Tag Archives: brief

Brief aan Minister Milquet: geblokkeerd

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen, Wetstraat 2, 1000 Brussel Brussel, 16 januari 2014 Geachte Mevrouw Milquet, Betreft: terreur, klachten politie Herentals, klachten inzake Victor Vervloesem + bende, klacht kinderpornozaak Zandvoort, klacht bij Catherine … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Brief Nederlandse Koningin: Zedenzaak Amsterdamse kinderkribben

Brussel, 12.4.2012 Majesteit, Betreft: kinderpornozaak Zandvoort – Zedenzaak Amsterdam We zonden U destijds een kopie van de CD-rom Zandvoort maar we ontvingen nooit een antwoord Uwentwege. Zoals U misschien weet, bevinden er zich in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Kindermisbruik: Brief Minister Onkelinx

Laurette Onkelinx, Hertogstraat 59-61, 1000 Brussel Brussel, 1.9.2013 Geachte Mevrouw Onkelinx, Betreft: dossier TU37.98.100885-98 Mag ik u doen herinneren aan mijn schrijven van 18.7.2013 inzake voornoemd dossier waarbij ik een kopie voegde van mijn aangetekende brief van 13.4.2005 inzake het dichtdekken van de kinderpornozaak … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Marcel Vervloesem: Brief aan onze Nederlandse collega’s

Brussel, 22 juni 2013 In een brief aan onze Nederlandse collega’s: Zijn opname is voor een groot gedeelte het gevolg van de misdadige praktijken van de Belgische overheid. Zoals je weet, werden zijn dochter en kleinkinderen onlangs zes maanden lang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment

Werkgroep Morkhoven antwoordt op brief Ombudsdienst Telecommunicatie

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving het volgende schrijven van de Ombudsdienst Telecommunicatie inzake haar klacht over de wekenlange versleuteling van alle skynetblogs… — 26 maart 2013  onderwerp: Klacht 2013/31 – GDG Geachte, U vindt in bijlage een schrijven met betrekking … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Nationaal Veiligheidsplan: Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister

Brussel 22.3.2013 Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister t.a.v. Premier Di Rupo Wetstraat 16 1000 Brussel Geachte Heer, Betreft: ‘Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering’ Nogmaals dank voor uw antwoorden inzake de manier waarop enkele gezinnen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Regeringsbeleid: Brief Beleidscel Premier Di Rupo

Brussel, 21 maart 2013 Aan de Beleidscel van de Eerste minister   Geachte Heer,   Betreft: Nationaal Veiligheidsplan is tot mislukken gedoemd     Nogmaals mijn hartelijke dank voor uw antwoord van 18.3.2013.   Zoals u uit ons bijgaand schrijven … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments