in het Europees Parlement) pleitte op 6 maart 2013, en dus verschillende maanden vooraleer de Syrische regering van het ‘gebruik van chemische wapens’ werd beschuldigd, voor de directe levering van zware wapens aan het westerse huurlingenlegertje (‘Free Syrian Army’). Tijdens een persvoorstelling met generaal Idris in het Europees Parlement, sprak hij op een melo-dramatische manier over de ‘Syrische kinderen die van koude zullen sterven indien de U.S. of de NAVO niet tot een militaire interventie beslissen’.  Verhofstadt is echter niet zozeer bekommerd om de Syrische kinderen. In 2012 werd hij immers tot bestuurslid van de Belgische holding Sofina (petroleum, gas, olieplatforms,) benoemd waarvan de Belgische industrieel en gewezen voorzitter van de Bilderberggroep, Etienne Davignon, de ere-voorzitter is.

Davignon die herhaaldelijk werd genoemd inzake kindermisbruiken, is momenteel voorzitter van de Compagnie Maritime Belge, de Compagnie des Wagons-Lits, Recticel, Sibeka, CSR Europe, SN Airholding en Palais des Beaux-Arts. Hij is ondervoorzitter van Suez-Tractabel, directeur van Accor, Cumerio, Real Sofware, SN Brussels Airlines en Gilead. Hij was ook Voorzitter van de Fortis-holding en onderhoudt tal van persoonlijke contacten met europese en amerikaanse regeringsleden. Volgens de website van Suez, bezit hij 11.111 Suez-aandelen die elks meer dan 350.000 euro waard zijn.

Davignon was van 1966 tot 1969, kabinetschef van de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Pierre Harmel, en hield regelmatig spreekbeurten over de standpunten van de NAVO-leden, in bijzonderheid die van de Verenigde Staten en Frankrijk, inzake het zogenoemde Harmel rapport waarin de toekomstige taken van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werden vastgelegd.

De NAVO voert momenteel neo-koloniale oorlogen onder het mom van ‘democratisering’ en ‘mensenrechten’.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/09/22/spreekverbod-contactverbod-open-brief-guy-verhofstadt.html

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/06/16/latest-news-syria-chemical-weapons-heavy-weapons-for-idris/

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/24/guy-verhofstadt-etienne-davignon-and-the-bilderberg-group/

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/05/17/open-vld-en-kindermisbruik.html

http://www.friendsofeurope.org/

Foto: 
Guy Verhofstadt, lobbyist; Jacques Delors, oprichter en voorzitter van ‘Notre Europe’ en Etienne Davignon die, naast zijn talrijke bestuursfuncties, tevens de Voorzitter is van de groep Vrienden van Europa (BP,BT,Cargill,The Coca Cola Group,Deutsche Post,Dow,Eni,EUGAO,Eurofuel,Europia,ExxonMobil,Facebook,First Solar,GlaxoSmithKline (GSK),GIZ,Huawei,International Fragrance Association (IFRA),LM&CO,Merifin Capital,Microsoft,New Bulgarian Media Group Holding,Repsol,Sanofi,Sanofi Pasteur MSD,Schuttelaar & Partners,Shell International,Statnett,Statoil,TATA consultancy services,Telefónica,The Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE),Total,Toyota Europe,United Technologies Corporation (UTC),World Wide Fund for Nature (WWF) European Policy Office (EPO),Yara)

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Werkgroep Morkhoven blijft tegen kindermisbruiken strijden

 1. kruitvat says:

  De Belgische overheid zal er waarschijnlijk voor zorgen dat dit artikel moeilijk is weer te vinden via de internet-zoekrobotten.

 2. kruitvat says:

  Brief aan de Nederlandse Koningin

  12-4-12

  Majesteit,

  Betreft: kinderpornozaak Zandvoort – Zedenzaak Amsterdam

  We zonden U destijds een kopie van de CD-rom Zandvoort maar we ontvingen nooit een antwoord Uwentwege.

  Zoals U misschien weet, bevinden er zich in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische autoriteiten werd dichtgedekt en in Nederland slechts deels onderzocht werd, tal van documenten inzake het misbruik in de kinderkribben te Amsterdam waarbij minstens 80 peuters sexueel misbruikt en/of verkracht werden.

