Indymedia Antwerpen

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

Indymedia Antwerpen dat zich een ‘onafhankelijk en progressief nieuwscentrum’ noemt, laat sinds enkele maanden niet meer toe dat de Werkgroep Morkhoven een artikel publiceert.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Werkgroep een officiële klacht indiende tegen Victor V., het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid dat met het sp.a-kamerlid Jan Peeters mee verantwoordelijk is voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
Over Victor V. die een gehuwde homosexueel is, bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes en zijn relatie met Peeters is bevreemdend omdat deze laatste onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo (Parti Socialiste) in de jaren ’90, staatssecretaris en Minister van de Veiligheid is geweest.
Victor V. die nauwelijks kan schrijven, zetelt al jaren in het sp.a-bestuur van Herentals; werd tot bestuurslid van het Herentalse OCMW benoemd; zetelt reeds jaren in het bestuur van de Geelse Sociale Bouwmaatschappij; vertegenwoordigt Herentals in twee intercommunales; werd nadat hij tot gemeenteraadslid verkozen, onmiddelijk tot voorzitter van de Herentalse commissie Veiligheid en Politie benoemd en is, tesamen met Peeters die tevens burgemeester is van Herentals, bestuurslid van de lokale politieraad Neteland.
Vandaar dat alle klachten van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven bij de politie van Herentals en Turnhout geseponeerd worden en het Comité P. geen onderzoek wil instellen naar het feit dat Victor V. betrokken was bij de maandenlange doodsbedreigingen tegenover Vervloesem’s dochter en 15-jarige kleindochter waarbij zelfs een politiescanner werd gebruikt en alle blogs van de Werkgroep Morkhoven vergrendeld werden.
De Werkgroep Morkhoven die eerder progressief is ingesteld, heeft totaal niets tegen homo-sexuelen. Het is daarom dat zij jarenlang heeft verzwegen dat Victor V. een homosexueel is die zich aan kinderen misgreep.
Vanuit de homo-beweging die zich ten onrechte geviseerd voelt, zijn er de laatste tijd echter regelmatig provocaties zodat de Werkgroep meent dat zij haar stilzwijgen rond Victor V. en zijn corrupte politieke relaties moet doorbreken.
====
Indymedia Antwerpen:
‘Geen toegang – U heeft niet voldoende toegangsrechten voor deze pagina.’

http://antwerpen.indymedia.org/node/node/add/news Pagina niet gevonden
De opgevraagde pagina werd niet gevonden.

Foto: Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem werd voor de zoveelste keer in het ziekenhuis opgenomen. Alhoewel zijn toestand een paar dagen geleden gestabiliseerd leek, is hij er de laatste twee dagen weer flink op achteruit gegaan. Vervloesem werd geopereerd voor kanker en is nier- en diabetespatiënt. Hij is ook hartpatiënt en een hartoperatie is niet meer mogelijk omdat dit te veel risico’s inhoudt. In de gevangenis van Brugge en Turnhout werd hem regelmatig de diabetes-medicatie ontzegd zodat zijn benen opzwollen van het water. Dat resulteerde in een aantal spoedopnames. Op een bepaald moment geraakte één van zijn benen ontstoken en moest hij met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Na zijn opname stak men hem bij een geesteszieke gevangene die de muren van de cel vol stront smeerde…

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s