Belastingaangifte invullen wordt mogelijk eenvoudiger

Van Overtveldt werkgroep morkhoven 224/12/15

Er ligt een wetsontwerp klaar om de steeds complexere belastingaangifte te vereenvoudigen.

Door de steeds complexere belastingaangifte onderzoekt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) of gegevens over hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen automatisch kunnen worden ingevuld in onder meer Tax-on-Web.

De Privacycommissie ziet alvast geen graten in het plan, blijkt uit een recent advies over een wetsontwerp dat de minister heeft voorbereid.

Belastingaangifte werd te complex

“De woningfiscaliteit is steeds ingewikkelder geworden, mede door de laatste Staatshervorming. De burger heeft het almaar moeilijker om zijn aangifte bij de personenbelasting correct in te vullen daar waar het gaat over de woningfiscaliteit”, zo wordt in het advies de context van het voorstel geschetst.

Een wetsontwerp, waarover op 10 november advies werd gevraagd, moet soelaas bieden. Kredietverleners en verzekeraars zouden verplicht worden om identificatiegegevens van het contract, informatie over kapitaalaflossingen en intresten en premies voor levensverzekeringen elk jaar elektronisch door te sturen naar de FOD Financiën.

Wie zijn aangifte online invult of een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte ontvangt, zou de gegevens meteen moeten zien staan.

De elektronische uitwisseling van die informatie tussen kredietverleners, verzekeraars en de FOD Financiën, zou in principe wel enkel plaatsvinden als er ook nog eenpapieren attest aan de burger wordt afgeleverd. (Belga/BO)

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/belastingaangifte-invullen-wordt-mogelijk-eenvoudiger/article-normal-638863.html

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s