Veiligheid van uw vriend, De Staat

Di.Rupo.Turtelboom.Staat.Veiligheid

Er wordt wel eens gedacht dat een inlichtingendienst buiten de wet staat en alle middelen mag aanwenden om het gewenste doel te bereiken. Niets is minder waar. De Veiligheid van de Staat is gebonden aan een wettekst en is onderworpen aan parlementaire controle. Deze laatste kan beroep doen op een onafhankelijk controleorgaan (het zogenaamde ‘Comité I’) dat controleert of de Veiligheid van de Staat zich aan de wettelijke bepalingen houdt en dat kan optreden als gerechtelijke overheid.

De algemene beleidslijnen van de dienst worden bepaald door het Ministrieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, waarvan de Eerste Minister de voorzitter is en waarvan de Minister van Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Mobiliteit zetelen. Andere ministers kunnen uitgenodigd worden indien er gepraat wordt over zaken die hun domein aanbelangen. Zo maakt nu ook de Minister van Financiën permanent deel uit van het comité.

De taken van de Veiligheid van de Staat bestaat voor een groot deel uit het inwinnen, analyseren en verwerken van informatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat ‘informatie’ hier niet zomaar gelijk staat aan ‘inlichtingen’. Naarmate bepaalde informatie wordt bevestigd door verschillende bronnen kan men met stijgende zekerheid zeggen dat het om inlichtingen gaat. Het is echter niet altijd evident om gegevens te laten bevestigen door verschillende bronnen. Toch wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om zo een context te creëren waarin informatie kan worden tot inlichtingen.

De Veiligheid van de Staat wint informatie in over activiteiten van personen of groeperingen die de fundamentele waarden en belangen van het land bedreigen of zouden kunnen bedreigen. De wet maakt een onderscheid in de waarden die dienen beschermd te worden…

http://www.standaard.be/extra/pdf/staatsveiligheid.pdf

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Veiligheid van uw vriend, De Staat

 1. kruitvat says:

  Brenno de Winter, onderzoeksjournalist:

  ‘Ik heb nooit de keuze gehad. Er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, Brenno, wil je dat we alles opslaan wat jij doet, zodat we het later misschien verkeerd kunnen framen. Want dat is wat Snowden zegt. Volgens hem wordt alles bijgehouden om criticasters de mond te snoeren. Schrikbarend is natuurlijk de massaliteit en omvang van PRISM.’

  ‘Of we het hadden kunnen weten? Ja, het is niet heel netjes geweest van onze leiders dat ze ons geen keuze hebben voorgelegd. De balans tussen privacy en veiligheid is doorgeslagen. We hebben ook nooit een debat gehad over de effectiviteit van de maatregelen. Het heeft de aanslagen in Boston bijvoorbeeld niet voorkomen. Ik zie weinig voordelen die aantoonbaar zijn. De Stasi hadden een vergelijkbaar systeem maar toen de muur viel, bleek hoe ineffectief het was. De Stasi hadden als een van de laatste door dat de muur was gevallen. Ik denk dat het effectiever is meer mensen in te zetten dan meer computersystemen.’

  ‘Inmiddels doemen de contouren van een controlestaat op. Ik denk dat mensen door beginnen te krijgen dat het misgaat. Dit kan niet zo doorgaan. Als het systeem een fout maakt, kan dat je jarenlang achtervolgen. Denk alleen al aan de Russische activist Dolmatov die door een fout in het systeem ten onrechte zat opgesloten en vervolgens zelfmoord pleegde.’

  ‘Systemen als PRISM zijn een enorm gevaar zonder controle. Nu maakt de mens nog fouten, straks de computer. We hebben hier nooit een eerlijk debat over gevoerd. Wat kunnen we nog doen als onze gegevens worden uitgeleverd aan een buitenlandse mogendheid? De politiek en het volk is nu aan zet om hier tegen in opstand te komen.’

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3456735/2013/06/11/Rondvraag-De-balans-tussen-privacy-en-veiligheid-is-doorgeslagen.dhtml

Leave a Reply to kruitvat Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s