Internetcensuur kinderpornozaak Zandvoort: Groen Links

Image

De Werkgroep Morkhoven schreef inzake de versleuteling  van al haar skynetblogs  en de desactivering van alle webpagina’s op Google, ook naar de Nederlandse pers en politieke partijen.  

De kinderpornozaak Zandvoort die men door de internetcensuur nu definitief tracht dicht te dekken, belangt immers ook de Nederlandse burger aan die onlangs geconfrontreerd werd met een zedenzaak waarvan minstens een 60-tal kleuters in de kinderkribben van Amsterdam het slachtoffer werden.

De Werkgroep Morkhoven publiceerde op haar blogs zowel kopies van haar brieven aan Nederlandse als Belgische politici en justitieministers waarin medegedeeld werd dat er van de Amsterdamse zedenzaak reeds sprake was in de kinderpornozaak Zandvoort (met toevoeging van de documenten die aantoonden dat dit inderdaad het geval was).

De Werkgroep ontving echter geen antwoord op haar schrijven terwijl het over zeer ernstige misdrijven gaat en de autoriteiten lieten blijkbaar na om de informatie aan de rechters van de correctionele rechtbank te Amsterdam, alwaar het proces tegen  Robert M. liep, over te maken. 

===============

van: GroenLinks <GroenLinks@tweedekamer.nl>
aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 4 januari 2013 20:44

Beste heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zijn blij dat u de moeite heeft
genomen om ons te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen
uit de samenleving heel belangrijk.

In verband met de recesperiode is de Tweede Kamer gesloten tot en met 4
januari 2013. Daardoor kunnen wij u geen antwoord sturen. Wij hopen dat
u hiervoor begrip heeft.

Mocht uw vraag of opmerking na 4 januari a.s. nog actueel zijn, dan
verzoeken wij u vriendelijk uw bericht na 4 januari opnieuw te sturen
naar groenlinks@tweedekamer.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u fijne
feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s