Minister Van den Bossche: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !

Kerstwensen

Brussel, 22 oktober 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Betreft: illegale praktijken van vastgoedmakelaars

Er bestaat in België blijkbaar geen wetgeving en kontrole op de praktijken van vastgoedmakelaars.

Bepaalde vastgoedmakelaars vragen zelfs een aantoonbaar officieel totaal netto inkomsten van minimaal 3 keer de huurprijs (loonfiche, uitkeringen, kindergeld,… ). De vastgoedmakelaars stellen hun prijzen zo hoog en leggen de kandidaat-huurder zoveel voorwaarden op dat heel wat mensen met een laag inkomen voor hulp bij het OCMW moeten aankloppen.

Erop rekenende dat u de nodige politieke maatregelen neemt terzake, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

===

van: Jan Boeykens  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: “VAN DEN BOSSCHE, kabinet” kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
datum: 22 oktober 2013

PS. Minister Van den Bossche (sp.a) is Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Geen antwoord

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s