Brief aan Minister Milquet: geblokkeerd

Catherine-De-Bolle-police.Turtelboom.Milquet.jpg

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen, Wetstraat 2, 1000 Brussel

Brussel, 16 januari 2014

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: terreur, klachten politie Herentals, klachten inzake Victor Vervloesem + bende, klacht kinderpornozaak Zandvoort, klacht bij Catherine De Bolle

Mag ik u nog eens verzoeken om te antwoorden op bijgaand schrijven of was die vreemde geschiedenis rond Michelle Martin, ex-vrouw van Marc Dutroux, die enkele dagen geleden plotseling de toelating kreeg om naar Toscane te reizen, misschien weer bedoeld om de aandacht van de kinderpornozaak Zandvoort af te leiden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

16 januari 2014 van: Jan Boeykens, Werkgroep Morkhoven – aan: milquet <milquet@lecdh.be>, milquet <milquet@ibz.fgov.be>, milquet@milquet.belgium.be cc: Info premier <info@premier.fed.be>, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be bcc: katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>, hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>, “Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)” <jos.vandervelpen@pandora.be>, “contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl” <contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl>, “hyvers@hyves.nl” <hyvers@hyves.nl>, “info@rijksrecherche.nl” <info@rijksrecherche.nl>, “redactie@zapruder.nl” <redactie@zapruder.nl>, Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>, Redactie Sp00kje Nieuws <redactie@sp00kje.nl>,

17 januari 2014 aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com – onderwerp: Delivery Status Notification (Delay) – This is an automatically generated Delivery Status Notification – THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. Delivery to the following recipient has been delayed: milquet@milquet.belgium.be – Message will be retried for 2 more day(s) – Technical details of temporary failure: The recipient server did not accept our requests to connect. [(10) mail.milquet.belgium.be. [81.241.248.201]:25: Connection timed out]

Voor meer informatie:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2014/01/16/temp-decbb5fd29256b1b55150f978996fd71-8055599.html

Foto: Van rechts naar links – Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH, christen-democraten); Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale Politie, waarbij de Werkgroep Morkhoven onlangs een klacht indiende, en justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen). Turtelboom maakte zich van de hele zaak af door te stellen dat ‘het principe van de scheiding der machten haar niet toeliet om tussen te komen in het dossier’. Zij benoemde echter procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef. En het was precies het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort toedekte en dat vorig jaar ook niet wou optreden tegen de terreur waarvan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem’s dochter en 15-jarige kleindochter maandenlang het slachtoffer waren. De terreur werd georganiseerd door twee personen die Vervloesem hebben aangeklaagd en die op de steun van corrupte magistraten en politici kunnen rekenen.

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Brief aan Minister Milquet: geblokkeerd

 1. kruitvat says:

  Op de Facebook-webpagina van Jan Boeykens en de Werkgroep Morkhoven:

  Zoals we weten, werd Marcel Vervloesem vorig jaar opnieuw aangeklaagd. Dat gebeurde, zoals gewoonlijk, door middel van een goedkoop roddelpraatje in Het Nieuwsblad waarop Marcel de politie weer eens over de vloer kreeg en de Turnhoutse Justitie al over de ‘ernst van de feiten’ sprak terwijl zij de zaak nog moest onderzoeken. Een buurman van Marcel Vervloesem werd ook aangeklaagd en van ‘pedofilie’ beschuldigd. Hij ging daarvoor een klacht neerleggen bij de politie van Turnhout die zijn klacht niet wou opnemen. Nadien diende hij per aangetekende brief een klacht in bij het parket van Turnhout. Hij kreeg echter alleen zijn rode kaart die voor ontvangst van zijn brief door het parket van Turnhout werd getekend, terug. Verder gebeurde er niets met zijn klacht. De brief met zijn klacht werd ook niet in het gerechtelijke dossier gestoken. Dat verklaart waarom er zich destijds geen enkele ontlastende verklaring in het strafdossier van Marcel op het parket van Turnhout bevond. De ontlastende verklaringen verdwenen dus niet uit het strafdossier, zoals ik lang heb gedacht, maar werden simpelweg nooit aan het dossier gevoegd zodat men Marcel enkel op basis van de valse beschuldigingen en zonder enige tegenspraak kon vervolgen. De Turnhoutse procureur Jan Poels schreef destijds aan de procureur-generaal van Antwerpen dat het ontbreken van de ontlastende getuigenissen het gevolg was van een ‘menselijke fout’. Maar dat was dus gelogen. Bij de Turnhoutse justitie wordt er welbewust met gerechtelijke dossiers geknoeid en ik vermoed zelfs dat Poels daarvan op de hoogte was. Poels is nu kabinetschef van justitieminister Turtelboom (Open VLD). De buurman van Marcel heeft maandenlang wakker gelegen van die valse klacht en kwam wegens hartklachten op een spoedafdeling van het ziekenhuis terecht en moest een week lang in het ziekenhuis opgenomen worden. Diiegene die de valse klacht indiende, werd nooit verhoord. Hij mocht van de Turnhoutse justitie Marcel’s dochter en 15-jarige kleindochter zelfs maandenlang terroriseren en een aanslag plegen op Marcel’s dochter.
  ===
  In het tijdschrift Knack van 2.1.2013 zei Minister Milquet dat zij voorzitter was van de Commissie Binnenlandse Zaken in de Senaat en dat zij daar ‘hard werkte aan de politiehervorming’.
  De Knack-redacteur vroeg haar daarop het volgende: ‘ U wilt meer blauw op straat en hebt daarvoor 1.400 extra politieagenten binnengehaald. Maar wat helpt dat als het parket niet volgt en het gevoel van straffeloosheid blijft bestaan ?’
  Waarop Milquet antwoordde: ‘ Dat is de reden waarom we Minister Turtelboom alle middelen moeten geven die ze nodig heeft om justitie te hervormen’.
  Het bovenstaande voorbeeld toont echter aan wat het resultaat is van al die zogenaamde hervormingen…
  ===
  Ik schreef inzake het geknoei met de gerechtelijke dossiers op het parket van Turnhout en de daarop volgende terreur die door de gerechtelijke overheden maandenlang werd gedoogd (terwijl de blogs van de Werkgroep Morkhoven tevens werden versleuteld om te verhinderen dat er verslag van uitgebracht zou worden), ook naar de Hoge raad voor de Justitie.
  De zogezegde ‘waakhond van de justitie’ bleek echter in een diepe slaap te zijn verzonken en reageerde niet eens. Het Comité P, dat door het parlement in het leven werd geroepen om toe te zien op de goede werking van de politiediensten, beloofde een ‘onderzoek’ te zullen instellen maar daarvan kwam niets in huis.
  Ook het herhaaldelijke schrijven aan Premier Di Rupo, Minister Milquet en Minister Turtelboom die stelden dat de ‘veiligheid van elke burger de absolute prioriteit is van de regering’, haalde niets uit.
  Minister Milquet antwoordde ook niet meer op de recente brieven van de Werkgroep Morkhoven. En de recente klacht van de Werkgroep bij Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale Politie, waarvan Elio Di Rupo en de Ministers Milquet en Turtelboom een afschrift ontvingen, bleef zonder gevolg.
  ===
  De Werkgroep Morkhoven gaat Premier Di Rupo (Parti Socialiste), justitieminister Turtelboom (Open VLD, liberalen) en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, christen-democraten) opnieuw contacteren. Zij werden immers voortdurend van deze feiten ingelicht zonder dat zij iets deden om een einde te laten te stellen aan de terreur en het geknoei met gerechtelijke dossiers op het parket van Turnhout.
  De Werkgroep gaat ook opnieuw acties voeren in Turnhout en Brussel.

