Kinderpornozaak Zandvoort – Werkgroep Morkhoven heeft problemen met belastingsaangifte (5)

Van Overtveldt werkgroep morkhoven

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven tal van problemen ondervond met allerlei diensten en de Procureur van Turnhout inzage- en kopijrecht weigerde in een gerechtelijk dossier dat betrekking heeft op de kinderpornozaak Zandvoort (die door de Turnhoutse justitie in de doofpot werd gestopt), duiken er nu problemen op met de belastingsaangifte.

Foto: Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

———

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: “info.biztax” <info.biztax@minfin.fed.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 18 december 2015 19:21
onderwerp: Re: rechtspersonenbelasting

Geachte Heer,

De problemen blijven zich voordoen.
Ik heb alle software voor Windows 7 geinstalleeerd.
Ik heb een kaartlezer gekocht en die werkt.
Mijn ID kaart is geldig tot 2024 en mijn certificaat bleek te zijn aanvaard (het is vreemd dat ik deze gegevens even kon bekijken terwijl ik niet kon inloggen).
Maar de test (toegang tot de website van de FOD Belastingen) mislukt.
Ik heb dus de indruk dat de toegang door bepaalde diensten geblokkeerd wordt.

Hierbij laat ik u zien waar ik geblokkeerd wordt (en dat alles voor een belastingsaangifte terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven reeds jarenlang geen inkomsten en uitgaven meer heeft zoals ik in mijn brief van 2010 aan de dienst rechtspersonenbelasting reeds mededeelde).

http://www.test.eid.belgium.be/
eID Authenticatie Test

Indien u beschikt over een nieuwe elektronische identiteitskaart (sinds maart 2014), download de laatste versie van de eID Middleware hier.
Deze testpagina zal nagaan of de configuratie van uw web browser correct is verlopen. Indien U na het inloggen een foutmelding krijgt, is de configuratie niet correct verlopen.

Werkwijze

Plaats de eID kaart in de kaartlezer en wacht 10 seconden. Uw certificaten op de kaart worden nu uitgelezen door de browser.
Klik op onderstaande “Start de test” link.
Kies uw Authentication certificaat.
Toets de PIN code in van uw eID kaart.
https://test.eid.belgium.be/
Erreur de connexion SSL

ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Masquer les détails
Impossible d’établir une connexion sécurisée avec le serveur. Le serveur a peut-être rencontré un problème ou exige un certificat d’authentification du client dont vous ne disposez pas.

Ik vraag mij af door welke diensten de toegang wordt geblokkeerd want wij hebben reeds 20 jaar lang problemen met de justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopt. Momenteel ben ik in contact met verschillende Europese parlementsleden in verband met deze zaak en men stelt zich ook daar vragen over al onze problemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

mvg,

Jan Boeykens

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Kinderpornozaak Zandvoort – Werkgroep Morkhoven heeft problemen met belastingsaangifte (5)

 1. kruitvat says:

  Elektronische aangifte

  Uw online belastingaangifte 2015 via Tax-on-web
  Hoe kan ik mijn belastingaangifte online indienen ?
  Wanneer moet ik mijn belastingaangifte indienen via Tax-on-web?
  Hoe kan ik inloggen op Tax-on-web?
  Moet ik bijlagen toevoegen als ik Tax-on-web gebruik?
  In welke gevallen kan ik Tax-on-web niet gebruiken?
  Wat moet ik doen als ik mij vergist heb in mijn aangifte?
  Wat gebeurt er als ik mijn aangifte te laat indien?
  Hoe kan ik mijn belastingaangifte online indienen ?
  U kunt uw belastingaangifte indienen via http://www.taxonweb.be (externe link).

  Terug
  Wanneer moet ik mijn belastingaangifte indienen via Tax-on-web?
  Uw online belastingaangifte voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) moet u indienen ten laatste op 15 juli 2015.

  Opgelet!

