Kindermisbruiken: Doofpot-operaties van de Belgische regeringsleden en Justitie

Jan-Boeykens

 

De skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven lijken nog altijd geblokkeerd zodat het niet mogelijk is om er berichten op te publiceren.

De blokkering heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem op 4 oktober 2014 opnieuw moet voorkomen voor een nieuwe valse klacht.  De klacht werd, zoals gewoonlijk, ingeleid door middel een roddeltje zonder enig tastbaar bewijs, in de krant Het Nieuwsblad dat reeds jarenlang de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekt en Marcel Vervloesem als ‘pedo’ en ‘zelfverklaarde pedojager’ door het slijk haalt. Het gerecht van Turnhout nam de ‘feiten’ (terwijl er geen feiten zijn) meteen ‘zeer ernstig’ en sprak van een ‘reciditieve’. Met de ontlastende bewijzen werd er geen rekening gehouden.

Het gerecht van Turnhout stak niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot maar liet destijds ook alle ontlastende dossierstukken uit Vervloesem’s strafdossier verdwijnen.  Vorig jaar liet zij het zogenoemde slachtoffer van Vervloesem toe om Vervloesem’s dochter en  3 minderjarige kleinkinderen maandenlang met doodsbedreigingen, brandbommen en aanslagen te terroriseren.  Tegelijkertijd werden alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven afgesloten en verdwenen de webpagina’s systematisch van het internet. Van de terreur en de klachten bij de politie lieten de Turnhoutse rechters uiteindelijk een dossier samenstellen maar daaruit zouden zo’n 200 pagina’s (waaronder de belangrijkste stukken) verdwenen zijn.

Het gerecht van Turnhout ‘vergat’ vroeger ook de 30 processen-verbaal over de zedenfeiten met jongetjes van de de genaamde V., een halfbroer van Marcel Vervloesem die ook betrokken was bij de recente terreur van zijn neefje D. en zijn vrienden, te onderzoeken. V. zette de klachtenregen tegen Vervloesem destijds in gang door in Het Nieuwsblad te beweren dat Vervloesem hem in in zijn jeugdjaren ‘sexueel misbruikt’ had.  Men kan zich afvragen waarom V. dan destijds een verening op poten zette waarvan hij de ‘directeur-generaal’ en Vervloesem de secretaris was.

Turnhout onderzocht ook nooit de zaak van de prominente Franse jeugdmagistraat die in de Zandvoort-zaak te samen met een jongetje van 12 jaar voorkomt alhoewel een Turnhoutse procureur reeds jaren geleden, in een interview met de krant Het Laatste Nieuws, een onderzoek beloofde. Vreemd in deze zaak is dat de gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die destijds met Marc Dutroux in opspraak kwam wegens autozwendel, de Turnhoutse justitie liet weten dat het ‘niet om deze magistraat ging maar om een figuur uit het nachtleven van Charleroi’ (wat onjuist is).

Oud-Justitieminister Turtelboom (Vlaamse liberalen) beweerde dat zij in al die zaken vanwege het ‘principe van de scheiding der machten niet kon optreden’ maar zij stelde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels aan tot kabinetschef. De Werkgroep Morkhoven gaat de nieuwe minister van Justitie Maggie De Block (Vlaamse liberalen) hierover eerstdaags interpelleren.

Zij haar de Minister ook vragen stellen over het feit dat een oude klacht van V. en een bevriende politie-inspecteur wegens zogenaamde ‘laster en eerroof’ op de Morkhoven-blogs plotseling zijn opgedoken en de Morkhoven-blogs opnieuw genblokkeerd lijken te zijn.

V. die inmiddels Sp.a-gemeenteraadslid (Vlaamse socialisten) is geworden en allerlei politieke benoemingen kreeg, eiste in 2005 de verbanning van Vervloesem uit Morkhoven en de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet. Daarbij kreeg hij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens Sp.a-kamerlid is en die in de jaren ’90 staatssecretaris en Minister van Veiligheid was onder het Vice-Premierschap van Elio Di Rupo (socialisten). Di Rupo die er ronduit voor uitkomt dat hij een homosexueel is, kwam destijds in opspraak wegens zijn contacten met een minderjarige.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

(werkgroepmorkhoven@gmail.com)

 

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s