  Ik zond een kopie van deze documenten ondermeer aan de Belgische minister van justitie Annemie Turtelboom, met het verzoek om deze over te laten maken aan de Nederlandse justitie gezien het proces rond Robert M. of het bijgenaamde ‘Monster van Riga’ zopas gestart is en het beter is dat de Amsterdamse rechters over een volledig dossier beschikken. Zoniet dreigt het netwerk rond de pedofielenvereniging Martijn te blijven bestaan en dreigen er opnieuw kinderen ten behoeve van de kinderpornoindustrie misbruikt te worden.

  Ik ontving tot nogtoe geen antwoord van Minister Turtelboom.

  Mag ik U daarom verzoeken om de minister te laten contacteren ?

  In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

  Met de meeste hoogachting,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis (België)
  voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  GEEN ANTWOORD

 3. kruitvat says:

  Brief aan Justitieminister Turtelboom:

  Brussel, 30 april 2012

  Minister van justitie A. Turtelboom
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel

  Geachte Mevrouw Turtelboom,

  Betreft: Kom op tegen Kanker – Marcel Vervloesem gehospitaliseerd

  Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen, is de heer Vervloesem, tengevolge van ernstige hartproblemen, gehospitaliseerd.
  Ik vind dat u daar persoonlijk verantwoordelijk voor bent omdat ik u maandenlang heb geinformeerd en u als minister van justitie die moet toezien op de goede werking van de Justitie, zelfs niet de moeite deed om mij te antwoorden.

  Ik zond u ook herhaaldelijk informatie over de medische toestand van de heer Vervloesem die, zoals u weet, niet alleen hartpatiënt maar ook kanker-, nier- en diabetespatiënt is en daarvoor een 40-tal keren werd gehospitaliseerd.

  U poseert voor de naaktkalender van ‘Kom op tegen Kanker’ maar u blijkt niets te hebben gegeven om het feit dat de heer Vervloesem, die dus ook kankerpatiënt is, maandenlang onterecht in hechtenis opgesloten zat in de gevangenis van Turnhout waar dat gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen.

  Mag ik u verzoeken om een einde te laten maken aan de foltering van de heer Vervloesem en zijn familie, en mag ik u ook verzoeken om de heer Vervloesem niet verder aan zijn bed te laten ketenen ?

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  PS. De dochter van de heer Vervloesem werd niet ingelicht werd over de hospitalisatie en maakt zich ernstige zorgen over haar vader, met slapeloze nachten voor gevolg. De oudste kleindochter van de heer Vervloesem die, zoals u weet, door Vervloesem’s aanklager zelfs bedreigd werd, is er zo slecht aan toe dat de psychologische begeleiding niet meer helpt. Het meisje dat niet meer naar school ging, blijft nu gewoon in bed liggen. Ik heb u wekenlang verzocht om een einde te laten maken aan het achterhouden van de brieven van Vervloesem’s dochter en kleindochter maar u stemde blijkbaar in met deze praktijken.
  In bijlage zend ik u nogmaals de lijst met de meer dan 40 hospitalisaties van de heer Vervloesem.

  Marcel Vervloesem – gevangenis Turnhout 27.4.2010

  1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer

  2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals

  3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen

  4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals

  5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen

  6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer

  7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer

  8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer

  9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer

  10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer

  11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

  12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer

  13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

  14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

  15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer

  16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

  17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer

  18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer

  19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge

  20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden.

  GEEN ANTWOORD VAN DE MINISTER

 4. kruitvat says:

  30-4-12

  Marcel Vervloesem gehospitaliseerd: Minister Turtelboom was op de hoogte…

  Marcel Vervloesem die nu reeds 3 maanden lang in voorhechtenis zit in de gevangenis van Turnhout, kreeg in de nacht van 27 op 28 april jl. een koortsaanval en begon te braken. Zijn celmaat verwittigde onmiddellijk een cipier. Kort nadien werd Marcel Vervloesem in een ambulance, waarin het genaamde MUG-team hem zuurstof toediende, weggevoerd. Hij belandde op de intensieve dienst van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout en diende tal van onderzoeken te ondergaan. Er werden opnieuw ernstige hartproblemen vastgesteld. Marcel Vervloesem liet weten geen hartoperatie meer te willen ondergaan. Hij is met kettingen aan het bed geklonken en heeft twee bewakers naast zich staan. Vandaag had hij opnieuw hevige koorts.

  Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) wordt reeds maandenlang ingelicht over Marcel Vervloesem’s situatie. Zij weet dat de Raadkamer van Turnhout geen rekening hield met het resultaat van het gerechtelijke onderzoek waaruit bleek dat Vervloesem’s aanklager Dimitri V., in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad (die haar bronnen nooit natrekt) en tegenover de politie gelogen heeft. Zij weet dat de Raadkamer van Turnhout het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die Vervloesem vrijpleitte, heeft genegeerd. Zij weet dat Dimitri V. Vervloesem’s dochter telefonisch bedreigde en dat de klacht terzake nog altijd niet onderzocht werd. Zij weet dat er, zoals de Hoge Raad voor de Justitie twee jaar geleden reeds vaststelde, er opnieuw ontlastende stukken verdwenen uit Vervloesem’s dossier. Zij weet dat de Raadkamer van Turnhout Vervloesem reeds maandenlang achter de tralies houdt onder het mom dat zij op een ‘psychiatrisch rapport van Dimitri V. wacht. Zij kent de gezondheidstoestand van Vervloesem doordat zij meermaals een kopie van de lijst met hospitalisaties en chirurgische ingrijpen aangaande Vervloesem, kreeg toegestuurd. Zij weet dat Vervloesem een week lang in een cel bij een geesteszieke werd gestoken die dag en nacht zong en rookte. Zij weet al wekenlang dat de brieven van Vervloesem worden achtergehouden. Zij weet al maandenlang dat de gevangenis van Turhout zo overbezet is dat de gevangenen er op matrassen op de grond moeten slapen. Zij weet bijgevolg zeer goed waarom Vervloesem opnieuw hartproblemen kreeg en met spoed diende te worden gehospitaliseerd. We zullen de minister melden dat Vervloesem op de intensieve dienst met een ketting aan zijn bed is geklonken.

 5. kruitvat says:

  De toestand van Marcel Vervloesem:

  Op 20 juni 2013 werd Marcel Vervloesem door zijn schoonzoon Peter naar het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier gevoerd. Hij was al twee weken lang niet meer op zijn plooi; zijn bloeddruk stond op 21 en zijn suikerspiegel was boven de 700 gestegen. Nadat men een paar uren met hem bezig was geweest, werd hij op intensieve gelegd. Hij bleef tot vrijdagmiddag 21 juni op intensieve. s’Namiddags werd hij naar een gewone kamer overgebracht alhoewel zijn toestand nog niet onder controle was. Men zou zijn toestand tijdens de weekend trachten te stabiliseren en vanaf maandag zouden de onderzoeken beginnen.

 6. kruitvat says:

  In een brief aan onze Nederlandse collega’s:

  Zijn opname is voor een groot gedeelte het gevolg van de misdadige praktijken van de Belgische overheid.

  Zoals je weet, werden zijn dochter en kleinkinderen onlangs zes maanden lang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, iets ondernam. Premier Di Rupo (PS) liet mij enkele keren antwoorden.
  Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, wilde niets doen.
  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cd&H) schreef een paar keren naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Marcel’s belangrijkste aanklager Victor V., politiek benoemde en nog steeds steunt.
  Peeters blijkbaar niets.
  De bende die Marcel’s dochter en kleinkinderen maandenlang terroriseerde, werd niet aangepakt en de politie beschuldigde Marcel’s dochter en kleinkinderen er zelfs van dat zij de klachten en de door de bende gepleegde aanslag ‘zelf gefantaseerd’ hadden.
  De Hoge Raad voor de Justitie antwoordde niet op onze klachtbrief.
  Het Comité P (toezicht politiediensten) antwoordde uiteindelijk maar ik heb er niets meer van vernomen en Victor V., de aanstoker van de hele terreurcampagne die ongetwijfeld in opdracht van hogerhand moet handelen, is nog altijd bestuurslid van de lokale politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters wordt voorgezeten.

  Marcel werd de laatste tijd ook regelmatig gepest met politiebezoeken, verhoren en huiszoekingen.

  Kortom: Tussen de Nederlandse en Belgische autoriteiten is er geen verschil.
  We hebben hier in België met eenzelfde corrupte bende te maken die blijkbaar samenwerkt met de pedo-maffia om kindermisbruiken in de doofpot te steken.

  Justitieminister Turtelboom antwoordde zelfs niet op ons verzoek om de belangrijke documenten met informatie over de zedenzaak in Amsterdam die in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort zijn weer te vinden, aan de Nederlandse Justitie over te maken.
  Het resultaat hiervan is natuurlijk dat alle schuld inzake het misbruiken en verkrachten van minstens 60 peuters in de Amsterdamse kinderkribben, in de schoenen van Robert M., bijgenaamd het ‘Monster van Riga’, werd geschoven en de pedo-maffia gewoon verder haar gang kan gaan.
  De welbegoede klanten moeten immers verder ‘bediend’ worden.

  Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s