 2. kruitvat says:

  Zaak Demmink

  21 jan 2014

  ‘OM moet topambtenaar Demmink vervolgen’

  Voormalig topman Joris Demmink van het ministerie van Veiligheid en Justitie moet alsnog worden vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem dinsdag bepaald.

  Demmink was tot 1 november vorig jaar de hoogste ambtenaar op het ministerie. Hij wordt al jaren in verband gebracht met pedofilie, maar heeft de beschuldigingen zelf altijd weersproken.

  Twee Turkse mannen die beweren slachtoffer te zijn, eisten bij het hof in Arnhem dat het Openbaar Ministerie (OM) Demmink toch zou vervolgen voor misbruik van minderjarigen. Het OM besloot eerder om dit niet te doen. Reden daarvoor was dat er volgens justitie uit onderzoek naar Demmink geen „strafbare feiten” naar voren kwamen. De mannen beweren in Turkije te zijn misbruikt tijdens een dienstreis van Demmink in 1996.

  Een raadsheer van het gerechtshof lichtte dinsdag toe dat het hof vindt dat „het beschikbare materiaal voldoende aanleiding geeft voor een redelijk vermoeden van schuld voor verkrachting”. Daarom moet het Openbaar Ministerie nader onderzoek verrichten. Dat betekent dat het OM onder meer een getuige in Turkije moet horen. Een tweede getuige blijkt inmiddels overleden. Daarnaast moet het OM nader onderzoek verrichten naar in- en uitreisgegevens. Demmink heeft altijd ontkend dat hij in 1996 in Turkije was.

  Het Openbaar Ministerie deed recent nog onderzoek of Demmink naar Turkije was geweest. Op basis van dat onderzoek concludeerde justitie dat Turkije geen informatie heeft dat Demmink in 1996 in Turkije was. Advocaat Adèle van der Plas van de beide Turkse mannen twijfelde toen al openlijk aan dat onderzoek. Er zou alleen gekeken zijn naar gegevens van de afdeling grensbewaking, asiel en vreemdelingen. Volgens Van der Plas zou Demmink daar helemaal niet geregistreerd staan, omdat hij destijds een diplomatiek paspoort had.

  Van der Plas reageert heel blij op het besluit dat Demmink vervolgd moet worden. „Na al die jaren worden we nu eindelijk serieus genomen”, zegt ze. „We hadden ook een overload aan bewijs.” Het hof benadrukt dat het feit dat er nu meer onderzoek moet worden gedaan, niet betekent dat het hof hem ook schuldig vindt. Over eventueel bewijs zal een rechtbank zich moeten buigen.

  Demminks advocaat Mischa Wladimiroff is ervan overtuigd dat het strafrechtelijk onderzoek zal bevestigen dat zijn cliënt geen blaam treft.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22228505/__OM_moet_Demmink_vervolgen__.html

  ====
  We zullen zien wat er van komt. Het feit dat het onderzoek in deze zaak met alle mogelijke middelen werd geblokkeerd, zegt genoeg betreffende de intenties van politieke en gerechtelijke verantwoordelijken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s