  Op de laatste dagen van de aangifteperiode kan het heel druk zijn bij Tax-on-web. Daarom dient u uw aangifte best al vroeger in. Tax-on-web is elk jaar al beschikbaar vanaf eind april.

  Kalender van gebruiksvoorspellingen (externe link)

  Terug
  Hoe kan ik inloggen op Tax-on-web?
  Met uw elektronische identiteitskaart

  U kunt met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) inloggen op Tax-on-web.

  U heeft alleen een kaartlezer nodig en uw pincode.

  Meer info over uw e-ID en de installatie van de kaartlezer

  Met een token

  U kunt ook nog altijd inloggen op Tax-on-web met een token. Dat is een kaartje met beveiligingscodes. Om een token aan te vragen, heeft u uw identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.

  Zodra u uw token met de post ontvangt, zal u uw identiteitskaart niet meer nodig hebben om op Tax-on-web in te loggen.

  Om een token online aan te vragen

  Pincode verloren, vergeten of geblokkeerd?

  Heeft u uw pukcode nog? Dat is de code die, samen met de pincode, vermeld staat op de uitnodiging die u kreeg om uw identiteitskaart af te halen.

  Zo ja: ga dan naar de gemeente met uw identiteitskaart en uw pukcode. U zal onmiddellijk een nieuwe pincode ontvangen.

  Zo neen: vraag dan een nieuwe afdruk van beide codes aan

  ofwel online, via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (externe link)
  ofwel persoonlijk bij uw gemeente
  In beide gevallen zullen de codes naar uw gemeente verstuurd worden binnen een termijn van drie weken. U kunt deze dan ter plaatse afhalen.

  Meer info

  Terug
  Moet ik bijlagen toevoegen als ik Tax-on-web gebruik?
  U bent niet verplicht om bijlagen toe te voegen.

  Het is nochtans aan te raden, zoals ook vermeld in de toelichting bij de aangifte, om bepaalde stukken ervan bij uw aangifte te voegen (detail van de beroepskosten, attesten hypothecaire lening en individuele levensverzekering, …).

  Uw Word of Excel-documenten of andere documenten kunt u meesturen als zij worden omgezet in PDF-formaat.

  Het is mogelijk dat u bepaalde bijlagen, toelichtingen of formulieren niet wilt (of niet kunt) toevoegen bij de aangifte. U moet de bewijsstukken evenwel steeds bewaren met het oog op een eventuele vraag van de administratie.

  Terug
  In welke gevallen kan ik Tax-on-web niet gebruiken?
  U kunt Tax-on-web in 2015 niet gebruiken als:

  u de aangifte van een in 2015 overleden belastingplichtige moet indienen
  u in 2015 weduwnaar of weduwe bent geworden
  u op 1/1/2015 minder dan een jaar feitelijk gescheiden was en u en uw ex-partner elk afzonderlijk een aangifte willen indienen
  In die gevallen moet u de aangifte op papier indienen. Als u geen papieren aangifte meer heeft ontvangen, kunt u een blanco exemplaar aanvragen bij uw belastingkantoor.

  Terug
  Wat moet ik doen als ik mij vergist heb in mijn aangifte?
  U stelt vast, nadat u uw aangifte elektronisch ondertekend en verstuurd heeft, dat u zich in uw aangifte vergist heeft? Tot 15 juli 2015 kunt u uw aangifte zelf verbeteren.
  Opgelet: u kunt uw aangifte maar 1 keer verbeteren.

  U kunt ook – best zo snel mogelijk – contact opnemen met uw belastingkantoor om uw vergissing recht te zetten.

  Terug
  Wat gebeurt er als ik mijn aangifte te laat indien?
  Als u uw aangifte niet uiterlijk op 15 juli 2015 via Tax-on-web heeft ingediend, kan de administratie de procedure van aanslag van ambtswege starten.

  De administratie heeft voor een aanslag van ambtswege 3 jaar de tijd om uw belasting te berekenen of de berekening te wijzigen.

  Bovendien kunt u ook een boete of een belastingverhoging krijgen.

  http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte2015/elektronische_aangifte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s