Open VLD beschermt kindermisbruikers

Verhofstadt verhofstadt.brief.kindermisbruik

Op 23.4.1999 deelde Guy Verhofstadt (Open VLD) inzake de verdwijning, sexuele uitbuiting en foltering van kinderen (kinderpornozaak Zandvoort) aan de vzw Werkgroep Morkhoven mede:
‘De VLD, en wellicht alle weldenkende mensen en organisaties, veroordeelt dergelijke walgelijke praktijken en stelt dat de politionele en gerechtelijke overheden in binnen- en buitenland hiertegen onmiddellijk, drastisch en onverbiddelijk moeten optreden. Aan de menselijke waardigheid, a fortiori die van de kinderen, mag niet geraakt worden.’

De Open VLD is er, zoals de andere politieke partijen, echter mee akkoord dat de kinderpornozaak Zandvoort na het jarenlange media-proces tegenover Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, in de doofpot verdwijnt.

Verhofstadt’s politieke collega, justitieminister Turtelboom (Open VLD), antwoordde ook niet op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de kinderpornozaak Zandvoort alsnog te laten onderzoeken en de documenten uit de Zandvoort-zaak die betrekking hebben op de kindermisbruiken en verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse Minister van Justitie over te maken.

Het gevolg hiervan was dat alleen Robert M., bijgenaamd het ‘Monster van Riga’, in de Amsterdamse zedenzaak veroordeeld werd terwijl het kinderporno-netwerk dat de video’s van Robert’s M. verkrachtingen en misbruiken verkocht, gespaard bleef.

Omdat Minister Turtelboom niet antwoordde, richtte de vzw Werkgroep Morkhoven zich herhaaldelijk tot Guy Verhofstadt, maar die uit liever zijn ‘bezorgheid voor de Syrische kinderen’ omdat hij de Europese instanties ervan wil overtuigen om zware wapens te leveren aan zijn vrienden van het westerse huurlingenlegertje in Syrië dat de opdracht kreeg om het regime van de Syrische president Assad te bestrijden.

Begin vorig probeerde V., een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals dat tevens bestuurslid is van de Herentalse politieraad, een 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem om te kopen. Het meisje ontving ook een doodsbedreiging. Het sms-je van V. werden uitgeprint en er werd klacht neergelegd bij de Herentalse politie.

Enkele dagen nadien werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven afgesloten.
Dat was blijkbaar het sein voor een maandenlange terreurcampagne tegen Marcel Vervloesem’s dochter, kleindochter en enkele buurtbewoners.
De terroriserende bendeleden die blijkbaar goede contacten onderhielden met V., mochten maandenlang hun gang gaan, zonder dat de Turnhoutse justitie optrad.
Zij mochten zelfs een politie-scanner gebruiken die hen door V. werd bezorgd.

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover herhaaldelijk naar Minister Turtelboom die via Geert Slootmans, attaché van de FOD-Justitie, liet weten dat zij ‘gelet op het feit dat zij deel uitmaakt van de uitvoerende macht en rekening houdende met het principe van de scheiding der machten, niet kon tussenkomen’.
Turtelboom benoemde echter uitgerekend procureur Jan Poels van het parket van Turnhout tot kabinetschef en het was het parket van Turnhout ook dat de klachten van V. en zijn bendeleden jarenlang altijd heeft gebruikt om Marcel Vervloesem te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

De Werkgroep diende wegens de aanhoudende terreurcampagne die de stilzwijgende goedkeuring genoot van het Turnhoutse parket, tevens een klacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie maar de ‘Waakhond van de Justitie’ die destijds moest toegeven dat al de ontlastende stukken inderdaad uit Marcel Vervloesem’s strafdossier bij het parket van Turnhout verdwenen, doet also het de klachtbrief niet ontvangen heeft.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s