Marc Dutroux: Federale Politie Etterbeek

De Werkgroep Morkhoven ontvangt thans heel wat informatie rond de zaak Dutroux.

Gaat het hier weer om een bewuste provocatie van de justitie die hoopt dat de Werkgroep Morkhoven deze informatie omwille van de veroordeling van haar bestuurslid Marcel Vervloesem publiceert zodat men de de blogs van de Werkgroep Morkhoven dan op een ‘volledig legale manier’ kan sluiten ? Het is immers niet de eerste keer dat men de Werkgroep Morkhoven van het Internet wil verwijderen en in 2010 werd de suksesrijke skynetblog ‘Doofpot Justitie’ van de Werkgroep Morkhoven na een reactie op de provocaties vanwege de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut (sp.a), dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut, versleuteld. De blog werd pas in 2013 weer ontsleuteld.

In 2005 wou men de Morkhoven-skynetblog(s) ook al van het Internet schrappen.

Men liet toen in de wijk Koninkrijk te Morkhoven een petitie rondgaan waarin werd geëist dat Marcel Vervloesem uit de wijk en uit zijn sociale woning van de Geelse Huisvestingsmaatschappij zou verdreven worden.

In de petitie werd er tevens geëist dat de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.

De petitie kwam, via een lokale CD&V-mandataris, op de politieke agenda van de gemeenteraadszitting van het stadje Herentals terecht waar dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters stelde dat hij ‘wel oren had voor de uitdrijving van Marcel Vervloesem’.
‘Het verzoek tot verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het Internet, zal aan de juridische dienst van de gemeente worden overgemaakt’, aldus Peeters. Peeters is, benevens burgemeester, ook sp.a-kamerlid, en was destijds de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid onder het Vice-Premierschap van Elio Di Rupo.

De Werkgroep Morkhoven heeft altijd vermoed dat de voornoemde petitie werd opgesteld door Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem.

1) Victor Vervloesem woonde al jaren in dezelfde wijk als zijn halfbroer Marcel Vervloesem.
2) Hij is reeds jarenlang bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij.
3) Vlak na de bekendmaking van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, stapte hij tesamen tesamen met zijn kameraden met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar de redacties van Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en VTM.  Nadien diende hij met zijn kameraden een klacht in bij de Justitie van Turnhout die de door Marcel Vervloesem overgemaakte gegevens inzake de kinderpornozaak Zandvoort niet wenste te onderzoeken.
4) Victor Vervloesem is reeds jarenlang bestuurslid van sp.a Herentals en dank zij zijn goede contacten met burgemeester Peeters schopte hij het inmiddels tot gemeenteraadslid en politiechef.
5) Victor Vervloesem is een familielid van het nu genoemde ‘slachtoffer’ van Marcel Vervloesem (Dimitri V.) en had er intens contact mee.
6) Victor Vervloesem gaf vorig jaar door middel van zijn sms-je met doodsbedreigingen ten aanzien van de 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem, het startschot tot een maandenlange terreurcampagne tegenover het gezin Vervloesem.
7) Na Victor Vervloesem’s sms-je, begon Dimitri V., zoals hij voordien reeds had gedaan, sms-jes met doodsbedreigingen naar de 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem te sturen. Dimitri V. stond blijkbaar aan het hoofd van de terroriserende jongerenbende die, na een reeks nachtelijke brandbommen, zelfs een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter pleegde.
8) De jongerenbende was in het bezit van een politiescanner waarmee ze het gezin Vervloesem ‘s nachts observeerde en afluisterde. Vandaar dat er allerlei privé-gegevens van het gezin Vervloesem op een onverklaarbare wijze in de sms-jes met doodsbedreigingen van Dimitri V. weer te vinden waren. De politiescanner kwam vermoedelijk van Victor Vervloesem. Volgens een getuige stond Victor Vervloesem’s auto verdekt opgesteld aan het huis van het gezin Vervloesem. Hij zag Victor Vervloesem met enkele bendeleden op een politiescanner werken. De politiescanner werd waarschijnlijk door een bevriende politieofficier ter beschikking gesteld.

