Werkgroep Morkhoven – belastingsaangifte (1)

Jan Boeykens Morkhoven 1

Brief aan de belastingsdienst

Geachte Heer,
Uw ref: vzw Werkgroep Morkhoven
Hartelijk dank voor uw schrijven inzake de belastingsaangifte van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Er zijn verschillende redenen die mij verhinderd hebben om mijn aangifte op tijd in te vullen.
Een van de redenen is dat ik voortdurend wordt lastig gevallen door de Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot heeft gestoken.
Zoals ik misschien reeds geschreven heb, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor we de hele internationale pers (waaronder journalisten van de 3 belangrijkste Japanse kranten) over de vloer kregen, aangeklaagd door een pedofiel die door de Justitie werd ingehuurd en die een voortdurende spreekbuis kreeg in de Vlaamse pers die de kinderpornozaak Zandvoort mede dicht dekte.
Na een jarenlang mediaproces waarin de heer Vervloesem zelf als een pedofiel door het slijk werd gesleurd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dood gezwegen, werd hij de heer Vervloesem opgesloten in de gevangenis waarin hij bijna enkele keren overleden is.
Door onze acties werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Maar terwijl we hem gedurende 2 jaar lang soms 2-wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken en hij me dagelijks telefoneerde, kreeg hij een spreekverbod met ons opgelegd.
Hij kreeg ook een spreekverbod met de pers en in de pers verscheen er een artikeltje waarin stond dat hij met de Werkgroep had ‘gebroken’, wat niet waar was.
Twee jaar geleden werden Vervloesem’s dochter en haar gezinnetje met drie minderjarige kinderen, maandenlang geterroriseerd door een bende die onder leiding stond van de genoemde pedofiel. De justitie liet alle blogs van onze vereniging versleutelen zodat we hierover geen verslag konden uitbrengen. Het gezinnetje werd iedere nacht bestookt met telefonische doodsbedreigingen en het huis werd iedere nacht gebombardeerd met brandbommetjes die zich los door het dak van de veranda boorden waardoor er bijna verschillende keren brand ontstond.
De Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte door de heer Vervloesem op basis van de klachten van de pediofiel te vervolgen, gedoogde deze terreur.
Annemie Turtelboom die toen justitieminister was, liet me mededelen dat zijn ‘gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen’ terwijl zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld…
Ik schreef ook naar J Milquet en Elio Di Rupo omdat die, respectievelijk als Minister van Binnenlandse Zaken en als Premier, samen met Turtelboom het zogenaamde ‘Veiligheidscontract van de burger’ hadden ondertekend.
Mijn schrijven haalde zo goed als niets uit. Het gerecht van Turnhout stelde tenslotte een dossiertje op over de terreur (die zij zelf stilzwijgend ondersteunde) maar daaruit blijken enkele honderden pagina’s (politierapporten) te zijn verdwenen. Het gezinnetje wordt nog dagelijks op alle mogelijke manieren gepest.
Een paar jaren geleden werd ik plotseling geseind voor een paar klachten wegens laster en eerroof die nog dateerden van 2012 en die afkomstig waren van de pedofiel en zijn vriend politie-agent. Ik had namelijk geschreven dat er van deze pedofiel zo’n 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met jongetjes bestaan die door het gerecht van Turnhout nooit onderzocht waren geweest. Ik had ook aangehaald dat de genoemde politieagent had geweigerd een PV op te maken van de aanslag met een hardrijdende auto op Vervloesem’s dochter.
Een Borgerhoutse wijkagent liet aan mijn huisbaas toen toevallig uitlekken dat ik geseind stond zodat ik in conflict geraakte met mijn huisbaas en zijn vrouw die in hetzelfde huis woonden. Ik kreeg daardoor ook problemen met de geburen.
Vorig jaar kreeg ik plotseling een factuurtje aan van het ZNA (overkoepelend ziekenhuisnetwerk Antwerpen) van een zaak die reeds een jaar geleden geregeld was. Ik kreeg een incassobureau en een deurwaarder op mijn nek en moest tenslotte 230 euro betalen terwijl de hele zaak rond het vreemde factuurtje van 20 euro draaide. Ik heb de zaak nu voorgelegd aan het ziekenfonds en ben van plan over deze zaak te blijven schrijven.
Op het moment dat ik de antwoordkaart van mijn aangetekende brief aan Modero in mijn brievenbus kreeg waarin ik zei dat mijn betaling geen schuldbekentenis inhield en dat ik onder voorbehoud van alle rechten betaalde, ontving ik een aangetekende brief van Belfius waarin mij zonder opgave van een reden werd medegedeeld dat men de klantenrelatie opzegde. Ik had altijd voldoende geld op mijn rekening staan…
Het is duidelijk dat de justitie mij door deze voortdurende aanvallen die mij verhinderen om mijn administratieve taken correct uit te voeren, het zwijgen wil opleggen.
Er is ook nog een andere reden voor mijn laattijdige aangifte.
Er zijn al jarenlang geen financiële verrichtingen meer op naam van onze vzw. Ik schreef daarover destijds naar de belastingsdienst die me antwoordde dat de belastingsaangifte ‘toch moest ingevuld worden’ terwijl er dus niets is aan te geven.
Men sprak destijds over een ‘vereenvoudige aangifte’ waardoor de belastingen zelf een formulier opmaakte op basis van de gegevens waarover zij beschikte en waarbij men dan vroeg of er iets aan de situatie veranderd was. Indien dit niet het geval was, dan moest men niets meer doen. Die vereenvoudigde aangifte bestaat niet meer.
Het is een beetje onzinnig dat ik een belastingsaangifte moet invullen terwijl de vzw al jarenlang geen financiële verrichtingen meer uitvoert.
Voor een deel betekent het ook tijdverlies voor de belastingsdienst en verlies aan inkomsten voor de Belgische Staat. Want bij ons valt er dus niets te halen terwijl er bij grote vzw’s zoals de Broeders Van Liefde bijvoorbeeld, jaarlijks miljoenen euro’s worden uitgegeven aan werkingskosten en de kosten voor personeelsleden en zo verder.
Ik heb nooit begrepen dat dergelijke verenigingen als verenigingen zonder winstoogmerk werden beschouwd omdat er heel veel winst door dergelijke instellingen wordt gemaakt.
Er zijn ongetwijfeld nog tal van andere verenigingen die men niet onder het label ‘vereniging zonder winstoogmerk’ kan plaatsen. En dan spreek ik nog niet over tal van frauduleus opgezette vzw’s die bedoeld zijn om gelden wit te wassen en de belastingen te ontduiken. Zoals u weet gaat het daarbij om zeer ingewikkelde structuren die heel wat mankracht en onderzoek vergen.
Ik zal, omdat het blijkbaar niet anders kan, de belastingsaangifte van onze vereniging zo snel mogelijk invullen.
Ik dank u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s