Tsjetsjenen in België

zarmaev

Op 8 maart tekende minister van Justitie Stefaan De Clerck het bevel om de voormalige Tsjetsjeense rebellenleider Arbi Zarmaev uit te leveren aan Tsjetsjenië. Volgens Amnesty International wacht Zarmaev daar een warm onthaal in de folterkamers van dictator Ramzan Kadyrov. Minister De Clerck wast zijn handen in onschuld: de Russen en de Tsjetsjenen hebben hem immers beloofd dat ze Zarmaev goed zullen ontvangen.

Toen de Tsjetsjeen Arbi Zarmaev op 11 maart in de gevangenis van Hasselt te horen kreeg dat minister van Justitie Stefaan De Clerck een paar dagen eerder beslist had hem aan de Tsjetsjeense autoriteiten uit te leveren, raakte hij helemaal in de war. Het vooruitzicht van hardhandige ondervragingen in de folterkelders van de door de Russische overheid gesteunde dictator Ramzan Kadyrov schrok hem zo af, dat hij een paar dagen later twee cipiers te lijf ging. Hij werd in de isolatiecel gestopt en een week later overgebracht naar de afdeling ‘Hoge Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge. “Daar zit hij nu opgesloten in mensonwaardige omstandigheden”, zegt zijn advocaat Paul Bekaert. “De afdeling ‘Hoge Veiligheid’ is bedoeld voor de meest gewelddadige gevangenen. Ze kunnen daar zes maanden lang vastgehouden worden. Er heerst een keihard regime. Je moet het zien om te kunnen geloven.”

Arbi Zarmaev is geen doetje. Paul Bekaert: “Hij is een echte macho. Licht ontvlambaar en snel in zijn eergevoel aangetast. Maar hij is geen crimineel. Tijdens de oorlog tegen de Russen zat hij als commandant in het Tsjetsjeense verzet. In 2005 heeft hij hier asiel gekregen. De Tsjetsjenen hebben in 2009 zijn uitlevering gevraagd omdat hij acht jaar eerder medeplichtig geweest zou zijn aan moord. In een advies aan de minister maakte De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep van Gent brandhout van dat uitleveringsverzoek. Toch ging De Clerck daar lijnrecht tegenin en tekende hij op 8 maart het uitleveringsbevel. Tsjetsjenië is een deelrepubliek van de Russische Federatie: om diplomatieke redenen is de Clerck bang om de Russen tegen de haren in te strijken. Ik vermoed dat hij er op speculeert dat een rechtsinstantie zoals de Raad van State het uitleveringsbevel zal schorsen. Dan kan hij de Russische overheid laten weten dat het niet zijn schuld is dat Zarmaev niet uitgeleverd wordt.”

Mamujev alias Zarmaev

In oktober 1999 rolden de Russische tanks Tsjetsjenië binnen. Met massale bombardementen op steden als Grozny wou de toenmalige Russische president Vladimir Poetin de naar onafhankelijkheid strevende deelrepubliek terug in het gareel krijgen. Net als zoveel andere jonge Tsjetsjenen sloot de toen 27-jarige Arbi Zarmaev zich aan bij de rebellen. Hij organiseerde het verzet in zijn dorp Gvardeyskoye in het noordwesten van Tsjetsjenië. In de zomer van 2000 zette het Russische leger een prijs op het hoofd van rebellencommandant Zarmaev. Hij vluchtte naar Grozny en vond er onderdak bij de bevriende familie Mamujev. Hun zoon Bislan was net gestorven. Ze gaven het paspoort van hun dode zoon aan Zarmaev zodat hij verder kon vluchten naar Kazakstan. Daar werd hij opgevangen door een oom. Hij vond er werk en hield er zich een jaar lang gedeisd. Maar het heimwee naar huis werd te groot. In september 2001 keerde hij als Bislan Mamujev terug naar Gvardeyskoye. Hij werd opgepakt door Russische soldaten en naar de militaire basis Khankala overgebracht. Daar werd hij samen met andere rebellen in een kuil gevangen gehouden. Hij kon ontsnappen en vluchtte naar België. Op 13 maart 2002 vroeg hij als Bislan Mamujev op het vluchtelingencommissariaat in Brussel asiel aan. “Hij durfde geen asiel onder zijn echte naam aan te vragen”, zegt Paul Bekaert. “Hij was doodsbang dat de Russen hem ook in België zouden weten te vinden.”