Het is duidelijk dat de centrale overheid bij deze zaak betrokken is.

Twee dagen na de doodsbedreigingen van Victor Vervloesem, werden alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven voor enkele maanden versleuteld en liet men de webpagina’s van de blogs systematisch van het Internet verdwijnen

Er werden klachten ingediend bij de politie van Herentals; bij de klachtendienst van de federale politie; bij het Comité P dat de werking van de politiediensten zou moeten kontroleren; bij de Justitie van Turnhout; bij de Hoge Raad voor de Justitie die wel eens de ‘waakhond van de Justitie’ wordt genoemd; bij Premier Di Rupo die bij de voorstelling van het zogeheten Nationale Veiligheidsplan verklaarde dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’; bij de ministers Joëlle Milquet (Binnenlandse Zaken) en Turtelboom (Justitie) die het Nationale Veiligheidsplan mede onderschreven; bij de Vlaamse en federale ombudsman.

Maar de Werkgroep ontving slechts enkele nietszeggende antwoordjes van het administratief bureau van Premier Di Rupo, minister Milquet en minister Turtelboom. Turtelboom beriep zich op het zogeheten wettelijke principe van de scheiding der machten terwijl zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef aanstelde.

Alle sms-jes met doodsbedreigingen werden uitgeprint en aan de processen-verbaal bij de politie van Herentals gevoegd. De processen-verbaal en bijgevoegde documenten werden naar de procureur des Konings te Turnhout verzonden die er blijkbaar niets mee deed.

Er werd geen enkel onderzoek ingesteld. Er werd geen enkele maatregel genomen. Victor Vervloesem is nog steeds politiechef en zetelt nog altijd in het bestuur van de lokale politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters, hoofd van de politie Herentals, wordt voorgezeten.

Marcel Vervloesem enkele dagen geleden door de correctionele rechtbank van Turnhout opnieuw veroordeeld.  Dat gebeurde louter op basis van een bewerkte tapeopname van Dimitri V. die met zijn vrienden en Vervloesem’s halfbroer de terreurcampagne tegen het gezin Vervloesem leidde.

Dimitri V. die het als ‘rapper’ hoop te maken en handig met tapes weet om te gaan, maakte ondermeer een muzieknummertje waarin de woordvoerder van het parket van Turnhout in een collage over een kinderontvoering werd verwerkt. Het YouTube nummertje bleef maandenlang op het Internet staan zodat iederéén niet alleen kon zien hoe het Turnhoutse gerecht Dimitri V. gebruikt heeft om Marcel Vervloesem te treffen maar ook hoe Dimitri V. het gerecht van Turnhout gebruikte om zijn muzikale ambities waar te maken.

===

Kopie van dit bericht aan: Premier Di Rupo, Minister Turtelboom, Minister Milquet, politieke partijen, media (de gerechtsjournalisten nemen enkel de persmededelingen van de parketwoordvoerders over zodat zij voldoende informatie krijgen toegestoken om af en toe met een ‘primeurtje’ uit te pakken)

+++

http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/archive/2010/08/25/dossier-dutroux-op-wikileaks-moet-geheim-blijven.html
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/archive/2013/02/01/kindermisbruiken-doodsbedreigingen-en-aanslagen.html
http://justitie-declerck.skynetblogs.be/archive/2013/01/28/werkgroep-morkhoven-wil-een-onderzoek-naar-doodsbedreigingen.html

Het muzieknummertje ‘GSD – Fuck de politie’ van het nu genoemde ‘slachtoffer’ van Marcel Vervloesem werd, om Marcel Vervloesem zonder discussie te kunnen veroordelen, nog even snel geblokkeerd door de Justitie: ‘This video is unavailable. Sorry about that.’
http://www.youtube.com/watch?v=zIach647UfY&feature=youtu.be
Dat gebeurde ook met het nummertje ‘GSD – Ren Ren’ (‘ik steek de lont aan – zet alles in vuur en vlam – en als het kan brand ik alles naar beneden’) – ‘This video is unavailable. Sorry about that.’
http://www.youtube.com/watch?v=B2TwmKBGXVo&feature=youtu.be

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s