Federale politie wil komende jaren werken aan imago

Indien de Federale Politie de komende jaren wil werken aan haar imago, dan zullen commissaris-generaal van de federale politie De Bolle en de Ministers Milquet (Binnenlandse Zaken) en Turtelboom (Justitie) er eerst voor moeten zorgen dat de verantwoordelijken voor de dood van Jonathan Jacob, in een cel van de politie van Mortsel, worden aangepakt…

++++

20/9/12

Onder leiding van de nieuwe commissaris-generaal Catherine De Bolle zal de federale politie de komende jaren veel aandacht besteden aan haar imago. Dat blijkt uit de beleidsbrief die De Bolle vandaag samen met voogdijministers Annemie Turtelboom en Joëlle Milquet voorstelde.

De Bolle wil van de federale politie op elk niveau een wendbare en moderne organisatie maken, die erkenning krijgt als aantrekkelijke werkgever en geapprecieerd wordt voor haar dienstverlening. Daarom wil ze professionaliseren en transparant werken, en benadrukte ze heel erg de waarden die de politie moet nastreven.

“De waarden integriteit, respect, open geest, flexibiliteit, dienstverlenende ingesteldheid en fierheid zijn geen waarden geafficheerd op muren, maar waarden die leven in de organisatie”, legde De Bolle uit. “Bij de eerste functionerings- en evaluatiegesprekken moeten die waarden aan bod komen. Leidinggevenden moeten mensen aanspreken op gedrag dat niet strookt en ze moeten zelf het voorbeeld geven.”

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) wees vooral op de extra aanwervingen voor de federale politie, die ze eerder al heeft verkregen. Het aanwervingsquotum werd opgetrokken tot 1.400 eenheden, waardoor dit jaar 400 extra politieaspiranten worden opgeleid. Er wordt ook gewerkt aan een hervorming van de aanwerving en de opleiding. Volgens een nieuw plan zou de duur van de selectieprocedure voor de start van de opleiding teruggebracht worden tot maximaal zes maanden, terwijl dat nu negen tot twaalf maanden is.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wees erop dat de vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen van 27 naar 12 ook gevolgen zal hebben voor de politie. Ze benadrukte daarbij het belang van een goede samenwerking tussen politie en justitie. Turtelboom noemde de voorstelling van de beleidsbrief van De Bolle overigens een historisch moment, want voor het eerst werd de beleidsbrief gepresenteerd door drie vrouwen. De Bolle is commissaris-generaal van de federale politie sinds 1 maart. Haar mandaat loopt tot in 2017.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1504073/2012/09/20/Federale-politie-wil-komende-jaren-werken-aan-imago.dhtml

Foto: De dood van Jonathan Jacob, die nu zelfs de Verenigde Naties bezighoudt. Die tikken België op de vingers omdat de zaak, bijna vier jaar na de feiten, nog altijd niet is opgelost.

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s