Mamujev alias Zarmaev vestigde zich in Oostende. Hij leerde er de Oekraïense vrouw Marina kennen, ze gingen samenwonen en kregen een zoon. Op 13 april 2005 kreeg Bislan Mamujev alias Arbi Zarmaev bericht van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen dat hij erkend werd als vluchteling.

Messenvechter

Op 9 december 2008 werd in het ziekenhuis van Oostende de hevig bloedende Artur Dzhunaidov binnengebracht. Hij had messteken in buik en schouder en vertelde dat hij in het park overvallen was. De politie werd er bijgehaald. Zij herinnerden zich een oud voorval waarbij ene Bislan Mamujev in datzelfde park gesignaleerd werd terwijl hij een robbertje aan het vechten was met een andere Tsjetsjeen. Ze vielen Mamujevs huis binnen en vonden een pistool en een mes. “Sierwapens”, volgens Mamujev. Hij werd gearresteerd en beschuldigd van het toedienen van messteken aan Dzhunaidov en van onwettig wapenbezit. Mamujevs relatie met Marina was een tijd eerder spaak gelopen. Vermoedelijk zinde zij op wraak en vertelde ze de politie dat Bislan Mamujevs echte naam Arbi Zarmaev was.

In de aanloop naar zijn proces voor de correctionele rechtbank van Brugge werd Zarmaev op 29 juli 2009 in voorhechtenis genomen. Twee maanden later, op 2 september 2009, trok het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen omwille van zijn identiteitsfraude zijn vluchtelingenstatuut in.

Op 28 oktober 2009 werd bij het ministerie van Justitie een diplomatiek koffertje van de Russische ambassade in Brussel bezorgd. Er zaten twee stukken in: een aanhoudingsbevel voor Arbi Zarmaev, gedateerd op 27 augustus 2009 en uitgeschreven door de procureur van het district Nadterechnyi in Tsjetsjenië, en een verzoek tot uitlevering van diezelfde Zarmaev aan de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. De Tsjetsjeense procureur beschuldigde Zarmaev van medeplichtigheid aan een moord in april 2001 in zijn dorp Gvardeyskoye. De negentienjarige Zaïra D. had eenmalig het bed gedeeld met een man, Khisir Labasanov. Die vertikte het om naderhand met haar te trouwen, waarna Zaïra boos werd en haar verhaal verteld zou hebben aan Zarmaev. Die zou haar overgehaald hebben om haar minnaar van een nacht te doden. Volgens de procureur bezorgde Zarmaev haar een pistool en gaf hij haar schietlessen. In het uitleveringsverzoek schreef de procureur dat Zaïra zich daartegen verzet zou hebben. Op de avond van 9 mei 2001 zou Zaïra in bijzijn van Zarmaev Labasanov neergeschoten hebben. Vervolgens zou ze het wapen aan iemand anders gegeven hebben. Bij haar arrestatie zou ze spontaan gezegd hebben dat Zarmaev haar tot moord gedwongen had. Het kabinet van minister van Justitie Stefaan De Clerck nam akte van het Russisch-Tsjetsjeense uitleveringsverzoek en ondernam voorlopig niets.

Op 2 januari 2010 werd Arbi Zarmaev door het Brugse gerecht voor het messengevecht in het park van Oostende en voor onwettig wapenbezit tot 18 maanden effectief veroordeeld. Het slachtoffer Artur Dzhunaidov viel bijna van zijn stoel toen hij de uitspraak hoorde. “Ik zweer u stellig dat ik nooit verklaringen of klachten tegen Arbi Zarmaev heb neergelegd, niet mondeling en niet schriftelijk”, verklaarde hij vorige maand in een brief aan Imran Ezhiev, vluchtelingenadviseur van Europarlementslid Bart Staes (Groen!). “Ik heb geen klachten ten aanzien van dhr. Zarmaev. Ik heb enkel respect voor hem zoals ik heb tegenover een landgenoot en tegenover een fatsoenlijk mens.”

Lees verder op:
http://janstevens.wordpress.com/tag/arbi-zarmaev-ramzan-kadyrov-stefaan-de-clerck

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Tsjetsjenen in België

  1. Pingback: Tsjetsjenen België: Zaak Arbi Zarmaev | Morkhoven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s