Manuel Schadwald

manuel

De versleuteling van de skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven werd een paar dagen geleden volledig opgeheven zodat niet alleen de blogs en webpagina’s terug op het internet zijn weer te vinden maar het ook mogelijk is om opnieuw in te loggen en berichten te publiceren.

——-

Skynet dat deel uitmaakt van het telecommunicatiebedrijf Belgacom versleutelde enkele weken geleden al de blogs van de Werkgroep Morkhoven.

Al de blogs en de webpagina’s van blogs verdwenen van het internet.

Ten gevolge van de protesten en publicaties op allerlei blogs en websites, verschenen de blogs en webpagina’s weer op het internet maar het was niet meer mogelijk om in te loggen en dus ook de artikels over de moord op de Duitse jongen Manuel Schadwald die in Duitse, Nederlandse en enkele franstalige kranten verschenen, konden niet meer op de druk bezochte blogs gepubliceerd worden (wat waarschijnlijk de bedoeling was).

Skynet deelde in een mailtje mede dat men beslist had om de blogs te versleutelen omdat een oud-rechter die deel uitmaakt van de loge en die in een commentaartje vernoemd was geweest, een klacht had ingediend en eiste dat zijn naam zou verwijderd worden.

De versleuteling had echter waarschijnlijk  met de recente publicaties over de moord op Manuel Schadwald te maken. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat de naam van de oud-magistraat reeds in 2008, dat is dus 7 jaren geleden, in het commentaartje vermeld werd.  Dat commentaartje was toevallig gepubliceerd onder een Open Brief aan het parlementslid Zoë Genot dat destijds Laurette Onkelinx die toen minister van justitie was, had geinterpelleerd over de stand van zaken in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort waarin er tevens sprake was van de verdwijning van Manuel Schadwald. Onkelinx (PS, socialisten) had toen ontwijkend geäntwoord door te stellen dat het onderzoek tegen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, ‘nog lopende’ was.

In 2012 versleutelde Skynet ook reeds alle blogs van de Werkgroep Morkhoven. Dat gebeurde op het moment dat Marcel Vervloesem’s dochter en haar 3 minderjarige kinderen geterroriseerd werden zonder dat de Justitie reageeerde op de klachten bij de politie. Het gezinnetje Vervloesem werd maandenlang geterroriseerd (nachtelijke telefoons met doodsbedreigingen, brandbommen die op de veranda van het huis werden gegooid, een persoonlijke aanslag,) en de Skynet blogs bleven maandenlang versleuteld.
De terreur werd uitgevoerd door een jongerenbende die onder de leiding stond van een jonge crimineel die via de pers een klacht had ingediend tegen Marcel Vervloesem. Enkele maanden geleden werd Vervloesem door de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken voor deze klacht alhoewel hij voor het klachtje 2 maanden onterecht werd opgesloten. Het onderzoek naar de terreur werd, na ons schrijven naar oud-Premier Elio Di Rupo (PS), oud-minister Joëlle Milquet (cDH, christen-democraten) en oud-justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, liberalen) die samen het zogenaamde Veiligheidscontract met de Burger tekenden dat de veiligheid van de burger als een ‘absolute prioriteit van de regering’ stelde, nog altijd niet gevoerd.  Zoals bij het strafdossier van Marcel Vervloesem het geval was, zouden er zelfs opnieuw documenten uit het dossier dat de justitie van Turnhout tenslotte rond deze zaak opmaakte, verdwenen zijn.
Turtelboom deelde destijds mede dat het ‘principe van de scheiding der machten haar niet toeliet om zich vragen te stellen bij de langdurige terreur die door de Justitie van Turnhout werd gedoogd. Maar Turtelboom vergat erbij te vermelden dat zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopte, tot kabinetschef benoemde…

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s